Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

„Kształcenie dla przyszłości” – powrót serii wykładów popularnonaukowych dla szkół

01.02.2021 - 09:24, aktualizacja 03.02.2021 - 14:34
Redakcja: jp

W dniu 27 stycznia 2021 r. wykładem Pana dr hab. Arkadiusza Bubaka, prof. UŚ pt. „Podróż w głąb materii”, wygłoszonym dla młodzieży z katowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, został  zainaugurowany cykl wykładów popularnonaukowych dla młodzieży szkół średnich  pod nazwą „Kształcenie dla Przyszłości”.

Wracamy tym samym, po kilku latach przerwy,  do obecnego w strukturze dawnego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach wydarzenia, pod tą właśnie nazwą, i z szacunkiem wspominamy Pana prof. dr hab. Jana Ilczuka – pomysłodawcę tego projektu, który już kilkanaście lat temu propagował ścisłą współpracę Uniwersytetu ze szkołami średnimi naszego regionu w procesie kształcenia ludzi o otwartych na świat umysłach.

Celem nadrzędnym proponowanych przez nas wykładów jest uświadomienie młodzieży znaczenia przedmiotów ścisłych we współczesnym świecie i zachęcanie uczniów do kontynuowania nauki na kierunkach ścisłych i technicznych polskich uczelni, w tym w Uniwersytecie Śląskim. Autorzy wykładów chcą podzielić się z młodzieżą swoją wiedzą i zachęcić ich do rozwijania pasji i zainteresowań.

Wykłady zostały przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, prawdziwych pasjonatów swojego zawodu, doskonałych dydaktyków, którzy dzielenie się wiedzą z młodym pokoleniem Polaków uznali za swoje powołanie i misję. Poprzez prezentację swoich osiągnięć, wyjaśnianie zjawisk otaczającego nas świata, pracownicy wydziału chcą pobudzić młodzież do twórczego myślenia,  zachęcić do zadawania pytań, motywować do uczenia się i poszerzania horyzontów myślowych, aby wiedzieć więcej i lepiej rozumieć otaczający nas świat.

Przed wysłaniem propozycji wykładów do szkół średnich naszego regionu mieliśmy nadzieję na to, że zaproponowana przez nas tematyka wykładów, która stale będzie modyfikowana i uzupełniana, zyska aprobatę nauczycieli i dyrekcji szkół i będzie ciekawym uzupełnieniem treści programowych realizowanych w czasie zajęć lekcyjnych. Dzisiaj wiemy to już na pewno, że nasza propozycja została przyjęta z ogromnym zainteresowaniem przez Państwa nauczycieli różnych przedmiotów ścisłych, poczynając od fizyki poprzez  matematykę, naukę o materiałach, inżynierię biomedyczną, informatykę czy chemię – w tej dziedzinie absolutnym liderem jest Pan prof. dr hab. Robert Musioł, którego wykłady cieszą się wielką popularnością. Któż bowiem mógłby się oprzeć takim tytułom jak np. „Alchemia piwa” czy „Medycyna w pigułce – 5 leków, które zmieniły historię” – szczególnie teraz w dobie pandemii.

Udział w wykładach – na razie tylko on-line – jest bezpłatny, wychodzimy bowiem z założenia, że popularyzacja nauki to misja równie ważna jak badania naukowe. Mamy nadzieję, że ograniczenia związane z pandemią wkrótce miną i że już niedługo będziemy mogli zapraszać młodzież w gościnne mury naszego wydziału.

Więcej na stronie projektu

return to top