Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Pracownicy Instytutu Fizyki prowadzą wykłady w I LO w Rybniku

12.04.2022 - 11:30, aktualizacja 12.04.2022 - 12:02
Redakcja: jp

|tekst: Iwona Kantorysińska
zdjęcia: Przemysław Kaznocha i Stanisław Leśnik|

W środę 6 kwietnia 2022 r. w I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku odbył się Dzień Fizyki, impreza mająca na celu rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania naukami ścisłymi, a przede wszystkim popularyzację fizyki, czyli nauki, która próbuje zrozumieć na czym polega mechanizm otaczającego nas świata.

Fizyka jest jedną z najtrudniejszych nauk. Zatem, by uczniowie nie czuli się przytłoczeni przez nadmiar przekazywanej im wiedzy, wykłady rozpoczęły się już dzień wcześniej, tj. we wtorek 5 kwietnia. Właśnie wtedy gościnnie wykłady wygłosili pracownicy naszego Wydziału – dr Biswajit Karmakar „Neutrinos and secrets of our Universe” ze wstępem wygłoszonym przez prof. dr hab. Janusz Gluzę  „Wielkie urządzenia, małe obiekty – krótko o fizyce cząstek elementarnych”. Uczniowie mieli okazję do zadawania pytań nie tylko związanych z poruszanymi w czasie wykładów zagadnieniami, ale również dotyczącymi kariery naukowej wykładowców. Warto zaznaczyć, że dyskusja odbywała się w języku angielskim.

W tym samym dniu uczniowie liceum usłyszeli  jeszcze wykład pt: „Chłodziarki magnetyczne – ekologiczny sposób chłodzenia” autorstwa dr Moniki Oboz. Także i po tym wykładzie młodzież zadawała pytania prowadzącej. Zarówno nauczycieli, jak i młodzież, zachwyciła otwartość i bardzo dobry kontakt prowadzących wykłady ze słuchaczami. Wszystkie prelekcje to owoc współpracy  I LO im. Powstańców Śląskich  w Rybniku z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Współpraca umożliwia  uczniom pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. Mogą oni uczestniczyć w wybranych wykładach, seminariach i warsztatach odbywających się na terenie uczelni oraz korzystać z zajęć prowadzonych w szkole przez pracowników akademickich.

Relacja na stronie Szkoły: Dzień Fizyki 2022 – relacja » I LO w Rybniku 

return to top