Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

PROF WAN MENG CHINESE CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW – wykłady online dla studentów

02.10.2020 - 08:53 aktualizacja 28.01.2022 - 12:47
Redakcja: administrator

W ramach realizowanego przez Uniwersytet Śląski Projektu
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
(nr wniosku POWR.03.05.00-00-z117/17-00)
mamy wielki zaszczyt zaprosić studentów (wszystkich kierunków) studiów stacjonarnych
na wykłady on-line

PROF WAN MENG
CHINESE CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW

Prof Wan Meng jest założycielem Wydziału Prawa Uniwersytetu Studiów Zagranicznych w Pekinie. Stopień doktora uzyskał w Chinach, natomiast habilitację – w University of London w Wielkiej Brytanii.

Swoje niezwykle bogate doświadczenie zdobył przede wszystkim pracując jako sędzia w Sądzie Morskim. Równolegle prowadził działalność naukową wykładając m.in. w Chinach, Stanach Zjednoczonych, a także w Europie – w Grecji i w Polsce.

Wreszcie – prowadził postępowania arbitrażowe w Pekinie, Singapurze i Kuala Lumpur.

Uczestnictwo w wykładach pozwoli Państwu zarówno poszerzyć wiedzę, jak i podnieść kompetencje z zakresu chińskiego systemu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego oraz elementów ADR.

Dodatkowo uczestnictwo w wykładach upoważnia Państwa do otrzymania Certyfikatu Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej.

Cykl wykładów on-line odbędzie się między 19.10.2020 – 29.10.2020 według określonego poniżej harmonogramu:

PONIEDZIAŁEK 19.10.2020 9.00AM-2.00PM (LECTURES AND CONSULTATIONS)
MODULE ONE CHINA’S LEGAL SYSTEM
1. Chinese Legal History and Tradition (1×45 minutes)
2. Chinese Communist Party and the Law(2×45 minutes)

WTOREK 20.10.2020 9.00AM-3.00PM (LECTURES AND CONSULTATIONS)
3. The Legislature and Legislation in China (2×45 minutes)
4. The Judiciary and the Legal Profession (2×45 minutes)

ŚRODA 21.10.2020 9.00AM-3.00PM (LECTURES AND CONSULTATIONS)
5. ADRs in China: Arbitration and others (2×45 minutes)
6. Criminal Procedures and Criminal Law: Justice, Punishment and Protection (2x 45 minutes)

CZWARTEK 22.10.2020 9.00AM-3.00PM (LECTURES AND CONSULTATIONS)
7. Civil and Commercial Law Framework: Person, Property and Transaction (2x 45 minutes)
8. Legal Regulation of the Markets and Foreign Trade and Investment (2x 45 minutes)

PIĄTEK 23.10.2020 9.00AM-2.00PM (LECTURES AND CONSULTATIONS)
9. Legal Regulation of the Markets and Foreign Trade and Investment (2x 45 minutes)

MODULE TWO CONSTITUTIONAL SYSTEM OF CHINA

10. History of Constitutionalism and Constitutional Law (1×45 minut4es)

PONIEDZIAŁEK 26.10.2020 9.00AM-3.00PM (LECTURES AND CONSULTATIONS)
11. Constitutional Law in Book and Practice (2×45 minutes)
12. Constitution and Human Rights Protection (1×45 minutes)
13. Constitutionalism and Rule of Law in China: Challenges and Reforms (1×45 minutes)

MODULE THREE ADMINISTRATIVE LAW IN CHINA

WTOREK 27.10.2020 9.00AM-3.00PM (LECTURES AND CONSULTATIONS)
14. Administrative Organizational Law and the Structure of the Executive Branch of the Government of China (2×45 minutes)
15. Sources of Administrative Law and the Roles and Functions of the Administrative Institutions (2×45 minutes)

CZWARTEK 29.10.2020 9.00AM-3.00PM (LECTURES AND CONSULTATIONS)
16. Administrative Licensing, Administrative Coercion and Administrative Punishment(2×45 minutes)
17. Administrative Reconsideration/ Review and Administrative Litigation (Judicial Review) (2×45 mintues)

Szczegółowe informacje znajdują się na wydziałowej podstronie projektu POWER: https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/student/wydzial-prawa-i-administracji/aktualnosci/zapraszamy-na-kolejne-wyklady-line

WAŻNE! Osoby zainteresowane udziałem w wykładach obowiązuje
PRZESŁANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH.

W tym celu prosimy o dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą tradycyjną najpóźniej do dnia 15.10.2020 do pokoju 2.2 do Pani Agnieszki Maroń agnieszka.maron@us.edu.pl  

Osoby, które nie są w stanie złożyć dokumentów we wskazanym terminie, proszone są o przesłanie ich skanu drogą mailową do dnia 16 października 2020 r. (może być to skan wykonany aplikacją w telefonie). Oryginały  należy dostarczyć osobiście lub przesyłką listową na adres wydziału do dnia 22 października 2020 r.

Wykłady obywać się będą za pośrednictwem platformy MS Teams.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a247341a6c0ff46baa346f60acd40812d%40thread.tacv2/conversations?groupId=c626fbdd-0554-4e4f-9678-cc6de7ca12bf&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Kolejny cykl wykładów on-line dotyczących tematyki Chinese Labour Law poprowadzi Dr Dong Yan. Wykłady odbywać będą się od 09.11.2020 do 19.11.2020r. Wkrótce zamieścimy na ten temat szczegółowe informacje.

return to top