Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Księga kondolencyjna poświęcona pamięci Pana prof. zw. dr hab. Kazimierza Marszała

21.06.2021 - 07:20 aktualizacja 01.07.2021 - 09:14
Redakcja: administrator

Kondolencje złożyli:


Los zetknął mnie z Profesorem Kazimierzem Marszałem w 1974 r., kiedy jako dziekan zorganizował studium doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. To jemu w znacznej mierze zawdzięczam więc moją drogę zawodową. Dostrzegając konieczność rozwoju Wydziału, stworzył możliwość kariery naukowej wielu absolwentom, także tym, pochodzącym podobnie jak ja, spoza Uniwersytetu Śląskiego. Jego zasługi dla rozwoju nauki polskiej wspomniano także w 2019 r. w Poznaniu, podczas obchodów setnej rocznicy utworzenia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, gdzie wcześniej pracował. Był zawsze życzliwy i wyrozumiały, doceniając jednocześnie rzetelne wykonywania obowiązków. Jego odejście to wielka strata dla Uniwersytetu Śląskiego, pozostanie jednak w naszej pamięci.

pogrążony w głębokim smutku i żalu

Czesław Martysz

  


Profesor Kazimierz Marszał. Genialny Znawca procesu karnego. Niezastąpiony Wykładowca i Promotor dla wielu pokoleń studentów. Wspaniały Człowiek. Zjawiskowa Postać. Mój Mistrz. Bliski Człowiek. Pana Profesora pamiętam, odkąd tylko pojawiłem się na Wydziale jako student. Bałem się Go, tak jak bali się inni studenci. O egzaminie u Profesora krążyły przecież legendy. Nawet w marzeniach nie przypuszczałem, że będę pracować w Katedrze przez Niego kierowanej. Pan Profesor był Wspaniałym Szefem i Idealnym Opiekunem Naukowym. Tak, był wymagający. I zawsze sprawiedliwy. Pokazywał, że warto i trzeba być pracowitym, bo dopiero wtedy człowiek w pełni się rozwija. Pokazywał, że warto być przyzwoitym, bo inaczej po prostu nie wypada. Niejednokrotnie potrafił zaskoczyć autoironią i dystansem. Na Jego życzliwość, pomoc, wsparcie, dobre słowo, cenne rady można było liczyć zawsze. I w tych sprawach zawodowych i tych osobistych. Podczas naszej ostatniej – jak się okazało – rozmowy powiedział, że gdy wróci do domu, zadzwoni do mnie, umówimy się na spotkanie w domu Profesora i powrócimy do niedokończonych rozmów… Nie potrafię przyjąć do wiadomości, że Go nie ma. Zrobiło się bardzo pusto i bardzo smutno…

Radosław Koper  

  


Zmarł Wspaniały Człowiek,

z którym miałem przyjemność współpracować przez wiele lat. To On spowodował, że zająłem się procesem karnym, to On spowodował, że zająłem się problemem w zasadzie dotychczas nie eksplorowanym przez polską naukę.

Gdy kierowałem wydziałem zawsze był mi pomocny. Każda podejmowana przeze mnie decyzja był przez Niego oceniana – dobrze/źle, ale zawsze wiedziałem, że tam gdzie to było potrzebne wspierał mnie swoimi radami.

Pamiętam, jak bardzo Senat UŚ liczył się z Jego poglądami, czy stanowiskiem, co równocześnie przekładało się na pozycję Wydziału. Jednak trzeba przypomnieć, że Jego stanowisko zawsze miało na względzie interes Wydziału i Uniwersytetu. Jego stanowisko zawsze było umotywowane, zawsze rzeczowe i przekonujące. Wiele także wsparcia z Jego strony doznałem w związku z budową nowej siedziby wydziału, wiedziałem, że zawsze poszukiwał rozwiązania pojawiających się na tym tle problemów organizacyjnych i dydaktycznych, jakie pojawiały się w związku z budową.

Myślę, że mogę Go nazywać moim Przyjacielem i takim Go zachowam w pamięci.

Kazimierz Zgryzek

  


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas prof. zw. dr hab. Kazimierz Marszał, wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji w latach 1973-1976, członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Wielki, niekwestionowany autorytet  z zakresu prawa karnego procesowego, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów oraz doktorantów. Prawy i dobry człowiek. Mistrz.

Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którym Pan Profesor był bliski, wyrazy współczucia składają pracownicy Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego.

  


Szanowny Panie Dziekanie,

z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Kazimierza Marszała, uznanego autorytetu w dziedzinie procedury karnej, autora szeregu cenionych i ponadczasowych publikacji, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Karnego Procesowego, byłego dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wychowawcy wielu pokoleń studentów prawa.

Nauka polska poniosła niepowetowaną stratę.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Kierownik, pracownicy i doktoranci Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  


„Choć nie było dane mi poznać osobiście Pana Profesora Kazimierza Marszała, gdyż zrezygnował on z zajęć dydaktycznych zanim rozpocząłem studia prawnicze na naszym wydziale, to czuję potrzebę pożegnania Go tym wpisem. Pana Profesora znałem więc wyłącznie z opowieści starszych koleżanek i kolegów, którzy wspominali, jak ogromną wiedzę z zakresu postępowania karnego trzeba było posiadać, aby zdać u Niego egzamin na III roku. Osobiście złożyłem ten egzamin z sukcesem u następcy Pana Profesora na stanowisku Kierownika Katedry Prawa Karnego Procesowego – Pana Profesora Kazimierza Zgryzka, aczkolwiek nie byłoby mi to dane, gdyby nie możliwość całorocznej nauki z podręcznika autorstwa właśnie Pana Profesora Kazimierza Marszała. Było to dzieło obszerne, lecz bardzo dobrze wyjaśniające wszelkie meandry postępowania karnego. Lęk przed egzaminem z postępowania karnego, a także ogrom obowiązującego materiału spowodował, że pierwszy tom podręcznika autorstwa wyłącznie Pana Profesora (drugi tom był dziełem wspólnym Pana Profesora i jego Uczniów z Katedry) przeczytałem tyle razy, iż pod koniec nauki prawie rozpadał mi się w rękach. Tak bardzo się zużył. Trzeci rok studiów prawniczych na zawsze kojarzyć mi się będzie właśnie z tym niebieskim tomem, Wydawnictwem Volumen oraz z nazwiskiem Pana Profesora Kazimierza Marszała wydrukowanym białymi literami.

Dziękuję Panie Profesorze za ten podręcznik oraz za stworzenie znakomitego zespołu procesualistów na naszym wydziale, od których mogłem czerpać wiedzę z zakresu postępowania karnego. Cześć Pana pamięci!”

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Michał Grudecki

  


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. K. Marszała, autorytetu w dziedzinie procesu karnego, mistrza wielu pokoleń prawników. Wymagający, pomocny, i sprawiedliwy – tak zapamiętamy Jego osobę.

Rodzinie, przyjaciołom i studentom Pana Profesorał składamy wyrazy najszczerszego współczucia.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

  


Serdeczne i szczere kondolencje z powodu śmieci Profesora Kazimierza Marszał przesyła Rodzinie Pana Profesora i Pracownikom Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego Prof. Cezary Kulesza wraz z całą Katedrą Postępowania Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Prof. Cezary Kulesza

  


Ze smutkiem i żalem żegnamy

Ś.P.
Prof. dr. hab.
Kazimierza Marszała

wybitnego znawcę postępowania karnego,
cenionego naukowca i wychowawcę wielu pokoleń prawników,
wieloletniego Kierownika Katedry Prawa Karnego Procesowego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk
oraz
pracownicy i doktoranci Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

  


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Pana Profesora Kazimierza Marszała

Zapamiętaliśmy Pana Profesora jako gorliwego Czytelnika i Profesora, który dbał o stworzenie na Wydziale dobrej biblioteki – warsztatu pracy pracowników oraz studentów, a także czytelników spoza Uniwersytetu. Pamiętam Jego słowa „Uniwersytet to biblioteka”.

Poznałam Profesora w pierwszych dniach Jego pracy na Wydziale. Od kiedy został Dziekanem bywał niemal codziennie w Bibliotece, nie tylko jako „groźny i wymagający Szef”, ale jako zatroskany Szef-Przyjaciel. Dbał nie tylko o księgozbiór, pomieszczenia biblioteczne i ich piękne wyposażenie, ale przede wszystkim o sprawy pracowników.

W ostatnich latach Profesor okazywał jak bardzo jest zatroskany o status i przyszłość naszej biblioteki. Niedawno przekazał Bibliotece część księgozbioru prywatnego. Jesteśmy – i pozostaniemy – ogromnie wdzięczni za Jego troskę i starania.

Łączymy się w smutku i bólu z Córką Pana Profesora, Rodziną i Najbliższymi

Danuta Gburska, Marta Kunicka i Pracownicy Biblioteki Prawniczej

  


Uprawiając naukę, uprawiamy wielostronny dialog z innymi ludźmi. Dwie płaszczyzny owego dialogu wydają się istotne – jedną określa słówko „dla”, inną słówko „z”. Naukę uprawiamy d l a kogoś i z kimś – „z-kimś” i „dla-kogoś” . Ten, z kim uprawiamy naukę, jest zawsze w jakimś stopniu naszym mistrzem”.

J. Tischner

Prawdziwym zaszczytem było dla mnie to, że mogłam zacząć i uprawiać naukę z Profesorem dr hab. Kazimierzem Marszałem. Dialog naukowy z Profesorem zawsze był inspirujący i wymagający, Profesor wiedział bowiem o procesie karnym absolutnie wszystko. Ale to dzięki temu mogłam się pojawić i być w relacji z kimś, kto nie był mistrzem w jakimś stopniu, tylko po prostu Mistrzem. I to nie tylko w dziedzinie procesu karnego, bo poza opiekowaniem się naszą naukową działalnością Profesor udzielał nam rady i pomocy także w innych dziedzinach życia. Był bezkompromisowy, zawsze można było usłyszeć od niego prawdę, nawet, jeżeli ta niekoniecznie była przyjemna. Profesor był wizjonerem, który swoje wizjonerskie zamierzenia chciał realizować w wielostronnym dialogu z pracownikami Katedry. Kiedyś zasugerował nawet, że zamiast zajmować się analizą obowiązującego prawa i formułowaniem pojedynczych postulatów de lege ferenda Katedra powinna samodzielnie przygotować projekt nowego Kodeksu postępowania karnego.  

Za tę Jego wiedzę, doświadczenie, pomoc i prawnicze wizjonerstwo będę go cenić zawsze.

dr Katarzyna Sychta

    


„z wielkim podziękowaniem za serdeczność i zawsze przyjazne słowo”

Anna Łabno

  


Z głębokim smutkiem i poczuciem wielkiej straty przyjęłam wiadomość o śmierci Pana Profesora doktora habilitowanego Kazimierza Marszała – nestora polskiego prawa karnego procesowego, znakomitego naukowca i świetnego dydaktyka, którego podręczniki przez wiele lat stanowiło podstawowe źródło wiedzy dla kolejnych roczników studentów prawa w całej Polsce.

Żal z powodu odejścia Pana Profesora jest tym dotkliwszy, że przyczynił się On do mego rozwoju naukowego, będąc recenzentem w moim przewodzie habilitacyjnym.

Społeczności Wydziału Prawa i Administracji oraz całego Uniwersytetu Śląskiego w imieniu własnym oraz Pracowników i Doktorantów Katedry Postępowania Karnego UMCS składam wyrazy głębokiego współczucia

Prof. dr hab. Katarzyna Dudka

Kierownik Katedry Postępowania Karnego

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

W Lublinie

   


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Kazimierza Marszała, wybitnego naukowca i znawcy procedury karnej. Prace Pana Profesora – zawsze wyróżniające się ponadczasowością myśli, niezwykłą precyzją i znakomitym warsztatem naukowym – odcisnęły trwałe piętno na polskiej nauce prawa karnego. Podręcznik do procedury karnej autorstwa Profesora Kazimierza Marszała stanowił dla wielu pokoleń prawników, w tym również w Gdańsku, pierwszy przewodnik po świecie procedury karnej. Niejeden raz będziemy jeszcze sięgać do prac Pana Profesora i korzystać z bogactwa Jego myśli, bo choć Pan Profesor odszedł, to jednak poprzez swój ogromny dorobek naukowy, nadal z nami pozostanie.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Pana Profesora składamy szczere wyrazy współczucia,

Sławomir Steinborn, Krzysztof Woźniewski i cały zespół Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

   


Chciałbym złożyć kondolencje z powodu śmierci prof dr hab Kazimierza Marszała. Pan Profesor był wybitnym specjalistą z zakresu procedury karnej. Z jego podręcznika „Proces karny” korzystały kolejne rzesze studentów. Pan Profesor był recenzentem w moim przewodzie habilitacyjnym. Był wymagającym ale jednocześnie bardzo życzliwym człowiekiem. Zawsze będę go dobrze wspominać,

Cześć Jego pamięci,

Prof dr hab Maciej Rogalski

Rektor Uczelni Łazarskiego

  


Szanowny Panie Profesorze, Mistrzu,
dziękuję za wszystkie lekcje, te naukowe i te życiowe.
To był zaszczyt i wielka przyjemność móc znać Pana Profesora.
Wyrazy głębokiego współczucia dla całej Rodziny Pana Profesora.

Olga Maria Piaskowska

  


Z olbrzymim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Profesora Kazimierza Marszała, Wybitnego Naukowca i Charyzmatycznego Wykładowcy, Wielkiego Autorytetu naszego Uniwersytetu.
Dzięki Panu Profesorowi najpierw poznawaliśmy tajemnice postępowania karnego. Później, już jako pracownicy Wydziału i tematycznie powiązanej Katedry, zawsze mogliśmy liczyć na Jego ogromną życzliwość i pomoc.

Rodzinie i Współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pracownicy Katedry Kryminalistyki


return to top