Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

ХІ International Scientific Practical Conference „Modern development of state building and law making in Ukraine” – 26 czerwca 2023 r.

10.05.2023 - 15:43 aktualizacja 14.05.2023 - 18:35
Redakcja: annaseweryn
Wydział Prawa Uniwersytetu w Mariupolu zaprasza do udziału w obradach ХІ International Scientific Practical Conference „Modern development of state building and law making in Ukraine”. Konferencja odbędzie się 26 czerwca 2023 r. w formie korespondencyjnej z sesją plenarną.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia aktualnych problemów teorii i praktyki budowania państwa i stanowienia prawa na Ukrainie oraz rozwoju jej krajowego systemu prawnego.

Obszary tematyczne konferencji:

  • aktualne problemy ukraińskiego prawa krajowego – teoria i praktyka stosowania;
  • współczesne problemy prawa międzynarodowego i europejskiego w świetle integracji międzypaństwowej;
  • aktualne problemy zarządzania i administracji publicznej.

Języki robocze konferencji: ukraiński, angielski.

Wymagania dotyczące abstraktów referatów:

Komitet Organizacyjny przyjmuje do rozpatrzenia abstrakty referatów o objętości do 5 stron (czcionka Times New Roman – 14, interlinia – 1,5, marginesy – 20 mm, wcięcie akapitu – 12,5 mm).
Nazwa pliku musi zawierać nazwisko autora, np.: Ivanov_application, Ivanov_abstract.

Struktura tekstu:

  • pierwszy wiersz: nazwisko, imię, imię;
  • drugi wiersz: stopień naukowy, status naukowy (dla studentów – rok studiów, specjalność);
  • trzeci wiersz: pozycja i nazwa placówki oświatowej;
  • czwarty wiersz: temat referatu (wielkie litery, pogrubiony, wyśrodkowany);
  • na końcu tekstu: bibliografia (w tekście odsyłacze typu [7, s. 123], gdzie 7 – numer źródła w wykazie, 123 – numer strony). Odwołania do kilku źródeł jednocześnie należy wykonać w następujący sposób: [1; 4; 8] lub [2, s. 32; 9, s. 48; 11, str. 257].

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji oraz abstraktu referatu (w języku ukraińskim lub angielskim) w terminie do 22 czerwca 2023 r. na adres: conferens2020@ukr.net.
Uczestnicy nieposiadający stopnia naukowego zobowiązani są ponadto do przedłożenia poświadczonej recenzji opiekuna naukowego.

Cytowanie w tekście i umieszczanie w odnośnikach źródeł opublikowanych w języku rosyjskim w dowolnym kraju oraz źródeł w innych językach, jeśli zostały opublikowane w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi, jest zabronione.

Abstrakty niespełniające powyższych wymogów lub przysłane po terminie nie będą przyjmowane.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym: +38(050)8715865 (prof. Anna Politova).

Konferencja „Modern development of state building and law making in Ukraine” – Invitation Letter

img
return to top