Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Programy stypendialne European University Institute we Florencji

15.03.2024 - 14:18 aktualizacja 15.03.2024 - 14:37
Redakcja: izabelamaculewicz

Wydziały Ekonomii, Historii, Prawa oraz Nauk Politycznych i Społecznych Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji ogłaszają nabór wniosków od kandydatów ubiegających się o stypendium Fernand Braudel Senior Fellowship oraz do programu Widening Europe Programme na okres od września do grudnia 2024 roku.

Program ma na celu wzmocnienie umiędzynarodowienia, konkurencyjności i jakości badań w krajach objętych programem.

Stypendia stanowią platformę dla uznanych naukowców o międzynarodowej reputacji, którzy mogą prowadzić swoje badania w EUI. Kandydaci kwalifikujący się do wzięcia udziału w programie muszą posiadać obywatelstwo jednego z krajów wymienionych poniżej i być powiązani z uniwersytetem w jednym z następujących krajów:

  • Będących członkami Unii Europejskiej: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.
  • Niebędących członkami Unii Europejskiej: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Mołdawia i Ukraina.

Termin składania wniosków na stypendium Fernand Braudel Senior Fellowship upływa 3 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00 natomiast wnioski do programu Widening Europe Programme przyjmowane są do 31 marca 2024 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych: Fernand Braudel Senior Fellowship oraz Widening Europe Programme.

 

return to top