Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Letnia Szkoła Doktorska SGH w Warszawie

20.03.2024 - 08:52 aktualizacja 20.03.2024 - 08:52
Redakcja: izabelamaculewicz

Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Letnią Szkołę Doktorską SGH poświęconą współczesnym wyzwaniom w polityce, biznesie i gospodarce, organizowaną przez Szkołę Doktorską SGH.

Wydarzenie odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniach 8-12 lipca 2024 roku. Celem Letniej Szkoły Doktoranckiej SGH jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju w gospodarce. .

Wydarzenie składać się będzie z seminariów i warsztatów (łącznie 30 godzin dydaktycznych) poruszających takie zagadnienia i tematy jak:

Seminaria:

 • Feministyczna polityka zagraniczna: zagadnienia i rozwój,
 • Podejścia dyskursywne i etyka analizy dyskursu,
 • Jak idee kształtują politykę i polityków?
 • Reakcje polityki społecznej na globalne sytuacje kryzysowe,
 • Jakie znaczenie mają oczekiwania społeczeństwa i jak je określić
 • Porównawcza ekonomia polityczna: Od odmian kapitalizmu do modeli wzrostu,
 • Porównawcza ekonomia polityczna: Różnorodne podejścia teoretyczne.

Warsztaty:

 • Analiza narracyjna: narracje feministyczne i strategiczne,
 • Podejście oparte na sprzężeniu zwrotnym w polityce,
 • Pomiar oczekiwań w badaniach z zakresu nauk społecznych,
 • Jakie znaczenie mają oczekiwania społeczeństwa i jak je mierzyć
 • Śledzenie procesu: Jakościowa metoda badania mechanizmów przyczynowych,
 • Gromadzenie danych na potrzeby śledzenia procesów.

Seminaria i warsztaty będą prowadzone przez wybitnych i szanowanych naukowców, w tym:

 • dr Annika Bergman-Rosamond, Uniwersytet w Edynburgu,
 • dr Daniel Béland, Uniwersytet McGill (Kanada),
 • dr Marek Naczyk, Uniwersytet Oksfordzki,
 • Elias Tsakas, Ph.D., Maastricht University.

Termin składania aplikacji upływa 10 czerwca 2024 roku. Dzięki dofinansowaniu z projektu STER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) udział w Letniej Szkole Doktorskiej jest bezpłatny. Uczestnicy muszą jednak pokryć koszty podróży i zakwaterowania.

Zainteresowani doktoranci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (dostępnego tutaj). Po wstępnej weryfikacji wybrani kandydaci zostaną poproszeni o złożenie propozycji badań doktoranckich, w których przedstawią przedmiot planowanych badań i stosowane metody. Akceptowany jest szeroki zakres tematyczny z takich dziedzin jak polityka, ekonomia czy biznes.

Prace powinny być napisane w języku angielskim i nie powinny być dłuższe niż 5 000 znaków (ok. 3 strony) łącznie ze spacjami. Każda propozycja badawcza winna obejmować następujące punkty:

 • problem badawczy, którym kandydat chce się zająć,
 • teoretyczne i praktyczne powody wyboru danego tematu,
 • tło problemu w literaturze – jakie luki w wiedzy naukowej kandydat zamierza wypełnić swoim projektem badawczym,
 • wstępny zestaw hipotez badawczych,
 • opcjonalnie – model graficzny ilustrujący zmienne uwzględnione w badaniu, ich relacje i hipotezy badawcze,
 • proponowane metody badawcze do testowania hipotez badawczych.

Pytania można kierować na adres email: ds-conference@sgh.waw.pl Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest na stronie: https://doctoral-internationalisation.sgh.waw.pl/sgh-doctoral-summer-school-contemporary-challenges-politics-business-and-economy

return to top