Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Banku Polskiego S.A.”

03.04.2024 - 07:33 aktualizacja 03.04.2024 - 07:33
Redakcja: izabelamaculewicz

Katedra Teorii, Historii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego oraz Katedra Historii Ustroju i Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Sekcją Historii Prawa Koła Naukowego Studentów Prawa KUL mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Z dziejów bankowości – w setną rocznicę powstania Banku Polskiego S.A.

Nawiązując do okrągłej rocznicy utworzenia w 1924 r. Banku Polskiego S.A. jako banku centralnego II RP, Organizatorzy postanowili uczcić to wydarzenie zapraszając do udziału w konferencji naukowej, której tematyka będzie dotyczyła szeroko rozumianego prawa bankowego, finansowego i skarbowego oraz implikacji ekonomiczno – gospodarczych związanych z hasłem głównym konferencji.

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2024 roku w Radomiu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego.
Program konferencji zakłada sesję plenarną oraz obrady w równoległych sekcjach tematycznych.

Szczegółowy harmonogram konferencji Uczestnicy otrzymają drogą mailową w ostatnim tygodniu kwietnia. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy Pracowników naukowych, Doktorantów oraz ekspertów z zakresu bankowości centralnej.

Organizatorzy przewidują opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Opłata obejmuje udział w obradach i wygłoszenie referatu, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, serwis kawowy w trakcie obrad oraz uroczysty obiad.

Referaty prezentowane na konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Roczniki Nauk Prawnych KUL” (zgłoszenia publikacji na adres: marzena.dyjakowska@kul.pl) lub „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” (zgłoszenia publikacji na adres: artur.lis@kul.pl). Warunkiem publikacji artykułu naukowego będzie spełnienie przez autora wymogów redakcyjnych oraz pozytywne opinie recenzentów.

Zgłoszenia wraz z opłatą konferencyjną będą przyjmowane do dnia 20 kwietnia 2024 r. na adres e-mail: judyta.dworas-kulik@kul.pl. W tym terminie należy przesłać do Organizatorów formularz zgłoszeniowy (plik) oraz potwierdzenie dokonania opłaty (PDF).

Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo dalsze informacje.

Dane do przelewu: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego lub URad. ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, BNP Paribas Bank Polska S.A.: 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779 z dopiskiem: Konferencja bankowość 2024_imie i nazwisko uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

return to top