Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji

Chinese Internet Law – wykład ODWOŁANY

21.04.2021 - 14:10, aktualizacja 12.05.2021 - 08:02
Redakcja: administrator

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że Pani prof. Xin Zhang była zmuszona odwołać wykłady z powodów zdrowotnych. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować je dla Państwa w semestrze letnim 2021/2022.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów stacjonarnych

Wydziału Prawa i Administracji UŚ na wykłady online,

które w dniach 12 maja – 1 czerwca 2021 r.

poprowadzi Prof. Xin Zhang

Temat wykładów: Chinese Internet Law

 

Prof. Xin Zhang uzyskała tytuł doktora nauk prawnych  na Uniwersytecie w Pekinie, z wykształcenia jest także ekonomistą. W latach 2012–2013 była wizytującym pracownikiem naukowym w School of Law na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a w latach 2019-2020 w Fairbank Center for Chinese Studies, Harvard University.

Obecnie Pani Prof. Xin Zhang jest pracownikiem naukowym University of International Business and Economics, School of Law w Pekinie i dyrektorem UIBE Institute on Digital Economy & Legal Innovation.

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się następujące zagadnienia: sprawiedliwość algorytmiczna, demokracja cyfrowa, system kredytu społecznego.

Wykłady są wprowadzeniem do prawa internetowego. Ich celem będzie zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami technologii internetowej oraz doktrynami prawa internetowego. Wśród omawianych zagadnień znajdą się: zarządzanie danymi, prywatność, cyberbezpieczeństwo, handel elektroniczny, zarządzanie algorytmiczne, zarządzanie sztuczną inteligencją i odpowiedzialność pośrednika. W trakcie kursu postaramy się spojrzeć z perspektywy prawa na aktualne problemy:

 1. Jak zmieniają się przepisy, gdy wkraczamy w erę informacji?
 2. Jak regulować nowe rodzaje władzy posiadane przez pośredników internetowych?
 3. Jakie powinno być właściwe podejście regulacyjne do danych, informacji i sztucznej inteligencji?
 4. Jak zachować godność człowieka w dobie sztucznej inteligencji?

Uczestnictwo w wykładach pozwoli Państwu zarówno poszerzyć wiedzę,  podnieść kompetencje z zakresu prawa cywilnego w ogólności, jak również wzbogacić swoją znajomość legal english.

Ważne: uczestnictwo w wykładach upoważnia Państwa także do otrzymania Certyfikatu Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej.

Cykl wykładów online  na platformie ZOOM odbędzie się w dniach 12 maja – 1 czerwca 2021 r. według poniższego harmonogramu:

Ważne! Podczas logowania się na każde spotkanie bardzo proszę o wpisywanie swojego pełnego imienia i nazwiska (zgodnie z informacją w systemie USOS)! Rozbieżności (stosowanie nick’ów lub zdrobnień) spowodują odrzucenie aplikacji i zablokują możliwość uzyskania dokumentów potwierdzających udział w wykładach.

 

 1. ŚRODA, 12 MAJA 2021 R.

8.00-10.30 (wykłady)/10.30-13.00 (konsultacje)

Introduction to the Internet Law Part I

 

 1. CZWARTEK, 13 MAJA 2021 R.

8.00-10.30 (wykłady)/10.30-13.00 (konsultacje)

Introduction to the Internet Law Part II

 

 1. PIĄTEK, 14 MAJA 2021 R.

8.00-10.30 (wykłady)/10.30-13.00 (konsultacje)

Machine Bias

 

 1. WTOREK, 25 MAJA 2021 R.

8.00-10.30 (wykłady)/10.30-13.00 (konsultacje)

Algorithmic Accountability

 

 1. ŚRODA, 26 MAJA 2021 R.

8.00-10.30 (wykłady)/10.30-13.00 (konsultacje)

Comparative Algorithmic Governance and Data Governance

 

 1. CZWARTEK, 27 MAJA 2021 R.

8.00-10.30 (wykłady)/10.30-13.00 (konsultacje)

Private Power and Platform Governance

 

 1. PIĄTEK, 28 MAJA 2021 R.

8.00-10.30 (wykłady)/10.30-13.00 (konsultacje)

China’s Social Credit System I

 

 1. PONIEDZIAŁEK, 31 MAJA 2021 R.

8.00-10.30 (wykłady)/10.30-13.00 (konsultacje)

China’s Social Credit System II

 

 1. WTOREK, 1 CZERWCA 2021 R.

8.00-10.30 (wykłady)/10.30-13.00 (konsultacje)

Regulation on Self-Driving Cars

 

WAŻNE! Osoby zainteresowane udziałem w wykładach obowiązuje
PRZESŁANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH.

 

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 5 maja br. (środa) do Pani Agnieszki Maroń:

 • Mailowo przesyłając skany odręcznie podpisane dokumenty na adres: agnieszka.maron@us.edu.pl;
 • Osobiście do pokoju 2.4 lub do wrzutni dziekanatu lub w pozostawiając na portierni WPiA (w obu przypadkach w zamkniętej, opisanej kopercie);
 • Pocztą tradycyjną – ze względu na ryzyko zaginięcia przesyłki prosimy o korzystanie z listów poleconych!

Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2b Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3b Formularz danych osobowych

Załącznik nr 4b Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5b Karta wyboru formy wsparcia

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

*komplet dokumentów (załączniki 1,2,3,4,5) dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie brali udziału we wcześniejszych wykładach profesorów (M. A. Rivera Leon, M. Wana, D. Yana,  Li Dan, M. Zhu) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Pozostałe osoby prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 5a lub 5b.

return to top