Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ powołana w skład Rady Języka Polskiego PAN

30.01.2024 - 14:02, aktualizacja 30.01.2024 - 14:02
Redakcja: izabelamaculewicz

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ w skład Rady Języka Polskiego na VIII kadencję.

Rada Języka Polskiego została powołana w roku 1996 Uchwałą nr 17/96 Prezydium Polskiej Akademii Nauk jako Komitet przy Prezydium PAN. Od 2000 roku działa na mocy Ustawy o języku z dnia 7 października 1999 roku, uchwalonej przez Sejm RP.

W skład Rady wchodzą ludzie nauki tj. językoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin takich jak fizyki, informatyki, medycyny, literaturoznawstwa, historii sztuki, filozofii, logiki, prawa i kultury (pisarze, aktorzy, dziennikarze).

Do zadań Rady należy m.in. stała dbałość o język polski i jego ochrona jako ogólnonarodowego dobra kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie wiedzy o polszczyźnie. W szczególności Rada wydaje opinie i formułuje ekspertyzy dotyczące używania języka polskiego w działalności publicznej i obrocie prawnym, a zwłaszcza w reklamie, prasie, radiu, telewizji i administracji.

Stale współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komitetem Badań Naukowych, Głównym Geodetą Kraju, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwową Inspekcją Handlową, Polskim Instytutem Normalizacyjnym i Radą Etyki Mediów. Co dwa lata jest zobowiązana do przedkładania Sejmowi i Senatowi RP pisemnego sprawozdania o stanie polszczyzny.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

return to top