Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska członkiem Europejskiego Instytutu Prawa

23.11.2021 - 08:39, aktualizacja 23.11.2021 - 08:39
Redakcja: administrator

Z dumą i radością informujemy, że dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska dołączyła do członków prestiżowej organizacji European Law Institute z siedzibą w Wiedniu.

Europejski Instytut Prawa (ELI) został założony w czerwcu 2011 roku jako całkowicie niezależna organizacja. ELI jest organizacją non-profit powołaną w celu inicjowania, prowadzenia i ułatwiania badań, formułowania zaleceń i dostarczania praktycznych wskazówek w dziedzinie rozwoju prawa europejskiego. Opierając się na bogactwie różnorodnych tradycji prawnych, jego misją jest dążenie do lepszego stanowienia prawa w Europie i wzmacnianie europejskiej integracji prawnej. Poprzez swoje starania ELI stara się przyczynić do tworzenia bardziej energicznej europejskiej wspólnoty prawniczej, integrując osiągnięcia różnych kultur prawnych, wspierając wartość wiedzy porównawczej i przyjmując prawdziwie ogólnoeuropejską perspektywę. W związku z tym jego praca obejmuje wszystkie gałęzie prawa: materialne i procesowe; prywatne i publiczne. Członkami ELI są profesorowie prawa z wiodących jednostek uniwersyteckich oraz praktycy z całej Europy. Więcej informacji o Instytucie: https://www.europeanlawinstitute.eu/about-eli/

Pani Profesor od 2020 roku działa także w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawa Procesowego (International Association of Procedural Law) – zrzeszającego wyłącznie akademików – profesorów prawa procesowego z całego świata .

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

return to top