Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kolejny sukces WPiA UŚ i KN Prawa Administracyjnego w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi

19.12.2019 - 08:46, aktualizacja 13.01.2020 - 14:08
Redakcja: administrator

W roku 2019 Koło Naukowe Prawa Administracyjnego wraz z jego opiekunami merytorycznymi Panią dr hab. Agnieszką Ziółkowską prof. UŚ oraz Panią dr Anną Gronkiewicz we współpracy z Panią dr Magdaleną Strożek – Kucharską oraz Członkami Koła opracowało (AP)teczkę prawa administracyjnego.

Celem publikacji było przybliżenie regulacji administracyjnoprawnych, z którymi obywatele mierzą się w codziennym życiu. Zaletą opracowań w niej zamieszczonych  jest zrozumiały i prosty język w jakim zostały scharakteryzowane instytucje prawne a także wskazane w opracowaniu ciekawostki dotyczące analizowanych treści.

(AP)teczka prawa administracyjnego spotkała się z życzliwym przyjęciem wśród licealistów i ich nauczycieli. Zamieszczone w (AP)tecz-ce teksty mogą stanowić i stanowią  punkt wyjścia dla rozważań i dyskusji podejmowanych w ramach zajęć szkolnych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Ponadto, jak wynika z informacji interesariuszy zewnętrznych, niniejsze publikacja służy upowszechnianiu wiedzy prawnej w instytucjach stosujących prawo administracyjne oraz wśród ich klientów. Tym samym  wypełnia ono istniejącą lukę w zakresie popularyzacji prawa, co potwierdzają załączone podziękowania.

Załączniki:

AZ 1

AZ 2

AZ

return to top