Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nawiązanie współpracy międzynarodowej z Uniwersytetem w Miszkolcu (Węgry)

08.07.2020 - 14:26, aktualizacja 09.07.2020 - 08:54
Redakcja: administrator

Z wielką radością informujemy, że dzięki staraniom dr Michała Barańskiego – lidera Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę międzynarodową z Uniwersytetem w Miszkolcu (Węgry).

Rektorzy obu Uniwersytetów podpisali umowę bilateralną o współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej.

Zawarte porozumienie umożliwia wspólne prowadzenie prac badawczych, wspólną organizację konferencji, wymianę kadry i studentów, a także liczne inicjatywy edukacyjne.

Podkreślić należy, że już obecnie dr Michał Barański został zaproszony przez stronę węgierską do przygotowania wspólnego opracowania naukowego, w ramach projektu grantowego nr EFOP-3.6.2-16-2017-00007, zatytułowanego „Aspekty rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa: sieci społeczne, technologiczne, innowacyjne w dziedzinie zatrudnienia i gospodarki cyfrowej” (projekt uzyskał wsparcie Unii Europejskiej i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa Węgier).

Z kolei na zaproszenie Pana Doktora pracownicy naukowi z Węgier przygotowują opracowania naukowe, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Ponadto, w ramach nawiązanej współpracy planowane jest organizowanie wspólnych wydarzeń naukowych (konferencji) z zakresu prawa pracy.

Miszkolc, miasto w północno-wschodniej części Węgier, jest trzecim pod względem liczby mieszkańców miastem na Węgrzech. Jest ono również miastem partnerskim Katowic. Fakt ten może dodatkowo pozytywnie wpłynąć na ocenę wpływu działalności naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przez pryzmat parametryzacji Uniwersytetu jako jednostki naukowej.

return to top