Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prestiżowy grant badawczy na WPiA – dr Mauro Arturo Rivera León laureatem konkursu POLS

28.12.2020 - 08:38, aktualizacja 17.01.2024 - 11:46
Redakcja: administrator

Dr Mauro Arturo Rivera Leon uzyskał wsparcie na realizację projektu badawczego „Większości kwalifikowane w nie większościowych mechanizmach: w kierunku nowej teorii superwiększości w sądowej kontroli konstytucyjności prawa” w ramach Funduszy norweskich i EOG / Programu POLS, dzięki czemu przez 2 lata prowadzić będzie badania na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Program POLS wdrażany przez Narodowe Centrum Nauki wspiera projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach. W skali kraju w pierwszym ogłoszonym konkursie dofinansowanych zostało zaledwie 39 projektów, z tego jedynie 10 w panelu Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce. Przyjazd tego wybitnego meksykańskiego uczonego, zatrudnionego obecnie w Sądzie Najwyższym w Meksyku oraz na Uniwersytecie Iberoamerykańskim na naszą uczelnię jest możliwy dzięki wsparciu merytorycznemu i organizacyjnemu prof. Ewy Rott-Pietrzyk – Pełnomocnik Dziekana ds. Umiędzynarodowienia.

return to top