Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” indeksowane w bazie Scopus

20.09.2022 - 14:56, aktualizacja 21.09.2022 - 08:24
Redakcja: administrator

Z satysfakcją informujemy, że czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji ukazujące się pod redakcją naukową Profesora Maksymiliana Pazdana zostało wpisane na listę czasopism indeksowanych w bazie SCOPUS.

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego są jedynym w Polsce periodykiem prawniczym poświęconym w całości zagadnieniom prywatnoprawnego obrotu transgranicznego. W czasopiśmie publikowane są prace badawcze z obszaru prawa prywatnego międzynarodowego (kolizyjnego), prawa porównawczego, międzynarodowego postępowania cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego oraz międzynarodowego arbitrażu. Ma ono charakter wysoce wyspecjalizowany. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierowane są do ekspertów zainteresowanych obrotem międzynarodowym: nie tylko naukowców, ale także praktyków poszukujących pogłębionych opracowań w tym zakresie. Czasopismo stanowi kontynuację ukazujących się w latach 1977-2000 Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego, które jeszcze w okresie sprzed transformacji społeczno-politycznej w sposób pionierski podejmowały zagadnienia prawne obrotu gospodarczego, z uwzględnieniem perspektywy gospodarek rynkowych. Redakcja pragnie utrzymać ten prekursorski, wyspecjalizowany i międzynarodowy w treściach charakter czasopisma w nowej, rozszerzonej formule, obejmującej także zagadnienia wykraczające poza uregulowania transgranicznej wymiany handlowej.

Scopus source list: https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/extlistAugust2022.xlsx

return to top