Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Konferencja w ramach grantu międzynarodowego Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung

18.12.2019 - 11:02, aktualizacja 19.12.2019 - 09:48
Redakcja: administrator

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja pt. „Elementy obligacyjne kształtujące status spadkobiercy w polskim i niemieckim prawie spadkowym. Wyzwania komparatystyczne i perspektywa zbliżenia systemów prawnych. Część III: Testamentowe źródła stosunków zobowiązaniowych”, która jest kolejną z cyklu konferencji organizowanych w ramach grantu międzynarodowego Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung, realizowanego przez zespół badawczy pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk, w skład którego wchodzą naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (dr hab. prof. UŚ Wojciech Klyta, dr Bartosz Kucia, dr Grzegorz Gorczyński, dr Paulina Gwoździewicz-Matan, dr Małgorzata Lubelska-Sazanów, mgr Aneta Pająk-Kozub) i Uniwersytetu w Osnabrück (prof. dr hab. Fryderyk Zoll, dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, dr Katarzyna Południak-Gierz, mgr Wojciech Bańczyk). Uczestnikami spotkania byli także goście z innych uniwersytetów w Polsce: dr. Witold Borysiak (Uniwersytet Warszawski) oraz dr. Michał Kućka (Uniwersytet Jagielloński).

Zespół prowadzi badania nad postępującym procesem europeizacji prawa prywatnego w zakresie prawa zobowiązań, które jest obecne także w tych obszarach prawnych, dla których dominującą rolę zastrzeżono dla prawa spadkowego. Badania wpisują się w ściśle europejski kontekst procesów harmonizacji prawa prywatnego.

Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą (więcej informacji na stronie: https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/sukcesy/11840-miedzynarodowy-grant-pnfn-dla-zespolu-z-wpia-us-prof-dr-hab-ewa-rott-pietrzyk-kierownikiem-projektu ).

return to top