Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uchwały Rad Dydaktycznych

2024

Uchwała nr 4/2024 Uchwała nr 4 /2024 Rady Dydaktycznej kierunków Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration i Administrowanie Środowiskiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Tomasza Heryszko do pełnienia funkcji promotora prac dyplomowych, na kierunku Przedsiębiorczość studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 3/2024 Rady Dydaktycznej kierunków Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration i Administrowanie Środowiskiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia seminarium dyplomowego na kierunku IBLA przez dr Bartosza Janika w semestrze letnim 2023/2024 oraz w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 2/2024 Rady Dydaktycznej kierunków Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration i Administrowanie Środowiskiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia seminarium dyplomowego na kierunku IBLA przez dr Mauro Arturo Rivera Leon w semestrze letnim 2023/2024 oraz w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 2/2024 Rady Dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w programie studiów na kierunku: Prawo studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

Uchwała nr Uchwała nr 1 /2024 Rady Dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Urszuli Torbus do pełnienia funkcji promotorki prac dyplomowych, na kierunku Prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie
Zał. nr 1 Zał. nr 2

Uchwała nr 1/2024 Rady Dydaktycznej kierunków Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration i Administrowanie Środowiskiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prowadzenia seminarium dyplomowego na kierunku IBLA przez dr Urszulę Torbus w semestrze letnim 2023/2024 oraz w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 1/2024 Rady Dydaktycznej kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania dr Piotra Zawiejskiego do pełnienia funkcji promotora prac dyplomowych, na kierunku Administracja studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 1/2024 Wydziałowej Komisji Kształcenia i Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o kandydatkach i kandydatach na członków komisji oceniającej, dokonującej oceny okresowej nauczycieli akademickich

 

2023

Uchwała nr 6_2023 RD kierunku Administracja ws. zmiany rodzaju zajęć na kierunku Administracja, studia stacjonarne I stopnia

Uchwała nr 5_2023 RD kierunku Administracja z dnia 17.10.2023 w sprawie wyrażneia opinii dotyczacej powołania zespołu roboczego do spraw wdrożenia Nowej Koncepcji Studiów na kierunku Administracja I i II stopnia, prowadzonego w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

Uchwała nr 3_2023 RD Kierunków PB, AS oraz IBLA w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej powołnia zespołu roboczego do spraw wdrożenia Nowej Koncepcji Studiów na kierunku Przedsiębiorczość I i II stopnia, prowadzonego w formie stacjonarnej

Uchwała nr 1/2023 Rad Dydaktycznych oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o Nowej Koncepcji Studiów

Uchwała nr 2/2023 Rady Dydaktycznej kierunków Przedsiębiorczość, Administrowanie Środowiskiem oraz International Business Law and Arbitration Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o kryteriach i zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunku Przedsiębiorczość, Administrowanie Środowiskiem oraz International Business Law and Arbitration w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 2/2023 Rady Dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o kryteriach i zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunku Prawo w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 2/2023 Rady Dydaktycznej kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o kryteriach i zasadach rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunku Administracja w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 1/2023 Rady Dydaktycznej kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej Regulaminu Praktyk Zawodowych Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uchwała nr 1/2023 Rady Dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej Regulaminu Praktyk Zawodowych Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uchwała nr 1/2023 Rady Dydaktycznej kierunku Przedsiębiorczość, Administrowanie Środowiskiem oraz International Business Law and Arbitration Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej Regulaminu Praktyk Zawodowych Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uchwała nr 4_2023 Rady Dydaktycznej kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 września 2023 r. sprawie szczegółowych zasad przeniesienia studentów na studia na kierunku Administracja prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uchwała nr 4_2023 Rady Dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 września 2023 r. sprawie szczegółowych zasad przeniesienia studentów na studia na kierunku Prawo prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

2022

Uchwała nr 8/2022 Rady Dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wskazania kandydatek i kandydatów do otrzymania listu gratulacyjnego JM Rektora UŚ w ramach konkursu: List gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla nauczycieli/nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2021/2022 w kategorii praca ze studentami lub doktorantami

Uchwała nr 9/2022 Rady Dydaktycznej kierunku Prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wskazania kandydatek i kandydatów do otrzymania listu gratulacyjnego JM Rektora UŚ w ramach konkursu: List gratulacyjny JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla nauczycieli/nauczycielek akademickich za doskonałą dydaktykę w roku akademickim 2021/2022 w kategorii innowacje dydaktyczne 

return to top