Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
graduate
Logo European City of Science 2024

Aleksandra Kopeć

She is a graduate of Law major at the Faculty of Law and Administration, where she received an A. The participant in numerous scientific conferences incl.: Szczyrk 2016, Polish Nationwide Scientific Conference “Modele prezydentury a pozycja ustrojowa Prezydenta w Polsce”, where she presented a paper: “Aktywność Prezydenta RP w kwestii spraw zagranicznych.”, UMK Toruń 2015: Kontrola konstytucyjności prawa pochodnego UE. Rozważania na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 45/09. The author of scientific publications incl.: “Oddziaływanie Konstytucji RP na inne gałęzie prawa”, Think & Make, Warszawa 2017, Aktualne problemy prawa wyborczego, roz. w monografii: Ratio legis ciszy wyborczej, Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa 2015. The Rector of the University of Silesia’s scholarship holder in the years 2014-2018. Laureate of 4th Polish nationwide Competition on the Knowledge of Constitutional Law, University in Białystok. She is interested in travel, capital market, finance and constitutional law.

return to top