Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
graduate
Logo European City of Science 2024

Aleksandra Liszka

She is a graduate of Geography: Reconstruction of Geographic Environment. She participated in project “Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich” and in interdisciplinary scientific seminary “Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku” – poster “Przyczyny występowania dużej liczby młynów i hut w górnym biegu rzeki Stoły (Wyżyna Śląska)”. The Rector’s scholarship holder in academic years of 2015-2018. She is interested in anthropogenic impact on the environment, walks in the historical footsteps, music and cooking

return to top