Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
graduate
Logo European City of Science 2024

Aneta Kotyja

She is a graduate of Law major at the Faculty of Law and Administration, where she received an A. The student of doctoral studies in Law programme. The participant in numerous scientific conferences incl.: Polish nationwide Scientific Conference “Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego” Katowice, speech under the title: “uwarunkowania trwałości środków spożywczych, a przeciwdziałanie marnowaniu żywności”; Polish Nationwide Scientific Conference CETA 2017, speech under the title:  “Zasada ostrożności w prawie żywnościowym, a ekwiwalentność w umowie CETA”. The author of scientific publications incl.: “Prawne uwarunkowania trwałości środków spożywczych, a przeciwdziałanie marnowaniu żywności”, “Zasada ostrożności w prawie żywnościowym, w świetle ekwiwaletności w umowie CETA” [in]: Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa CETA – szanse i wyzwania”, Katowice 2018, University of Silesia Press. The Rector of the University of Silesia’s scholarship holder in academic years of 2014-2018. The member of Council of the Student Government of Faculty of Law and Administration in academic years of 2014-2018, Coordinator for the Student Organizations at  the Faculty of Law and Administration in 2016-2017 academic year, the representative of students at the Electoral Committee of the University of Silesia in academic years of 2016-2020. She is interested in modern history, Polish literature and cycling.

return to top