Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English
search
graduate
Logo European City of Science 2024

Aneta Paleczna

She is a graduate of Law major at the Faculty of Law and Administration, where she received an A. The laureate of Rector of the University of Silesia’s grant for implementation of a research project under the title: “Wpływ orzecznictwa na kształtowanie katalogu dóbr osobistych w wybranych krajach europejskich”. The participant in numerous scientific conferences incl.: International Student’s Psychiatric Conference named: “Ciało i umysł”, „Personality Rights in Poland, Germany and the EU” – held on 21-22 April 2017. The author of scientific publications incl.: A. Paleczna, Muthi-authored work”. “Nowa postać współautorstwa na przykładzie Wikipedii” [in:] Zeszyty Naukowe Prawa Własności Intelktualnej Uniwersytetu Śląskiego, ed. by K. Grzybczyk, A. Paleczna, M. Imioł, “Odwrócony kredyt hipoteczny – postulaty de lege ferenda w oparciu o doświadczenia innych państw” [in:] „Odwrócona hipoteka” jako nowa usługa na rynku finansowym, ed. by E. Rutkowska – Tomaszewska, Warszawa 2017. The Rector of the University of Silesia’s scholarship holder in 2014-2018. The 4th place winner in Polish Nationwide Historical and Legal Olympics of Prof. Michał Szczeniecki, organised by Institute of History of Law of Warsaw University in 2014. She is interested in travel and running.

return to top