Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

„Zielony Horyzont” oraz „Horyzont Postcovidowy”

06.07.2021 - 14:12 aktualizacja 06.08.2021 - 10:58
Redakcja: Maciej Bisaga

„Zielony Horyzont” oraz „Horyzont Postcovidowy” to konkursy  uruchomione w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej,
które mają wspierać projekty naukowe dotyczące ekologii, ochrony  klimatu („Zielony Horyzont”) oraz funkcjonowania i rozwoju  cywilizacyjnego społeczeństwa
mierzącego się z pandemią koronawirusa („Horyzont Postcovidowy”).

Konkursy adresowane są do nowych lub już istniejących  interdyscyplinarnych zespołów badawczych, których członkami mogą być:
pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni, badawczo-techniczni,  inżynieryjno-techniczni, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu  Śląskiego,
a także naukowcy spoza naszej uczelni.

Szczegółowe warunki udziału w inicjatywach określone zostały w  regulaminach konkursów.
Maksymalna kwota dofinansowania jednego wniosku wynosi do 120 tys. zł  i obejmuje środki na działania,
których efektem ma być zawarcie partnerstwa międzynarodowego oraz  przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczego  do programu Horyzont Europa.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulaminy dostępne są na stronie IDB w  zakładce „Badania”.
[link: https://us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci/badania/]

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2021 roku. Konkursy są finansowane w  ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej
oraz ze środków projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości.  Program Zintegrowany”.

 

return to top