Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Rozprawy doktorskie – mgr Łukasz Strzeleczek

15.03.2022 - 13:06 aktualizacja 15.03.2022 - 13:06
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: doktoranci, obrona, postępowanie awansowe, rozprawa doktorska

DYREKTOR

Instytutu Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska

i  II Komisja  d/s Przeprowadzania Przewodów Doktorskich WNP IBBiOŚ

Uniwersytetu Śląskiego uprzejmie zawiadamiają,

że  dnia   28.03.2022 r.  o godz. 09:30

w formie zdalnej odbędzie się

Publiczna  Obrona  Rozprawy  Doktorskiej

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,

w dyscyplinie nauki biologiczne

 Mgr Łukasza Strzeleczka

pt.: „Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych dawnych wyrobisk po wydobyciu rud kruszcowych jako lokalnych centrów różnorodności florystycznej na tle uwarunkowań siedliskowych.”

 

(przewód doktorski wszczęty w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia)

której transmisja będzie dostępna pod adresem  https://youtu.be/B8dlwUdQCXc

 

Promotor:

Prof. dr hab. Adam Rostański  (Instytut Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice)

 

Promotor pomocniczy:

Dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska  (Instytut Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice)

 

Recenzenci:

Dr hab. Monika Podgórska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dr hab. Damian Chmura, prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

 

     Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Śląskiego www.bip.us.edu.pl

 

 


Dokumenty:

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Ogloszenie-mgr.-Łukasz-Strzeleczek.pdf

Recenzja 1: Recenzja-M.-Podgorska.pdf

Recenzja 2: Recenzja-D.-Chmura.pdf

Streszczenie w języku polskim: L.Strzeleczek-Streszczenie.pdf

Streszczenie w języku angielskim:L.Strzeleczek-Summary.pdf

return to top