Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Publikacja: Wpływ fauny glebowej na redystrybucję węgla organicznego a zmiany klimatu.

26.04.2022 - 10:49 aktualizacja 26.04.2022 - 10:49
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: fauna glebowa, gleby, publikacja, redystrybucja węgla, susze, zmiany klimatyczne
W Global Change Biology (IF: 10,863, 200 pkt.) ukazała się praca, której współautorem jest prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Nauk Przyrodniczych). Wspólna publikacja z zespołem badaczy z Swiss Federal Institute for Forest (Szwajcaria) dot. wpływu fauny glebowej na redystrybucję węgla organicznego w glebie.

Bezprecedensowe susze letnie w latach 2003, 2015 i 2018 poważnie wpłynęły na produktywność i funkcjonowanie lasów europejskich. Badania dowiodły m.in., że zmiany w liczebności i aktywności fauny glebowej (na które wpływ mają letnie susze) mają fundamentalne znaczenie dla transferu netto C z warstwy organicznej do gleby mineralnej, a były one dotychczas nie uwzględniane w studiach nad wpływem zmian klimatycznych na materię organiczną w glebie. W badaniach skorzystano z unikalnego, zakrojonego na szeroką skalę eksperymentu nawadniania w lesie sosnowym w Szwajcarii, prowadzonym od 2003 roku.

img
return to top