Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty.

22.07.2022 - 09:46 aktualizacja 26.07.2022 - 14:17
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: badania, botanika, hodowla roślin, konkurs, narodowe centrum nauki, oferta, praca, rekrutacja, stypendium

Kierownik projektu badawczego pt. „Poznanie molekularnych mechanizmów interakcji między szlakami sygnalizacji strigolaktonów i kwasu abscysynowego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ogłasza konkursy na stanowisko Stypendysty. Projekt jest realizowany w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Śląskiego.

Termin składania ofert: 15.08.2022, 16:00

Forma składania ofert: elektronicznie, adres e-mail: marek.marzec@us.edu.pl

Termin rozmów kwalifikacyjnych (on-line): 22-23.08.2022 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2022 r.

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Wynagrodzenie: stypendium w wysokości 2000 zł  

 

Wymagania:

 1. Status studenta roku studiów na kierunku biotechnologia, biologia, informatyka lub kierunku pokrewnym
 2. Zainteresowanie pracą w dziedzinach genetyka i genomika funkcjonalna roślin.
 3. Możliwość podjęcia pracy w wymiarze 20 godzin tygodniowo

Opis zadań i wymagania szczegółowe: Opieka nad materiałem roślinnym wykorzystywanym w badaniach realizowanych w ramach projektu. Udział w fenotypowaniu roślin, ich podlewanie i prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w szklarniach i pokojach hodowlanych.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  1. podanie, którego adresatem jest: dr hab. Marek Marzec, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, 40-032 Katowice, Jagiellońska 28,
  2. list motywacyjny zawierający ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie, życiorys oraz podanie o zatrudnienie z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”).
 2. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: marek.marzec@us.edu.pl, do 15.08.2022, 16:00
 3. Wybrani Kandydaci, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną on-line. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną. Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Śląskiego. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki) z dnia 14 marca 2019 r.
return to top