Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biolodzy realizować będą projekt w ramach konkursu MSCA Doctoral Networks 2023

15.04.2024 - 08:46 aktualizacja 15.04.2024 - 10:50
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: genetyka, konkurs, msca doctoral networks, projekty

Komisja Europejska opublikowała wyniki oceny wniosków w ramach konkursu Działania „Maria Skłodowska-Curie” Doctoral Networks (MSCA DN) 2023.

Projekt „Harnessing the DNA Damage Response to improve plant tolerance to heat stress”, w którym Uniwersytet Śląski w Katowicach jest partnerem znalazł się na liście projektów rekomendowanych do finansowania. W Uniwersytecie Śląskim projektem kierować będzie, wnioskująca o niego, Dr Miriam Szurman-Zubrzycka z Zespołu Genetyki i Genomiki Funkcjonalnej Roślin, Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Przyrodniczego.

„Dodatkowo 12 polskich instytucji naukowych oraz 15 z sektora poza akademickiego, w tym z sektora MSP, będzie włączonych w realizację piętnastu sieci doktorskich w roli partnerów w konsorcjach, w tym jednej sieci typu Industrial Doctoral programmes (MSCA DN-ID) i dwóch sieci typu Joint Doctoral programmes. Na konkurs złożono łącznie 1066 wniosków. Do finansowania zarekomendowano 128 projektów, w których kształcić się będzie 1900 doktorantów. To oznacza współczynnik sukcesu na poziomie12%.” (źródło: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/znamy-wyniki-konkursu-msca-doctoral-networks-2023)

Parę słów o projekcie: 

W obliczu zmian klimatycznych, Europa stoi przed nowymi wyzwaniami, które zagrażają bezpieczeństwu żywności. W ostatnich latach zaobserwowano wysoką częstotliwość fal upałów latem, co stanowi szczególnie niebezpieczny czynnik limitujący plony. Stres cieplny nie może być w żaden sposób łagodzony w warunkach polowych. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów stresu, stres cieplny negatywnie wpływa na wzrost roślin poprzez ograniczenie aktywności podziałowej komórek w merystemach. Coraz więcej dowodów wskazuje, że ta redukcja wzrostu jest częściowo spowodowana aktywacją odpowiedzi roślin na uszkodzenia DNA (DDR – DNA Damage Response). W związku z tym istnieje pilna potrzeba opracowania innowacyjnych strategii poprawy tolerancji roślin na stres, aby zapewnić stabilność i wydajność upraw w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych.
Projekt HeatDDR ma na celu odszyfrowanie związków między DDR a odpowiedziami roślin na stres cieplny oraz dostrojenie tych odpowiedzi komórkowych, aby umożliwić przetrwanie roślin bez upośledzania wzrostu. Poprzez połączenie grup o różnorodnym doświadczeniu i prywatnych firm zainteresowanych tym tematem, HeatDDR połączy podejścia wieloskalowe, w tym biochemię, biologię molekularną, biologię komórkową, genetykę, biologię komputerową i fenotypowanie roślin, aby zbadać to zagadnienie i szkolić nowe pokolenie naukowców specjalizujących się w tym nowym obszarze.
W ramach projektu młodzi naukowcy otrzymają praktyczne szkolenie z zaawansowanych technik laboratoryjnych i rozwiną umiejętności, które zapewnią im skuteczną integrację na rynku pracy zarówno w sektorze akademickim, jak i poza nim, oraz stworzą podstawy do budowy europejskiej sieci współpracy w tym obszarze.

return to top