Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja „RZEKA ODRA 2022 – CO WIEMY O KATASTROFIE EKOLOGICZNEJ”

09.03.2023 - 16:00, aktualizacja 10.03.2023 - 10:02
Redakcja: Ewelina Malinowska
Tagi: badania, ekologia, hydrobiologia, hydrologia, jakość wód, Odra, rzeka, Śląskie Centrum Wody

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-technicznej „RZEKA ODRA 2022 – CO WIEMY O KATASTROFIE EKOLOGICZNEJ”.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym z transmisją wydarzenia na MS Teams (uwaga, rejestracja konieczna dla uczestnictwa zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej). Część stacjonarna odbędzie się w Auli Międzywydziałowej Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu.


PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 10:00 REJESTRACJA

10:00 – 10:30
Otwarcie Konferencji. Przemówienia okolicznościowe:
Ryszard Koziołek – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Krzysztof Woś – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Centrum Wody a Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych.

10:30 – 10:50
Prezentacja wyprawy „Czysta rzeka Odra – Why not?” oraz badań po kulminacji katastrofy ekologicznej
Anna Piotrowska (Fundacja Why Not), Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

10:50 – 11:10
Sytuacja hydrologiczna na rzece Odrze w lipcu i w październiku 2022
Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ, Magdalena Matysik, dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

11:10 – 11:30
Jakość wód rzeki Odry w świetle badań terenowych i laboratoryjnych
Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ, Magdalena Matysik, dr hab., Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

11:30 – 11:50
Stan wiedzy o sytuacji w Odrze latem 2022 – wyniki raportu
Agnieszka Kolada, dr. hab., prof. IOŚ-PIB (IOŚ-PIB w Warszawie)

11:50 – 12.20 PRZERWA

12:20 – 12:40
Jak analizować skutki zdarzeń katastrofalnych dla oceny ich przyczyn
Wanda Jarosz mgr inż. (IETU Katowice), Magdalena Matysik, dr hab., Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ, Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Agnieszka Kolada, dr. hab., prof. IOŚ-PIB (IOŚ-PIB w Warszawie)

12:40 – 13:00
Katastrofa ekologiczna – próba oceny potencjalnych przyczyn zjawiska
Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ, Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ , Magdalena Matysik, dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Małgorzata Bąk, dr hab., prof. USz (Uniwersytet Szczeciński), Natalia Janczewska, mgr (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach), Anna Cieplok dr, (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Agnieszka Kolada, dr. hab., prof. IOŚ-PIB, Agnieszka Pasztaleniec, dr. hab., prof. IOŚ-PIB (IOŚ PIB w Warszawie), Jerzy Karczewski, mgr, Marcin Lipowczan, dr (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

13:00 – 13:20
Detekcja zmian parametrów hydrobiologicznych rzeki Odry w lipcu 2022 r. na podstawie pomiarów bezpośrednich oraz metod teledetekcyjnych
Natalia Janczewska, mgr (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach), Magdalena Matysik, dr hab., Andrzej Woźnica dr hab., prof. UŚ, Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

13:20 – 13:40
Wybrane aspekty modelu regulacji systemu monitorowania wody
Mirosław Pawełczyk, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych), Przemysław Winczewski, r.pr., Mariusz Włódarz, r.pr. (Kancelaria Prawna Pawełczyk i Wspólnicy)

13:40 – 14:00
The phenomenon of the natural section of the Odra River (CHKO Poodří) in the urbanized landscape (Fenomen naturalnego odcinka Odry (CHKO Poodří) w krajobrazie zurbanizowanym)
RNDr. Jana Nováková, Ph.D., doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. (VSB – Technical University of Ostrava)

14:00 – 14:30 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

return to top