Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Śląskie Centrum Wody
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w konferencji naukowo-technicznej, która odbyła się 24 marca 2023 r., pt.:

„RZEKA ODRA 2022 – CO WIEMY O KATASTROFIE EKOLOGICZNEJ”

Światowy Dzień Wody

MIEJSCE KONFERENCJI
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Przyrodniczych
Sosnowiec
ul. Będzińska 60
Aula Międzywydziałowa

Zaproszenie na konferencję Odra 2023 r.

FOLDER Z PROGRAMEM KONFERENCJI DO POBRANIA (PLIK PDF) —>

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 10:00 REJESTRACJA
10:00 – 10:30
Otwarcie Konferencji. Przemówienia okolicznościowe:
Ryszard Koziołek – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Krzysztof Woś – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Centrum Wody a Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych.

10:30 – 10:50
Prezentacja wyprawy „Czysta rzeka Odra – Why not?” oraz badań po kulminacji katastrofy ekologicznej
Anna Piotrowska (Fundacja Why Not), Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

10:50 – 11:10
Sytuacja hydrologiczna na rzece Odrze w lipcu i w październiku 2022
Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ, Magdalena Matysik, dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

11:10 – 11:30
Jakość wód rzeki Odry w świetle badań terenowych i laboratoryjnych
Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ, Magdalena Matysik, dr hab., Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

11:30 – 11:50
Stan wiedzy o sytuacji w Odrze latem 2022 – wyniki raportu
Agnieszka Kolada, dr. hab., prof. IOŚ-PIB (IOŚ-PIB w Warszawie)

11:50 – 12.20 PRZERWA

12:20 – 12:40
Jak analizować skutki zdarzeń katastrofalnych dla oceny ich przyczyn
Wanda Jarosz mgr inż. (IETU Katowice), Magdalena Matysik, dr hab., Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ, Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Agnieszka Kolada, dr. hab., prof. IOŚ-PIB (IOŚ-PIB w Warszawie)

12:40 – 13:00
Katastrofa ekologiczna – próba oceny potencjalnych przyczyn zjawiska
Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ, Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ , Magdalena Matysik, dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Małgorzata Bąk, dr hab., prof. USz (Uniwersytet Szczeciński), Natalia Janczewska, mgr (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach), Anna Cieplok dr, (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Agnieszka Kolada, dr. hab., prof. IOŚ-PIB, Agnieszka Pasztaleniec, dr. hab., prof. IOŚ-PIB (IOŚ PIB w Warszawie), Jerzy Karczewski, mgr, Marcin Lipowczan, dr (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

13:00 – 13:20
Detekcja zmian parametrów hydrobiologicznych rzeki Odry w lipcu 2022 r. na podstawie pomiarów bezpośrednich oraz metod teledetekcyjnych
Natalia Janczewska, mgr (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach), Magdalena Matysik, dr hab., Andrzej Woźnica dr hab., prof. UŚ, Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

13:20 – 13:40
Wybrane aspekty modelu regulacji systemu monitorowania wody
Mirosław Pawełczyk, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych), Przemysław Winczewski, r.pr., Mariusz Włódarz, r.pr. (Kancelaria Prawna Pawełczyk i Wspólnicy)

13:40 – 14:00
The phenomenon of the natural section of the Odra River (CHKO Poodří) in the urbanized landscape (Fenomen naturalnego odcinka Odry (CHKO Poodří) w krajobrazie zurbanizowanym)
RNDr. Jana Nováková, Ph.D., doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. (VSB – Technical University of Ostrava)

14:00 – 14:30 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

KOMITET NAUKOWY

Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Przewodniczący
Renata Graf, dr hab., prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Michał Habel, dr, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Agnieszka Kolada, dr hab., prof. IOŚ-PIB – Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie
Mirosław Kurz, dr – Dyrektor Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Magdalena Matysik, dr hab. – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Elżbieta Nachlik, prof. dr hab. inż. – Politechnika Krakowska
Mirosław Pawełczyk, dr hab., prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Krzysztof Woś, dr – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach

KOMITET ORGANIZACYJNY

Magdalena Matysik, dr hab. – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Przewodnicząca
Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Patrycja Stefańska, mgr – Uniwersytet Śląski w Katowicach – Sekretarz
Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marcin Libera, dr inż.– Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bartosz Łozowski, dr – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marian Rojek – Fundacja Why Not

ORGANIZATORZY:
Śląskie Centrum Wody

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych

 

PATRONAT HONOROWY:

Patronat JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr hab. Ryszarda Koziołka

Patronat JM Rektora

 

PATRONAT MEDIALNY:

Gazeta Uniwersytecka

 

 

 

Plakat konferencji Odra 2023 r.

return to top