Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Chemii

Nadanie tytułu profesora dla dr hab. Marzeny Dzidy, prof. UŚ

26.10.2020 - 12:20 aktualizacja 28.10.2020 - 07:33
Redakcja: SM

Z przyjemnością informujemy, że profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Marzena Dzida otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 28 września 2020 r.

Pani prof. dr hab. Marzena Dzida jest chemikiem, zajmuje się badaniem właściwości akustycznych
i termodynamicznych cieczy jonowych, paliw i biopaliw oraz, jako kierownik projektu NCN OPUS 14, badaniem właściwości termicznych ionanofluidów jako materiałów do magazynowania energii, jest autorem i współautorem ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, w tym jednej w prestiżowym Chemical Reviews (IF = 52,613), oraz kilku zgłoszeń patentowych, w tym jednego europejskiego, promotorem kilku rozpraw doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich.

Pani prof. dr hab. Marzena Dzida jest liderem Zespołu Chemii Fizycznej w Instytucie Chemii oraz członkiem Senatu UŚ. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Termodynamiki Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Zastępcy Przewodniczącego Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego. Jest członkiem komitetu redakcyjnego The Journal of Chemical Thermodynamics (IF = 2,888; 100 pkt MNiSW) oraz Energies (IF= 2,702; 140 pkt MNiSW).

Serdecznie gratulujemy.

 

return to top