Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Chemii

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Szkolnej 9 oraz w budynku przy ul. Bankowej 14.

Zatrudnia łącznie 96 pracowników, w tym 30 pracowników samodzielnych, 43 doktorów, 19 pracowników technicznych, a liczba studentów wszystkich lat przekracza 400. Instytut reprezentowany jest przez 11 Zakładów – grup badawczych, prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną. W Zakładach tych studenci mogą wykonać prace licencjackie, magisterskie, a także doktorskie.

Od 1992 roku Instytut wydaje Acta Chromatographica, międzynarodowe czasopismo figurujące na Liście Filadelfijskiej ze współczynnikiem IF = 0,570 (5-year Impact Factor). Jest to jeden z dwóch najwyższych IF wśród czasopism chemicznych wydawanych w Polsce.

Instytut organizuje corocznie konferencję Chromatograficzne metody badania związków organicznych. We współpracy z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi prowadzi prace, których tematyka skupia się wokół kluczowych problemów współczesnej chemii. Ich wyniki publikowane są w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych, a liczny udział pracowników Instytutu w radach naukowych czasopism ilustruje znaczenie realizowanych badań.

Instytut dysponuje nowoczesnym sprzętem badawczym.

Od wielu lat działa Koło Naukowe Chemików, w ramach, którego studenci mają także możliwość prowadzenia swoich indywidualnych programów badawczych. Instytut uczestniczy w realizacji Programu Europejskiego SOCRATES/Erasmus. Studenci (studiów licencjackich, magisterskich, jak również doktoranckich) wyjeżdżają do wyższych uczelni krajów Unii Europejskiej (Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy). W ramach tego samego programu przyjeżdżają do nas studenci z zagranicy.

return to top