Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Czasopismo Acta Chromatographica

Czasopismo naukowe z zakresu chromatografii Acta Chromatographica powstało w 1992 r. z inicjatywy członków grupy badawczej zatrudnionej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a zajmującej się technikami chromatograficznymi zarówno od strony opracowywania podstaw fizykochemicznych, jak i zastosowań praktycznych. Czasopismo to o szerokim zasięgu międzynarodowym od chwili swego powstania jest publikowane w języku angielskim i pozostaje własnością Uniwersytetu Śląskiego, a jego redakcja mieści się w głównym budynku Instytutu Chemii UŚ. W chwili obecnej Acta Chromatographica ukazuje się w nowoczesnej formule Gold Open Access Online Only (Online ISSN 2083-5736) jako kwartalnik. Jest to czasopismo recenzowane, publikujące prace naukowe praktycznie ze wszystkich obszarów tematycznych chromatografii, w tym z zakresu teorii chromatografii, projektowania, syntezy oraz testowania nowych faz stacjonarnych, analizy chromatograficznej związków organicznych, nieorganicznych i kompleksowych, a także z zakresu rozdziału chromatograficznego związków chiralnych. Tematyka prac ukazujących się w Acta Chromatographica dotyczy głównie zastosowania technik chromatograficznych w biologii, farmacji, medycynie, chemii żywności oraz chemii środowiska, ale także analitycznych i fizykochemicznych aspektów przygotowywania prób do analizy chromatograficznej, analitycznych technik łączonych oraz zastosowania metod chemometrycznych w chromatografii. Artykuły publikowane w Acta Chromatographica pochodzą z laboratoriów badawczych licznych krajów na wszystkich kontynentach, a autorzy pragnący opublikować wyniki swoich badań na jego łamach, przesyłają swoje prace drogą elektroniczną na internetowy adres redakcji. Czasopismo Acta Chromatographica jest abstraktowane oraz indeksowane na następujących platformach: Science Citation Index, Sci Search, Research Alert, Chemistry Citation Index and Current Content/Physical, Chemical and Earth Sciences, SCOPUS, Google Scholar oraz Index Copernicus.

 

Przejdź na stronę czasopisma

return to top