Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Barbara Hachuła, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Scopus

ORCID


Informacje:

Doktorat: 2009 – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Habilitacja: 2018 – Uniwersytet Śląski w Katowicach


Dane kontaktowe:

e-mail: barbara.hachula@us.edu.pl
telefon: (32) 359-15-98
adres: pok. 122, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice


Informacje o współpracy z innymi ośrodkami/zespołami:

 • Dr Najeh Rekik, Physics Department, College of Sciences, University of Ha’il, Saudi Arabia and Department of Chemistry, University of Alberta, Edmonton, Alberta T6G 2G2, Canada
 • Dr hab. Kamil Kamiński, prof. UŚ, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr hab. Magdalena Jabłońska-Czapla, Zakład gospodarki odpadami i analiz środowiskowych, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
 • Dr inż. Agnieszka Stolarczyk, Wydział Chemiczny, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Politechnika Śląska, Gliwice

Tematyka badań:

Zainteresowania naukowe dr hab. Barbary Hachuły koncentrują się na badaniu oddziaływań międzymolekularnych, przy wykorzystaniu technik spektroskopii oscylacyjnej, w szczególności spektroskopii w podczerwieni. Tematyka zarówno jej pracy doktorskiej, jak i rozprawy habilitacyjnej dotyczyła badań własności spektralnych wiązania wodorowego w podczerwieni, włącznie z efektami polaryzacyjnymi, temperaturowymi i rozcieńczenia izotopowego H/D, w oparciu o strukturę elektronową asocjujących cząsteczek. Prowadzone obecnie badania spektroskopowe dotyczą procesów tworzenia się supramolekularnych struktur, o zróżnicowanej architekturze przestrzennej, w zmieniających się warunkach termodynamicznych. Wśród zainteresowań dr hab. Barbary Hachuły są także badania przemian polimorficznych i innych przejść fazowych (amorfizacja, krystalizacja) metodami spektroskopii oscylacyjnej oraz zastosowanie spektroskopii i obrazowania ramanowskiego w badaniu różnego rodzaju materiałów (m.in. materiałów farmaceutycznych, nanomateriałów oraz polimerów).


Projekty:

 • Wykonawca: Projekt badawczy pt.: Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych w fazie rozwoju” finansowany przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Projekty Aplikacyjne; poddziałanie 4.1.4; POIR.04.01.04-00-0142/17-00)
 • Wykonawca: Projekt badawczy pt.: Wysokociśnieniowe badania spektroskopowe i dyfrakcyjne jako klucz do zrozumienia osobliwego zachowania asocjujących cieczy z wiązaniami wodorowymi i oddziaływaniami van der Waalsa” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 2020-2024 (OPUS 18; 2019/35/B/ST3/02670)

Wybrane publikacje:

 1. Magdalena Tarnacka, Marcin Wojtyniak, Agnieszka Brzózka, Agnieszka Talik, Barbara Hachuła, Ewa Kamińska, Grzegorz D. Sulka, Kamil Kaminski, Marian Paluch, Unique Behavior of Poly(propylene glycols) Confined within Alumina Templates Having a Nanostructured Interface, Nano Letters, 2020, 20, 8, 5714–5719 (IF= 11.238)
 2. Agnieszka Talik, Magdalena Tarnacka; Monika Geppert-Rybczynska, Barbara Hachuła, Roksana Bernat, Agnieszka Chrzanowska, Kamil Kaminski, Marian Paluch, Are hydrogen supramolecular structures being suppressed upon nanoscale confinement? The case of monohydroxy alcohols, Journal of Colloid and Interface Science, 2020, 576, 217-229 (IF=7.489)
 3. Magdalena Tarnacka, Karolina Jurkiewicz, Barbara Hachuła, Zaneta Wojnarowska, Roman Wrzalik, Rafał Bielas, Agnieszka Talik, Paulina Maksym, Kamil Kaminski, Marian Paluch, Correlation between Locally Ordered (Hydrogen-Bonded) Nanodomains and Puzzling Dynamics of Polymethysiloxane Derivative, Macromolecules, 2020, 53, 22, 10225–10233 (5.918)
 4. Karolina Jurkiewicz, Sławomir Kołodziej, Barbara Hachula, Katarzyna Grzybowska, Malgorzata Musial, Joanna Grelska, Rafal Bielas, Agnieszka Talik, Sebastian Pawlus, Kamil Kaminski, Marian Paluch, Interplay between structural static and dynamical parameters as a key factor to understand peculiar behaviour of associated liquids, Journal of Molecular Liquids, 2020, 319, 114084 (IF=5.065)
 5. Ewa Kaminska, Aldona Minecka, Magdalena Tarnacka, Barbara Hachuła, Kamil Kaminski, Marian Paluch, Influence of annealing in the close vicinity of Tg on the reorganization within dimers and its impact on the crystallization kinetics of Gemfibrozil”, Molecular Pharmaceutics, 2020, 17, 3, 990-1000 (IF= 4.321)
 6. Paulina Maksym, Magdalena Tarnacka, Rafał Bielas, Barbara Hachula, Adrian Zajac, Andrea Szpecht, Marcin Śmiglak, Kamil Kaminski, Marian Paluch, Structure-property relationships of tailored imidazolium- and pyrrolidinium-based poly(ionic liquid)s. Solid-like vs. gel-like systems, Polymer, 2020, 192, 122262-1-9 (4.231)
 7. Karolina Jurkiewicz, Barbara Hachuła, Ewa Kaminska, Katarzyna Grzybowska, Sebastian Pawlus, Roman Wrzalik, Kamil Kaminski, Marian Paluch, Relationship between Nanoscale Supramolecular Structure, Effectiveness of Hydrogen Bonds, and Appearance of Debye Process, The Journal of Physical Chemistry C 2020, 124, 4, 2672-2679 (IF= 4.189)
 8. Agnieszka Talik, Magdalena Tarnacka, Monika Geppert-Rybczyńska, Barbara Hachuła, Kamil Kaminski, Marian Paluch, The Impact of Confinement on the Dynamics and H-Bonding Pattern in Low-Molecular Weight Poly(propylene Glycols), The Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124, 32, 17607–17621 (IF=4.189)
 9. Aldona Minecka, Ewa Kamińska, Karolina Jurkiewicz, Dawid Heczko, Barbara Hachuła, Wojciech Pisarski, Kamil Kamiński, Marian Paluch, Studies on the internal medium-range ordering and high pressure dynamics in modified ibuprofens, Physical Chemistry Chemical Physics, 2020, 22, 295-305 (IF= 3.430)
 10. Rafał Juroszek, Maria Czaja, Radosław Lisiecki, Biljana Krüger, Barbara Hachuła, Irina Galuskina, Spectroscopic and structural investigations of blue afwillite from Ma’ale Adummim locality, Palestinian Autonomy, Spectrochim. Acta A 2020, 227, 117688 (IF=3.232)
 11. Najeh Rekik, Henryk T. Flakus, Barbara Hachuła, Saed Salman, Adil Alshoaibi, Umer Farooq, How far the vibrational exciton interactions are responsible for the generation of the infrared spectra of oxindole crystals?, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2020, 237, 118302 (3.232)
 12. Katarzyna Pytlakowska, Karina Kocot, Barbara Hachula, Michal Pilch, Roman Wrzalik, Maciej Zubko, Determination of heavy metal ions by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry using reduced graphene oxide decorated with molybdenum disulfide as solid adsorbent, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2020, 167, 105846 (3.086)
 13. Aldona Minecka, Magdalena Tarnacka, Karolina Jurkiewicz, Barbara Hachuła, Kamil Kaminski, Marian Paluch, Ewa Kaminska, Influence of the Internal Structure and Intermolecular Interactions on the Correlation Between Structural (α) and Secondary (β-JG)-Relaxation below the Glass Transition Temperature in Neat Probucol and its Binary Mixtures with Modified Saccharides, Journal of Physical Chemistry B, 2020, 124, 23, 4821–4834 (IF= 2.857)
 14. Paulina Maksym, Magdalena Tarnacka, Roksana Bernat, Rafał Bielas, Anna Mielańczyk, Barbara Hachuła, Kamil Kaminski, Marian Paluch, Pressure-assisted strategy for the synthesis of vinyl pyrrolidone-based macro-star photoiniferters. A route to star block copolymers, Journal of Polymer Science, 2020, 58, 10, 1393-1399 (IF=2.591)

return to top