Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Michał Filapek

Uniwersytet Śląski

Scopus

ORCID


Informacje:

Doktorat: 2013 – Uniwersytet Śląski w Katowicach


Dane kontaktowe:

e-mail: michal.filapek@us.edu.pl
telefon: (32) 359-21-79
adres: pok. 113, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice


Tematyka badań:

Projektrowanie, synteza i badanie właściwości fizykochemicznych związków wykazujących zjawisko wzmocnionej emisji w ciele stałym (aggregation-inducted emission – AIE). Badania elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne polimerów i związków małocząsteczkowych pod kątem ich potencjalnego zastosowania w nowoczesnych technologiach.


Projekty:

 • M. Filapek (kierownik) NCN, Nr grantu: DEC-2017/01/X/ST5/01786, „Układy typu donor-akceptor wykazujące zjawisko wzmocnienia emisji poprzez agregację; otrzymywane oraz badanie właściwości fizykochemicznych.”, Uniwersytet Śląski, 2018-2019 (49 500 PLN)
 • M. Filapek (wykonawca;) S. Krompiec (kierownik), Nr 2019/33/B/ST4/00962, OPUS 17, “Od perylenu do funkcjonalizowanych nanografenów o oczekiwanych właściwościach“, 2020-2023. Przyznana kwota: 1 698 000 zł
 • M. Filapek (wykonawca;) S. Krompiec (kierownik), Nr N N204 272237, „Nowe zastosowania związków allilowych w syntezie organicznej”; Uniwersytet Śląski, 2009-2012. Przyznana kwota: 360 000 zł
 • M. Filapek (wykonawca;) S. Krompiec (kierownik),, Nr grantu: 2011/01/B/ST5/06309, „Etynylobitiofen: uniwersalny reagent do syntezy nowych układów karbo- i heterocyklicznych, nowych kompleksów metali, oraz nowych politiofenów o oczekiwanych właściwościach”, Uniwersytet Śląski, 2011-2014. Przyznana kwota: 360 000 zł
 • M. Filapek (wykonawca;) I. Grudzka (kierownik) Nr 2012/05/N/ST5/00733, PRELUDIUM 3, „[(Bitiofenylo)etynylo]areny i heteroareny – nowe materiały molekularne i makromolekularne dla organicznej elektroniki”, 2013-2015. Przyznana kwota: 95 000 zł
 • M. Filapek (wykonawca), S. Krompiec (kierownik), ORGANOMET, Nr umowy PBS2/A5/40/2014; „Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki”; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowany przez Konsorcjum z udziałem UŚ; 2014-2017. Przyznana kwota: 3 500 000 zł
 • M. Filapek (wykonawca,) S. Kula (kierownik), Nr 2015/17/N/ST5/03892, PRELUDIUM 9, „Związki karbonylowe i dikarbonylowe – nowe możliwości w syntezie materiałów dla fotowoltaiki i organicznej elektroniki”, 2016-2018. Przyznana kwota: 100 000 zł, (S. Krompiec opiekun naukowy projektu i doktoratu)
 • M. Filapek (wykonawca), S. Krompiec (kierownik), Nr 2016/21/B/ST5/00805, OPUS 11, „Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem: nowe reakcje, nowe zastosowania”, 2017-2020. Przyznana kwota: 790 900 zł

Wybrane publikacje:

 1. M. Grucela-Zajac, K. Bijak, S. Kula, M. Filapek, M. Wiacek, H. Janeczek, L. Skorka, J. Gasiorowski, K. Hingerl, N. S. Sariciftci, N. Nosidlak, G. Lewinska, J. Sanetra, E. Schab-Balcerzak, (Photo)physical Properties of New Molecular Glasses End-Capped with Thiophene Rings Composed of Diimide and Imine Units, TheJournal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 13070−13086. IF = 4,484; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 2. A. Szłapa, S. Kula, U. Błaszkiewicz, M. Grucela, E. Schab-Balcerzak, M. Filapek*, Simple donor-π-acceptor derivatives exhibiting aggregation-induced emission characteristics for use as emitting layer in OLED, Dyes and Pigments, 2016129, 80-89. IF = 3,767; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt..
 3. M. Filapek*, M. Matussek, A. Szlapa, S. Kula, M. Pajak, The influence of experimental conditions and intermolecular interaction on the band gap determination. Case study of perylene diimide and carbazole-fluorene derivatives, Electrochimica Acta, 2016, 216, 449–456. IF = 5,116; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt.
 4. S. Kula, A. Szłapa-Kula, S. Kotowicz, M. Filapek, K. Bujak, M. Siwy, H. Janeczek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, Phenanthro[9,10-d]imidazole with thiophene rings toward OLEDs application, Dyes and Pigments, 2018159, 646-654. IF = 4,018; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt.
 5. Marek Matussek, Michał Filapek, Paweł Gancarz, Stanisław Krompiec, Jan Grzegorz Małecki, Sonia Kotowicz, Mariola Siwy, Sebastian Maćkowski, Anna Chrobok, Ewa Schab-Balcerzak, Aneta Słodek, Synthesis and photophysical properties of new perylene bisimide derivatives for application as emitting materials in OLEDs. Dyes and Pigments. 2018, 159, 590-599 IF = 4,018; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt.
 6. Krzysztof Artur Bogdanowicz, Paweł Gancarz, Michał Filapek, Damian Pociecha, Monika Marzec, Ida Chojnacka, Agnieszka Iwan, Solvent-free thiophene-based electrolytes : synthesis of new liquid-crystalline ionic conductors for batteries : Pt 1, Dalton Trans. 2018, 44, 15714-15724IF = 4,174; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt
 7. S. Kula, A. Szlapa-Kula, S. Krompiec, P. Gancarz, M. Filapek*, An electrochromic behavior of novel polythiophenes obtained from unsymmetrical monomers – a comprehensive study, Synthetic Metals,2019, 247, 202–211. IF = 2,526; Punktacja według Ministerstwa: 70 pkt (nowa)
 8. A. Fabiańczyk, P. Gnida, P. Chulkin, S. Kula. M. Filapek, A. Szłapa-Kula, H. Janeczek, E. Schab-Balcerzak, Effect of heterocycle donor In 2-cyanoacrylic acid conjugated derivatives for DSSC applications, Sol. Energy. 2020, 0, 1-11 IF = 4,608 ; Punktacja według Ministerstwa: 140 pkt
 9. Aneta Kurpanik, Marek Matussek, Grażyna Szafraniec‐Gorol, Michał Filapek, Piotr Lodowski, Beata Marcol-Szumilas, Witold Ignasiak, Jan Grzegorz Małecki, Barbara Machura, Magdalena Małecka, Witold Danikiewicz, Sebastian Pawlus, Stanisław Krompiec. APEX strategy represented by Diels-Alder cycloadditions – new opportunities for the syntheses of functionalised PAHs, Chemistry- A European Journal. 2020, 53, 12150-12157 IF = 4,857; Punktacja według Ministerstwa: 140 pkt.
 10. New possibilities of 2-pyranone derivatives – thermal, optical and electrochemical properties . Sławomir Kula, Agata Szlapa-Kula, Stanisław Krompiec, Ewa Schab-Balcerzak, A.Chrobok, Paweł Gancarz, Michał Filapek*. Mater. Sci. Eng., B, Solid-State Mater. Adv. Technol. 2021, 263, 1-9. IF = 4,706;  Punktacja według Ministerstwa: 100 pkt.

Patenty:

 • S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski
  Sposób otrzymywania preparatu zawierającego 5-litio-2,2’-bitiofen”, zgłoszenie patentowe nr P.399815, (05.07.2012). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 21 października 2014. Nr patentu 219430
 • S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski
  Sposób otrzymywania preparatu zawierającego 5-jodo-2,2’-bitiofen”, zgłoszenie patentowe, nr P.399816, (05.07.2012). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 21 października 2014. Nr patentu 219440
 • S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski
  Sposób otrzymywania 5-alkinylo-2,2’-bitiofenów na drodze reakcji sprzęgania preparatu zawierającego 5-jodo-2,2’-bitiofen z terminalnymi acetylenami”, zgłoszenie patentowe nr P.399817, (05.07.2012). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 21 października 2014. Nr patentu 219439
 • S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka
  Nowa pochodna acetylenu oraz sposób jej otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.402458, (17.01.2013). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 18 grudnia 2014. Nr patentu 220130
 • S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, M. Penkala, E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, B. Marcol, S. Kula, I. Grudzka, P. Bujak
  Izoksazoliny trójpodstawione oraz sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.401600. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 04.08.2016. Nr patentu 224926
 • S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, M. Penkala, E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, B. Marcol, S. Kula, I. Grudzka, P. Bujak
  Izoksazoliny 3,4,5-tripodstawione oraz sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.401601. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 09.06.2016. Nr patentu 224381
 • S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, M. Penkala, E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, B. Marcol, S. Kula, I. Grudzka, P. Bujak
  Izoksazoliny tripodstawione w pozycjach 3, 4 i 5 oraz sposób ich otrzymywania”, nr P.401602. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 20.06.2016. Nr patentu 224382
 • S. Krompiec, M. Filapek, K. Janicka, D. Błach, S. Kula, M. Paluch, S. Pawlus
  3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione izoksazole oraz sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.403324. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 24 stycznia 2017. Nr patentu 226374
 • S. Krompiec, B. Marcol, M. Penkala, D. Błach, M. Filapek, I. Nosek
  Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych, bis(1-propenylowych) oraz allilowo-(1-propenylowych)”, zgłoszenie patentowe nr P.410918. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 03.11.2017. Nr patentu 228701
 • S. Krompiec, B. Marcol, M. Penkala, D. Błach, M. Filapek, I. Nosek
  Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych lub bis(1-propenylowych) lub allilowo-(1-propenylowych)”, zgłoszenie patentowe nr P.410919. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 03.11.2017. Nr patentu 228659
 • S. Krompiec, A. Szłapa, S. Kula, M. Matussek, M. Filapek, D. Zych, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, B. Marcol
  Sposób otrzymywania 1,2-bis(fluorenowych) pochodnych acetylenu”, zgłoszenie patentowe nr P.411099. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 02 listopad 2017. Nr patentu 230876
 • S. Krompiec, A. Szłapa, S. Kula, M. Filapek, D. Zych, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, B. Marcol
  Sposób otrzymywania 1,2-bis(N-alkilokarbazol-3-ylo)acetylenów”, zgłoszenie patentowe nr P.411100 (29.01.2015). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 02 listopad 2017. Nr patentu 228388
 • K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, J. Malarz, M. Ciszewski, M. Drzazga, G. Machelska, K. Witman, S. Krompiec, D. Zych, M. Filapek
  Sposób wytwarzania bezwodnego renianu(VII) chromu (III)”, zgłoszenie patentowe nr P.419862. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 11.12.2017. Nr Patentu 228983
 • K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Ciszewski, M. Drzazga, J. Malarz, G. Machelska, K. Witman, S. Krompiec, M. Filapek, M. Penkala
  Sposób wytwarzania bezwodnego renianu(VII) cezu”, zgłoszenie patentowe nr P.419867. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 13.12.2017. Nr Patentu 228988
 • S. Krompiec, J. Malarz, M. Filapek, M. Paluch, S. Pawlus, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, B. Marcol, M. Penkala, S. Kula
  Sposób otrzymywania 3,4,5-tripodstawionych izoksazolin”, zgłoszenie patentowe nr P.402909 (26.02.2013). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 17.12.2018. Nr patentu 232036
 • S. Krompiec, B. Marcol, M. Penkala, M. Filapek, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, C. Pietraszuk, Sz. Rogalski
  Sposób otrzymywanie niskowrzących eterów i sulfidów 1-propenylowych lub bis(1-propenylowych)”, zgłoszenie patentowe nr P.414005 (15.09.2015). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 14.06.2018
 • M. Pająk, A. Kurpanik, D. Zych, S. Krompiec, M. Matussek, B. Marcol, M. Filapek
  „Sposób otrzymywania 1′, 2′-bis(metoksykarbonylo)-1,12- benzoperylenu lub 1′,2′-bis(etoksykarbonylo)-1,12- benzoperylenu”, zgłoszenie patentowe nr P. 424414 (30 styczeń 2018). Nr patentu 234525, 2019
 • S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, A. Szłapa, D. Matuszczyk, P. Wesołowska, Z. Mitręga, J. Szlagor, E. Wójcik „Sposób otrzymywania 2,2′-bis(3,4-etylenodioksytiofenu)”, zgłoszenie patentowe nr P.416237. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 13.04.2018. Nr patentu 229833

return to top