Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr inż. Paweł Świt

ORCID

Research Gate

Google Scholar


Informacje:

Doktorat: 2017 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Dane kontaktowe:

e-mail: pawel.swit@us.edu.pl
telefon: (32) 359-18-71
adres: pok. 29, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice


Nagrody, wyróżnienia, pełnione funkcje:

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2022: Nagroda Zespołowa Rektora II Stopnia za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w roku 2021
 • 2018: Nagroda Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę doktorską za wprowadzenie zasad metrologii w pomiarach chemicznych sponsorowana przez firmę LGC Standards
 • 2016: Drugie miejsce w etapie krajowym konkursu Pomocy Dydaktycznych stosowanych w kształceniu chemicznym organizowanym przez European Chemistry and Chemical Engineering Education Network (EC2E2N)
 • 2015 – 2016: Stypendium dla najlepszych doktorantów (doktoranci UJ)
 • 2015: Stypendium w ramach projektu Erasmus+ na wyjazd zagraniczny na University of Valencia (Hiszpania)
 • 2014 – 2015: Specjalne stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów
  w ramach dotacji KNOW (Krajowy Narodowy Ośrodek Wiodący) przyznane przez Krakowskie Konsorcjum „Materia-Energia-Przyszłość” im. Mariana Smoluchowskiego
 • 2014 – 2015: Stypendium dla najlepszych doktorantów (doktoranci UJ)
 • 2014 – 2015: Stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
 • 2014 – 2015: Stypendium w ramach projektu Erasmus+ na wyjazd zagraniczny
  na Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
 • 2013 – 2014: Stypendium naukowe Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej dla najlepszych studentów

 

Pełnione funkcje:

 • 03.2022 – nadal: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – ekspert zewnętrzny
 • 05.2018 – nadal: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – ekspert zewnętrzny
 • 03.2016 – 03.2017: Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Komisja ds. Public Relations
 • 04.2015 – 12.2015: Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Komisja ds. Mobilności Doktorantów
 • Od 02.2022: Reviewer Board of the Molecules (MDPI), IF2022=4.6
 • Od 04.2022: Topical Advisory Panel Member of the International Journal of Molecular Sciences (MDPI), IF2022=5.6
 • Od 01.2023: Young Editor of the Journal of Pharmaceutical Analysis (Elsevier), IF2022=8.8
 • Od 05.2023: Review Editor (Analytical Chemistry) of the Frontiers in Chemistry (Frontiers), IF2022=5.5

 

Współpraca:

 • Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych, Muzeum Narodowe w Krakowie, Polska.
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Polska.
 • Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska.
 • Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Polska.
 • Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.
 • Instytut Farmakologii PAN, Polska.
 • Department of Physics, University of Milan, Włochy.
 • Faculty of Engineering, University of Porto, Portugalia.
 • Faculty of Pharmacy, Charles University in Prague, Czechy.
 • Faculty of Chemistry, University of Valencia, Hiszpania.
 • Faculty of Chemistry and Technology, University of Split, Chorwacja.
 • Institute of Food Science Research (CIAL-CSIC) of the Spanish National Research Council, Hiszpania.

Tematyka badań:

Chemia analityczna, Chromatografia, Opracowanie metod analitycznych, Walidacja metod analitycznych, Analityczna chemia środowiska, Chemia bioanalityczna, Analiza przepływowa, Chemia przepływowa, Zastosowanie chemii w konserwacji, Spektroskopia, Biosensory.


Projekty:

 1. Swoboda badawcza – 2023, projekt finansowany przez Inicjatywę Doskonałości Badawczej (Uniwersytet Śląski w Katowicach), 10.000,00 PLN, funkcja: główny badacz
 2. Mobilność naukowa – 2022, projekt finansowany przez Inicjatywę Doskonałości Badawczej (Uniwersytet Śląski w Katowice), 50.000,00 PLN, funkcja: główny badacz
 3. MINIATURA 5 – 2021, tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej strategii kalibracji analitycznej umożliwiającej badanie efektów interferencyjnych i poprawę jakości wyników analitycznych, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 49.940,00 PLN, funkcja: główny badacz
 4. Swoboda badawcza – 2021, projekt finansowany przez Inicjatywę Doskonałości Badawczej (Uniwersytet Śląski w Katowicach), 15.000,00 PLN, funkcja: główny badacz
 5. Otwarty dostęp – 2021, dofinansowanie publikacji typu Open Access przyznane w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej (Uniwersytet Śląski w Katowicach), 10.000,00 PLN
 6. OPUS – UMO-2016/21/B/ST4/02151, tytuł projektu: Projektowanie nanoczujników SERS dla detekcji ex vivo stanu zapalnego w naczyniach krwionośnych, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, funkcja: wykonawca
 7. OPUS – UMO-2016/23/B/NZ4/01379, tytuł projektu: Spektrohistopatologia FTIR and immunoSERS w identyfikacji stanu biochemicznego mikroprzerzutów i niszy pre-metastatycznej w mysim modelu nowotworu sutka, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, funkcja: postdoc – umowa o pracę
 8. OPUS – DEC-2016/21/B/NZ7/01131, tytuł projektu: Własności farmakologiczne
  i neurotoksyczność nowych pochodnych NBOMe, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, funkcja: postdoc – umowa o pracę
 9. Dotacja T – 2016, tytuł projektu: Badanie i eliminacja efektów interferencyjnych
  z zastosowaniem innowacyjnych metod kalibracyjnych, nr PSP K/DSC/003881, dotacja ze środków na prowadzenie badań z dotacji statutowej MNiSZW przeznaczonej dla młodych naukowców w 2016 roku – dotacja indywidualna
 10. Dotacja T – 2015, tytuł projektu: Badania nad dalszym rozwojem metod kalibracyjnych
  w analizie przepływowej, dotacja ze środków na prowadzenie badań z dotacji statutowej MNiSZW przeznaczonej dla młodych naukowców w 2015 roku – członek zespołu badawczego
 11. SONATA – 2011/01/D/HS2/02604, tytuł projektu: Wpływ ogrzewania zabytkowych kościołów na przenoszenie i osadzanie pyłów, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, funkcja: wykonawca projektu – umowa zlecenia

Wybrane publikacje:

Publikacje z listy JCR:

 1. Oliveira Lago Lx, Swit Px, da Silva MM, Biasoto Marques AT, Welke JE, Montero L, Herrero M, Evolution of anthocyanin content during grape ripening and characterization of the phenolic profile of the resulting wine by comprehensive two-dimensional liquid chromatography, Journal of Chromatography A 1704 (2023) 464131, IF2022=4.1 (x Both authors should be considered as first authors)
 2. Świt P*, Pollap A, Orzeł J, Spectroscopic Determination of Acetylcholine (ACh): A Representative Review, Topics in Current Chemistry 381 (2023) 16, IF2022=8.6
 3. Herian M*, Świt P, 25X-NBOMe compounds – chemistry, pharmacology and toxicology. A comprehensive review, Critical Reviews in Toxicology 53 (2023) 15–33, IF2022=5.9
 4. Świt P*, Orzeł J, Maślanka S, Investigation of the origin and concentration of polycyclic aromatic hydrocarbon with improved accuracy by the use of a multi-component integrated calibration method in the Katowice region, Poland, Journal of Hazardous Materials 448 (2023) 130871, IF2022=13.6
 5. Świt P*, Orzeł J, Maślanka S, Monitoring of PAHs in simulated natural and artificial fires by HPLC-DAD-FLD with the application of Multi-Component Integrated calibration method to improve quality of analytical results, Measurement 196 (2022) 111242, IF2022=5.6
 6. Pollap A, Świt P*, Recent Advances in Sandwich SERS Immunosensors for Cancer Detection, International Journal of Molecular Sciences 23 (2022) 4740, IF2022=5.6
 7. Wiercigroch Ex, Świt Px, Brzózka A, Pięta Ł, Małek K*, Dual‑enhancement and dual‑tag design for SERS‑based sandwich immunoassays: evaluation of a metal–metal effect in 3D architecture, Microchimica Acta 189 (2022) 32, IF2022=5.7 (x Both authors should be considered as first authors)
 8. Orzeł J*, Świt P, Comparison of Quantitative Detection Methods Based on Molecular Fluorescence Spectroscopy and Chromatographic Techniques Used for the Determination of Bisphenol Compounds, International Journal of Molecular Sciences 22 (2021) 10569, IF2021=6.208
 9. Świt P*, Gargano M, del Hoyo-Meléndez JM, Beam characterization of a microfading tester: evaluation of several methods, Heritage Science 9 (2021) 78, IF2021=2.843
 10. Świt P*, Herian M, Gołembiowska K, Improvement of analytical results quality in neuroscience – Good Methodology Practice in the acetylcholine determination, Microchemical Journal 168 (2021) 106404, IF2021=5.304
 11. Wiercigroch E, Świt P, Kisielewska A, Piwoński I, Małek K*, Photocatalytic deposition of plasmonic Au nanostructures on a semiconductor substrate to enhance Raman sensitivity, Applied Surface Science 529 (2020) 147021, IF2020=6.707
 12. Kamińska K*, Świt P, Małek K, 25C-NBOMe short characterisation, Forensic Toxicology 38 (2020) 490–495, IF2020=4.096
 13. Kamińska K*, Świt P, Małek K, 25I-NBOME (2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine) – A HARMFUL HALLUCINOGEN REVIEW, Journal of Analytical Toxicology 44 (2020) 947–956, IF2020=3.367
 14. Świt P*, Kamińska K, Herian M, Bioanalytical methodology for determination of glutamate and aspartate for use in pharmacological sciences with application of Integrated Calibration Method, Talanta 206 (2020) 120237, IF2020=6.057
 15. Herian M, Wojtas A, Kamińska K, Świt P, Wach A, Gołembiowska K*, Hallucinogen-like action of the novel designer drug 25I-NBOMe and its effect on cortical neurotransmitters in rats, Neurotoxicity Research 36 (2019) 91–100, IF2019=2.992
 16. del Hoyo-Melendez JM*, Świt P, Sobczyk J, Measuring photostability through glass: the application of microfading testing to the study of framed pastel artworks, Coloration Technology 134 (2018) 411–422, IF2018=1.241
 17. Wieczorek M, Dębosz M*, Świt P, Piech A, Kasperek J, Kościelniak P, Reliable calibration by nonlinear standard addition method in the presence of additive interference effects, Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly 149 (2018) 1567–1572, IF2018=1.501
 18. Wieczorek M*, Dębosz M, Świt P, Woźniakiewicz A, Kościelniak P, Application of gradient ratio flow-injection technique to implementation of the Chemical H-point Standard Addition Method, Talanta 186 (2018) 215–220, IF2018=4.916
 19. Świt P, Verdú-Andrés J, Wieczorek M*, Kozak J, Kościelniak P, Campíns-Falcó P, A New Calibration Model: Combining Integrated Calibration Method and H-Point Standard Addition Method to Detect and Avoid Interference Effects, Analytical Letters 51 (2018) 1194–1207, IF2018=1.248
 20. Wieczorek M*, Rengevicova S, Świt P, Woźniakiewicz A, Kozak J, Kościelniak P, New approach to H-point Standard Addition Method for detection and elimination of unspecific interferences in samples with unknown matrix, Talanta 170 (2017) 165–172, IF2017=4.244
 21. Chocholouš P, Wieczorek M*, Świt P, Kozak J, Solich P, Kościelniak P, Novel Approach to Two-Component Analysis Based on the Generalized Calibration Strategy, Analytical Letters 50, 4 (2017) 617–628, IF2017=1.206
 22. Greiner-Wronowa E*, Świt P, The Influence of Selected Organic Compounds on the Corrosion of Historical Glass Based on Their State of Preservation, Acta Physica Polonica A 130 (2016) 1406–1414, IF2016=0.469
 23. del Hoyo-Melendez JM*, Świt P, Matosz M, Woźniak M, Klisińska-Kopacz A, Bratasz Ł, Micro-XRF analysis of silver coins from midieval Poland, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. 349 (2015) 6–16, IF2015=1.389
 24. Wieczorek M*, Kościelniak P, Świt P, Paluch J, Kozak J, Solenoid micropums-based flow system for generalized calibration strategy, Talanta 133 (2015) 21–26, IF2015=4.035
 25. Wieczorek M*, Kościelniak P, Świt P, Marszałek K, Novel multicommuted flow manifold to the integrated calibration method, Analytical Methods 6 (2014) 9276–9282, IF2014=1.821

Rozdziały w książkach:

 1. Sobczyk J, del Hoyo-Melendez JM, Świt P, Światło a projekt witraży. Jak chronić dzieła Stanisława Wyspiańskiego w kontekście wyników badań fizycznych – Light and stained glass designs. How to protect Stanisław Wyspiański’s works in the context of physico-chemical research results, Catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Krakow Wyspiański, Kraków (2017) 425–437. ISBN 978-83-7581-260-2
 2. Krzeczkowska M*, Grygo-Szymanko E, Świt P, Własiuk P, What and why – non-formal education of children in Poland – possibilities and experiences, Entertainment – education in science education (2017) 36–47. ISBN 978-83-8084-056-0
 3. Świt P*, Wieczorek M, Kościelniak P, Teoretyczne aspekty uogólnionej strategii kalibracyjnej, Na pograniczu chemii i biologii, Tom XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań (2014) 83–92. ISBN 978-83-232-2803-5
 4. Świt P*, Wieczorek M, Kozak J, Kościelniak P, Nowa strategia kalibracyjna w chemii analitycznej, Materiały Konferencyjne Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki – V Edycja (2014) 124–133. ISBN 978-83-63058-38-8
 5. Świt P*, Wieczorek M, Paluch J, Kościelniak P, Zastosowanie nowej strategii kalibracyjnej w analityce chemicznej, Dokonania Młodych Naukowców 2/2014 Nr 3 (2014) 105–110. ISSN: 2300-4436

Inne artykuły:

 1. Świt P*, Gargano M, del Hoyo-Meléndez JM, A multi-method approach for beam characterization of microfading testers used in cultural heritage conservation science, Research Square (2021)
 2. Herian M*, Kamińska K, Świt P, Skawski M, Wojtas A, Sobocińska M, Gołembiowska K, P.207 Effect of 4-iodo-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl) phenethylamine on brain neurotransmitters and rats’ locomotor activity, European Neuropsychopharmacology 31, S1 (2020) S23–S24 – Conference paper, IF2020=4.600
 3. Herian M*, Kamińska K, Wojtas A, Świt P, Gołembiowska G, Comparison between LSD and 25-I-NBOMe effects on brain neurotransmitters and WDS response in rats, Folia Neuropathologica 56 (2018) 264 – Conference paper, IF2018=1.160
 4. Świt P*, Kamińska K, Herian M, Wojtas A, Golembiowska K, Application of two-component integrated calibration method to simultaneous determination of glutamate and aspartate in biological samples, Folia Neuropathologica 56 (2018) 272 – Conference paper, IF2018=1.160
 5. Świt P*, Wieczorek M, Kasperek J, Kościelniak P, Calibration problems in the acidity determination in wines, Proceedings of the 13th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry” (2017) 1–6. ISBN 978-80-7444-052-6
 6. Dębosz M*, Wieczorek M, Świt P, Kościelniak P, Nonlinear Standard Addition Method in Determination of Paracetamol, Proceedings of the 13th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry” (2017) 116–121. ISBN 978-80-7444-052-6
 7. Grygo-Szymanko E, Świt P, Krzeczkowska M*, Światło – słów kilka raz jeszcze…, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych 60, 4/2016 (2016) 36–38, ISSN 1509-6351
 8. Krzeczkowska M*, Grygo-Szymanko E, Świt P, Własiuk P, What and Why – Non-Formal Education of Children in Poland – Possibilities And Experiences, Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci 2016 (2016) 92–94. ISBN 978-83-8084-037-9
 9. Krzeczkowska M*, Grygo-Szymanko E, Świt P, Practical pyrotechnics, Science in School 38 (2016) 46–51
 10. Greiner-Wronowa E*, Świt P, Wpływ wybranych związków organicznych na rodzaj powstałych zmian korozyjnych szkieł historycznych w zależności od stanu ich zachowania, Ceramic Materials 68, 2 (2016) 156–161
 11. Świt P*, Grygo-Szymanko E, Miliszkiewicz N, Złota Polska Jesień – czyli biochemia liści, Niedziałki 4/2015, 101 (2015) 91–96
 12. Krzeczkowska M*, Grygo-Szymanko E, Świt P, Kaczyńska A, Radość z uczenia się – pomysł na lekcje przyrody w liceum ogólnokształcącym, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych 53, 1/2015 (2015) 30–34. ISSN 1509-6351.
 13. Grygo E, Kaczyńska A, Krzeczkowska M*, Świt P, Ogień – nie taki straszny, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych 47, 3/2013 (2013) 24–26. ISSN 1509-6351.
 14. Świt P*, Biopolimery, część II, Niedziałki 2/2012, 87 (2012) 25–28
 15. Świt P*, Biopolimery, część I, Niedziałki 1/2012, 86 (2012) 1–10
 16. Świt P*, Polimery, Niedziałki 4/2011, 85 (2011) 81–91

return to top