Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Sławomir Kula

Uniwersytet Śląski

Scopus

ORCID


Informacje:

Doktorat: 24.11.2017 – Katowice


Dane kontaktowe:

e-mail: slawomir.kula@us.edu.pl
telefon: (32) 359-22-04
adres: pok. 110, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice


Nagrody, wyróżnienia, pełnione funkcje:

 • Stypendia:
  • Stypendium w ramach programu „TWING – Transfer Wiedzy Nauka-Gospodarka” (01.01.2013 – 01.09.2013)
  • Stypendium w ramach programu „Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT” (01.10.2013 – 01.06.2015)
 • Nagrody:
  • Indywidualna Nagroda Rektora III Stopnia za działalność naukowo-badawczą (2019)

Informacje o współpracy z innymi ośrodkami/zespołami:

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Tematyka badań:

Synteza oraz badania właściwości fizykochemicznych nowych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu w organicznej elektronice oraz fotowoltaice.


Projekty:

 • Kierownik projektu NCN, Nr grantu: DEC-2015/17/N/ST5/03892, „Związki karbonylowe i dikarbonylowe – nowe możliwości w syntezie materiałów dla fotowoltaiki i organicznej elektroniki”, Uniwersytet Śląski, 2016-2018 (100 000 PLN) –
 • Wykonawca projektu NCN, Nr grantu: 2011/01/B/ST5/06309, „Etynylobitiofen: uniwersalny reagent do syntezy nowych układów karbo- i heterocyklicznych, nowych kompleksów metali, oraz nowych politiofenów o oczekiwanych właściwościach”, Uniwersytet Śląski, 2011-2014 (360 000 PLN).
 • Wykonawca projektu NCBiR, „Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki”. Konsorcjum realizujące: Instytut Metali Nieżelaznych z Gliwic (Lider), Uniwersytet Śląski (4 zespoły z Instytutu Chemii i 1 zespół z Instytutu Fizyki), UAM w Poznaniu (jeden zespół), UMK w Toruniu (jeden zespół), Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu (jeden zespół), Partner Przemysłowy: Firma Syntal Chemicals Sp. z o.o. z Gliwic. Realizacja: 2014-2016. Wartość projektu: 8 550 000 PLN.
 • Wykonawca projektu NCN, Nr grantu: 2017/25/B/ST5/01611, „Od nowych kompleksów renu(I) z ligandami triiminowymi do efektywniejszych materiałów foto- i elektroluminescencyjnych”, Uniwersytet Śląski, 2018-2021 (906 330 PLN).
 • Wykonawca projektu NCN, Nr grantu: 2016/23/B/ST8/02045, „Nowe konstrukcje polimerowe do budowy ogniw fotowoltaicznych”, Uniwersytet Śląski, 2017-2020 (1 023 570 PLN).
 • Wykonawca projektu NCN, Nr grantu: 2019/33/B/ST4/00962, „Od perylenu do funkcjonalizowanych nanografenów o oczekiwanych właściwościach”, Uniwersytet Śląski, 2020-2023 (3 396 000 PLN).
 • Wykonawca projektu NCN, Nr grantu: 2019/35/B/ST4/00115, „Strategia APEX w syntezie funkcjonalizowanych nanografenów z 1,4-diarylo-1,3-butadiynów oraz perylenu i jego pochodnych: nowe domino Diels-Alder cykloaddycja-cykloaromatyzacja”, Uniwersytet Śląski, 2020-2023 (2 877 600 PLN).

Wybrane publikacje:

 • S. Krompiec, M. Filapek, I. Grudzka, S. Kula, A. Slodek, L. Skorka, W. Danikiewicz, P. Ledwon, M. Lapkowski, An ambipolar behavior or novel ethynyl-briged polythiophenes – A comprehensive study, Synthetic Metals, 2013, 165, 7-16. IF = 2,526; Punktacja według Ministerstwa: 30 pkt.
 • M. Grucela-Zajac, K. Bijak, S. Kula, M. Filapek, M. Wiacek, H. Janeczek, L. Skorka, J. Gasiorowski, K. Hingerl, N. S. Sariciftci, N. Nosidlak, G. Lewinska, J. Sanetra, E. Schab-Balcerzak, (Photo)physical Properties of New Molecular Glasses End-Capped with Thiophene Rings Composed of Diimide and Imine Units, The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 13070−13086. IF = 4,484; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 • A. Jarczyk-Jedryka, K. Bijak, D. Sek, M. Siwy, M. Filapek, J. G. Malecki, S. Kula, G. Lewinska, E. M. Nowak, J. Sanetra H. Janeczek, K. Smolarek, S. Mackowski, E. Schab-Balcerzak, Unsymmetrical and symmetrical azines toward application in organic photovoltaic, Optical Materials, 2015, 39, 58-68. IF = 2,320; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 • S. Krompiec, M. Filapek, I. Grudzka-Flak, A. Słodek, S. Kula, J. G. Małecki, J. Malarz, G. Szafraniec-Gorol, M. Penkala, E. Schab-Balcerzak, M. Paluch, M. Mierzwa, M. Matussek, A. Szłapa, M. Pająk, D. Błach, B. Marcol, W. Danikiewicz, B. Boharewicz, A. Iwan, Multifaceted strategy for the synthesis of diverse 2,2’-bithiophene derivatives, Molecules, 2015, 20, 3, 4565-4593. IF = 3,098; Punktacja według Ministerstwa: 30 pkt.
 • E. Schab-Balcerzak, M. Siwy, M. Filapek, S. Kula, G. Malecki, K. Laba, M. Lapkowski, H. Janeczek, M. Domanski, New core-substituted with electron-donating group 1,8-naphthalimides towards optoelectronic applications, Journal of Luminescence, 2015, 166, 22-39. IF = 2,732; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 • S. Kula, A. Szlapa, J.G. Malecki, A. Maroń, M. Matussek, E. Schab-Balcerzak, M. Siwy, M. Domanski, M. Sojka, W. Danikiewicz, S. Krompiec, M. Filapek, Synthesis and photophysical properties of novel multisubstituted benzene and naphthalene derivatives with high 2D-π-conjugation, Optical Materials, 2015, 47, 118–128. IF = 2,320; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 • T. Klemens, A. Świtlicka-Olszewska, B. Machura, M. Grucela, E. Schab-Balcerzak, K. Smolarek, S. Mackowski, A. Szlapa, S. Kula, S. Krompiec, P. Lodowski, A. Chrobok, Rhenium(I) terpyridine complexes – synthesis, photophysical properties and application in organic light emitting devices, Dalton Transactions, 2016, 45, 1746-1762. IF = 4,099; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt.
 • A. Jarczyk-Jedryka, M. Filapek, J. Malecki, S. Kula, H. Janeczek, B. Boharewicz, A. Iwan, E. Schab-Balcerzak, Symmetrical N-acylsubstituted dihydrazones containing bithiophene core – Photophysical, electrochemical and thermal characterization, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2016, 159, 169-176. IF = 2,880; Punktacja według Ministerstwa: 30 pkt.
 • A. Szłapa, S. Kula, U. Błaszkiewicz, M. Grucela, E. Schab-Balcerzak, M. Filapek, Simple donor-π-acceptor derivatives exhibiting aggregation-induced emission characteristics for use as emitting layer in OLED, Dyes and Pigments, 2016129, 80-89. IF = 3,767; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt.
 • A. Maroń, A. Szlapa, T. Klemens, S. Kula , B. Machura, S. Krompiec, J. G. Małecki, A. Świtlicka-Olszewska, K. Erfurt, A. Chrobok, Tuning the photophysical properties of 4′-subsituted terpyridines – experimental and theoretical study, Organic & Biomolecular Chemistry, 2016,14, 3793-3808. IF = 3,423; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 • T. Klemens, A. Świtlicka-Olszewska, B. Machura, M. Grucela, H. Janeczek, E. Schab-Balcerzak, A. Szlapa, S. Kula, S. Krompiec, K. Smolarek, D. Kowalska, S. Mackowski, K. Erfurt, P. Lodowski, Synthesis, photophysical properties and application in organic light emitting devices of rhenium(I) carbonyls incorporating functionalized 2,2′:6′,2′′-terpyridines, RSC Advances, 2016, 6, 56335-56352. IF = 2,936; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 • M. Filapek, M. Matussek, A. Szlapa, S. Kula, M. Pajak, The influence of experimental conditions and intermolecular interaction on the band gap determination. Case study of perylene diimide and carbazole-fluorene derivatives, Electrochimica Acta, 2016, 216, 449–456. IF = 5,116; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt.
 • A. Maroń, S. Kula , A. Szlapa-Kula, A. Świtlicka, B. Machura, S. Krompiec, J. G. Małecki, R. Kruszyński, A. Chrobok, E. Schab-Balcerzak, S. Kotowicz, M. Siwy, K. Smolarek, S. Maćkowski, H. Janeczek, M. Libera, 2,2′:6′,2′′-Terpyridine Analogues: Structural, Electrochemical, and Photophysical Properties of 2,6-Di(thiazol-2-yl)pyridine Derivatives, European Journal of Organic Chemistry, 2017, 2730-2745. IF = 2,882; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 • K. Czerwińska, B. Machura, S. Kula, S. Krompiec, K. Erfurt, C. Roma-Rodrigues, A. R. Fernandes, L. S. Shul’pina, N. S. Ikonnikove, G. B. Shul’pin, Copper(II) complexes of functionalized 2,2’:6’,2’’-terpyridines and 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine:structure, spectroscopy, cytotoxicity and catalytic activity, Dalton Transactions, 2017, 46, 9591-9604. IF = 4,099; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt.
 • T. Klemens, K. Czerwińska, A. Szlapa-Kula, S. Kula, A. Świtlicka, S. Kotowicz, M. Siwy, K. Bednarczyk, S. Krompiec, K. Smolarek, S. Maćkowski, W. Danikiewicz, E. Schab-Balcerzak, B. Machura, Synthesis, spectroscopic, electrochemical and computational studies of rhenium(I) tricarbonyl complexes based on bidentate-coordinated 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine derivatives, Dalton Transactions, 2017, 46, 9605-9620. IF = 4,099; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt.
 • A. Szlapa-Kula, S. Kula, M. Filapek, A. Fabianczyk, K. Bujak, M. Siwy, S. Kotowicz, H. Janeczek, K. Smolarek, S. Maćkowski, S. Krompiec, E. Schab-Balcerzak, Synthesis, electrochemistry and optical properties with electroluminescence ability of new multisubstituted naphthalene derivatives with thiophene and carbazole motifs, Journal of Luminescence, 2018, 196, 244-255. IF = 2,732; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 • S. Kotowicz, S. Kula, M. Filapek, A. Szłapa-Kula, M. Siwy, H. Janeczek, J. G. Malecki, K. Smolarek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, 2,2-Dicyanovinyl derivatives – thermal, photophysical, electrochemical and electroluminescence investigations, Materials Chemistry and Physics, 2018, 209, 249-261. IF = 2,210; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 • A. Maroń, K. Czerwińska, B. Machura, L. Raposo, C. Roma-Rodrigues, A. R. Fernandes, J. G. Małecki, A. Szlapa- Kula, S. Kula, S. Krompiec, Spectroscopy, electrochemistry and antiproliferative properties of Au(III), Pt(II) and Cu(II) complexes bearing modified 2,2′:6′,2′′-terpyridine ligands, Dalton Transactions, 2018, 47, 6444-6463. IF = 4,099; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt.
 • S. Kotowicz, D. Sęk, S. Kula, A. Fabiańczyk, M. Siwy, M. Filapek, A. Szłapa-Kula, J. G. Malecki, M. Jonsson-Niedziółka, J. Niedziółka-Jonsson, K. Smolarek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, Malononitrile derivatives as push-pull molecules: Structure – properties relationships characterization, Journal of Luminescence, 2018, 203, 455-466. IF = 2,732; Punktacja według Ministerstwa: 35 pkt.
 • S. Kula*, A. Szłapa-Kula, S. Kotowicz, M. Filapek, K. Bujak, M. Siwy, H. Janeczek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, Phenanthro[9,10-d]imidazole with thiophene rings toward OLEDs application, Dyes and Pigments, 2018159, 646-654. IF = 4,018; Punktacja według Ministerstwa: 40 pkt.
 • S. Kula, A. Szlapa-Kula, S. Krompiec, P. Gancarz, M. Filapek, An electrochromic behavior of novel polythiophenes obtained from unsymmetrical monomers – a comprehensive study, Synthetic Metals, 2019, 247, 202–211. IF = 2,526; Punktacja według Ministerstwa: 70 pkt (nowa).
 • D. Sęk, S. Kotowicz, S. Kula, M. Siwy, A. Szłapa-Kula, J. G. Małecki, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, Thermal, spectroscopic, electrochemical, and electroluminescent characterization of malononitrile derivatives with triphenylamine structure, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2019, 210, 136-147. IF = 2,880; Punktacja według Ministerstwa: 100 pkt (nowa).
 • T. Klemens, A. Świtlicka, B. Machura, S. Kula, S. Krompiec, K. Łaba, M. Korzec, M. Siwy, H. Janeczek, E. Schab-Balcerzak, M. Szalkowski, J. Grzelak, S. Maćkowski, A family of solution processable ligands and their Re(I) complexes towards light emitting applications, Dyes and Pigments, 2019, 163, 86-101. IF = 4,018; Punktacja według Ministerstwa: 100 pkt (nowa).
 • T. Klemens, A. Świtlicka, S. Kula, M. Siwy, K. Łaba, J. Grzelak, M. Szalkowski, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, B. Machura, The effect of 2-, 3- and 4-pyridyl substituents on photophysics of fac-[ReCl(CO)3(n-pytpy-κ2N)] complexes: Experimental and theoretical insights, Journal of Luminescence, 2019, 209, 346-356. IF = 2,732; Punktacja według Ministerstwa: 70 pkt (nowa).
 • S. Kula, A. Szlapa-Kula, M. Filapek, K. BujakS. Kotowicz, M. Siwy, J. Grzelak, M. Szalkowski, S. Maćkowskic, E. Schab-Balcerzak, Novel phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives – effect of thienyl and 3,4-(ethylenedioxy)thienyl substituents, Synthetic Metals, 2019, 251, 40–48. IF = 2,526; Punktacja według Ministerstwa: 70 pkt (nowa).
 • K. Choroba, S. Kula, A. Maroń, B. Machura, J. Małecki, A. Szłapa-Kula, M. Siwy, J. Grzelak, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, Aryl substituted 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridines excited-state characterization and potential for OLEDs, Dyes and Pigments, 2019, 169, 89-104. IF = 4,018; Punktacja według Ministerstwa: 100 pkt (nowa).
 • G. B. Shulpin, A. R Fernandes, K. Erfurt, S. Kula, L. S. Shul′pina, Y. N. Kozlov, R. Kruszyński, B. Machura, K. A. Choroba, L. R Raposo, Copper(II) complexes with 2,2′:6′,2″-terpyridine, 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine and 2,6-di(pyrazin-2-yl)pyridine substituted with quinolines. Synthesis, structure, antiproliferative activity, and catalytic activity in oxidation of alkanes and alcohols with peroxides, Dalton Transactions, 2019, 48, 12656-12673. IF = 4,099; Punktacja według Ministerstwa: 100 pkt (nowa).
 • K. Choroba, B. Machura, L. R Raposo, J. G. Małecki, S. Kula, M. Pająk, K. Erfurt, A. Maroń, A. R Fernandes, Platinum(II) complexes showing high cytotoxity toward A2780 ovarian carcinoma cells, Dalton Transactions, 2019, 48, 13081-13093. IF = 4,099; Punktacja według Ministerstwa: 100 pkt (nowa).
 • S. Kula, A. Szlapa-Kula, A. Fabiańczyk, P. Gnida, M. LiberaK. Bujak, M. Siwy, E. Schab-Balcerzak, Effect of thienyl units in cyanoacrylic acid derivatives toward dye-sensitized solar cells, Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology, 2019, 197, 111555. IF = 4,067; Punktacja według Ministerstwa: 100 pkt (nowa).
 • S. Kula, A. Pająk, A. Szlapa-Kula, A. Mieszczanin, P. Gnida, M. Lipiński, E. Schab-Balcerzak, 9,9’-Bifluorenylidene derivatives as novel hole-transporting materials for potential photovoltaic applications, Dyes and Pigments, 2020, 1474, 108031. IF = 4,018; Punktacja według Ministerstwa: 100 pkt (nowa).
 • A. M. Maroń, K. Choroba, J. G. Małecki, S. Kula, E. Malicka, Platinum(II) coordination compound with 4′-[4-(dimethylamino)phenyl]-2,2′:6′,2″-terpyridine – the new insight into the luminescence behavior and substituent effect, Polyhedron, 2020, 182, 114502. IF= 2.284; Punktacja według Ministerstwa: 100 pkt (nowa).
 • S. Kotowicz, D. Sęk, S. Kula, A. Fabiańczyk, J. G. Małecki, P. Gnida, S. Maćkowski, M. Siwy, E. Schab-Balcerzak, Photoelectrochemical and thermal characterization of aromatic hydrocarbons substituted with a dicyanovinyl unit, Dyes and Pigments, 2020, 180, 108432. IF = 4,018; Punktacja według Ministerstwa: 100 pkt (nowa).

Patenty:

 • S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, „Nowa pochodna acetylenu oraz sposób jej otrzymywania”, – patent na wynalazek, Nr. P.402458, (2014r).
 • S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, B. Marcol, M. Penkala, E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, S. Kula, I. Grudzka, P. Bujak, „Izoksazoliny trójpodstawione oraz sposób ich otrzymywania” – patent na wynalazek P.401600 (2016r).
 • S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, B. Marcol, M. Penkala, E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, S. Kula, I. Grudzka, P. Bujak, „Izoksazoliny tripodstawione w pozycjach 3, 4 i 5 oraz sposób ich otrzymywania” – patent na wynalazek P.401601 (2016r).
 • S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, B. Marcol, M. Penkala, E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, S. Kula, I. Grudzka, P. Bujak, „Izoksazolina 3,4,5-tripodstawiona oraz sposób jej otrzymywania” – patent na wynalazek P.401602 (2016r).
 • S. Krompiec, M. Filapek, K. Janicka, D. Błach, S. Kula, M. Paluch, S. Pawlus, „3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione izoksazole oraz sposób ich otrzymywania”, – patent na wynalazek P.403324 (2017r).
 • S. Krompiec, A. Szłapa, S. Kula, M. Matussek, M. Filapek, D. Zych, K. Leszczyńska- Sejda, G. Benke, B. Marcol, „Sposób otrzymywania 1,2-bis(fluorenowych) pochodnych acetylenu”, – patent na wynalazekP.411099, (2017).
 • S. Krompiec, A. Szłapa, S. Kula, M. Filapek, D. Zych, K. Leszczyńska- Sejda, G. Benke, B. Marcol, „Sposób otrzymywania 1,2-bis(N-alkilokarbazol-3-ylo)acetylenów”, – patent na wynalazek P.411100, (2017).
 • K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, J. Malarz, M. Ciszewski, M. Drzazga, G. Machelska, K. Witman, S. Krompiec, A. Szłapa-Kula, S. Kula, „Sposób wytwarzania bezwodnego renianu(VII) miedzi (II)” – patent na wynalazek P.419868 (2017).
 • G. Benke, K. Leszczyńska-Sejda, J. Malarz, M. Ciszewski, M. Drzazga, G. Machelska, K. Witman, D. Zych, M. Matussek, A. Szłapa-Kula, S. Kula, C. Pietraszuk, P. Żak, „Sposób otrzymywania renianu(VII) tetraaminapalladu(II)” – patent na wynalazek P.419866 (2017).
 • G. Benke, K. Leszczyńska-Sejda, S. Krompiec, A. Szłapa, S. Kula, M. Matussek, M. Ciszewski, J. Malarz, G. Machelska, K. Witman, P. Żak, C. Pietraszuk, „Sposób odzysku palladu z przepracowanych katalizatorów”, – patent na wynalazek P.417336, (2018).
 • S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, A. Szłapa, D. Matuszczyk, P. Wesołowska, Z. Mitręga, Sposób otrzymywania 2,2′-bis(3,4-etylenodioksytiofenu), – patent na wynalazek P.416237, (2018).

return to top