Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Chemia Analityczna

Lider zespołu: prof. dr hab. Rafał Sitko

Skład zespołu:

prof. dr hab. Beata Walczak (Scopus, ORCID)
prof. dr hab. Beata Zawisza (Scopus, ORCID)
dr hab. Barbara Feist, prof. UŚ (Scopus, ORCID)
dr hab. Katarzyna Pytlakowska, prof. UŚ (Scopus, ORCID)
dr Karina Kocot (Scopus, ORCID)
dr Marcin Musielak

Strona internetowa: http://zcha.us.edu.pl/


Tematyka badań zespołu:

Badania nad nowymi materiałami o właściwościach adsorpcyjnych oraz mechanizmami adsorpcji jonów metali. Badania obejmują głównie nanomateriały nieorganiczne i nanomateriały węglowe (grafen, tlenek grafenu, nanorurki węglowe, pianki grafenowe, fulereny) oraz ich chemiczne modyfikacje mające na celu zwiększenie pojemności adsorpcyjnej lub selektywności w stosunku do wybranych jonów. Opracowanie procedur analitycznych oznaczania oraz specjacji jonów metali z wykorzystaniem atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie (ICP-OES), atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu (FAAS) i piecu grafitowym (ETAAS), rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii (EDXRF) i całkowitym odbiciem promieniowania (TXRF). Badania w zakresie chemometrii, w tym opracowanie metody identyfikacji biomarkerów bazującej na analizie topologicznej reszt od modelu klasyfikacyjnego.


Projekty:

 • Opracowanie strategii analitycznych i chemometrycznych w celu potwierdzania autentyczności herbaty z czerwonokrzewu i miodokrzewu, Project NCBiR w ramach II konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze – „Współpraca Polska-RPA”: PL-RPA2/04/DRHTeas/19, kierownik: Beata Zawisza, 2019-2022.
 • Nowe modyfikowane nanomateriały węglowe w śladowej i ultraśladowej rentgenowskiej analizie fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem promieniowania, Projekt NCN, OPUS: 2018/31/B/ST4/00041, kierownik: Rafał Sitko, 2019-2022.
 • Nowe membrany kompleksujące w adsorpcji i oznaczaniu jonów metali, Projekt NCN, OPUS: 2015/17/B/ST4/03870, kierownik: Rafał Sitko, 2016-2018.
 • Grafen, tlenek grafenu i ich pochodne jako nowe sorbenty w nieorganicznej chemii analitycznej, Projekt NCN, OPUS: 2012/07/B/ST4/00568, kierownik: Rafał Sitko, 2013-2015.
 • Rentgenowska analiza fluorescencyjna EDXRF z mikrowiązką promieniowania mono- i polikryształów w strukturze spinelowej, Projekt MNiSW: NN204178433, kierownik: Rafał Sitko, 2007–2009.

Współpraca:

 • Department of Chemistry, University of Girona, Girona, Hiszpania
 • Institute of Earth Sciences “Jaume Almera”, CSIC, Barcelona, Hiszpania
 • Institute of Environmental Assessment and Water Research, IDAEA-CSIC, Barcelona, Hiszpania
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk, Wrocław
 • Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
 • Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski

Wybrane publikacje:

 • 2021
  • R. Sitko, M. Musielak, M. Serda, E. Talik, B. Zawisza, A. Gagor, M. Malecka, Thiosemicarbazide-grafted graphene oxide as superior adsorbent for highly efficient and selective removal of mercury ions from water, Separation and Purification Technology, 254 (2021) 117606, IF=5.774
 • 2020
  • K. Pytlakowska, K. Kocot, B. Hachuła, M. Pilch, R. Wrzalik, M. Zubko, Determination of heavy metal ions by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry using reduced graphene oxide decorated with molybdenum disulfide as solid adsorbent, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 167 (2020) 105846, IF=3.086
  • K. Pytlakowska, K. Kocot, M. Pilch, M. Zubko, Ultrasound-assisted dispersive micro-solid phase extraction using molybdenum disulfide supported on reduced graphene oxide for energy dispersive X-ray fluorescence spectrometric determination of chromium species in water, Microchimica Acta 187 (2020) 542, IF=6.232
  • B. Zawisza, R. Sitko, I. Queralt, E. Margui, A. Gagor, Cellulose mini-membranes modified with TiO 2 for separation, determination, and speciation of arsenates and selenites, Microchimica Acta 187 (2020) 430, IF=6.232
  • Z. Małyjurek, R. Vitale, B. Walczak, Different strategies for class model optimization. A comparative study, Talanta 215 (2020) 120912, IF=5.339
  • A. Viraragavan, N. Hlengwa, D. de Beer, S. Riedel, N. Miller, S. Bowles, B. Walczak, C. Muller, E. Joubert, Model development for predicting in vitro bio-capacity of green rooibos extract based on composition for application as screening tool in quality control, Food & Function 11 (2020) 3084-3094, IF=4.171
  • G. Rabatel, F. Marini, B. Walczak, J.‐M. Roger, VSN: Variable sorting for normalization, Journal of Chemometrics, 34 (2020) e3164 IF=1.633
  • F. Marini, B. Walczak, ANOVA-Target Projection (ANOVA-TP), in: Comprehensive chemometrics: chemical and biochemical data analysis. [Vol. 1], 2nd ed. – Amsterdam : Elsevier, 2020. – S. 495-520.
  • F. Marini, B. Walczak, Particle swarm optimization, in: Comprehensive chemometrics : chemical and biochemical data analysis. [Vol. 1], 2nd ed. – Amsterdam : Elsevier, 2020. – S. 649-666.
  • Comprehensive chemometrics: chemical and biochemical data analysis, four-volume set. Vol. 1-4 / eds. : Steven Brown, Romà Tauler, Beata Walczak. – 2nd ed. – Amsterdam : Elsevier, 2020. – 2944 s.
 • 2019
  • M. Musielak, A. Gagor, B. Zawisza, E. Talik, R. Sitko, Graphene oxide/carbon nanotubes membranes for highly efficient removal of metals ions from water, ACS Applied Materials and Interfaces, 11 (2019) 28582-28590, IF = 8.456
  • E. Jamroz, K. Kocot, B. Zawisza, E. Talik, A. Gagor, R. Sitko, A green analytical method for ultratrace determination of hexavalent chromium ions based on micro-solid phase extraction using amino-silanized cellulose membranes, Microchemical Journal 149 (2019) 104060, IF = 3.206
  • K. Pytlakowska, M. Pilch, B. Hachula, J. E. Nycz, K. Kornaus, W. A. Pisarski , Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometric determination of copper, zinc, lead and chromium species after preconcentration on graphene oxide chemically modified with mercapto-groups, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 34, 2019, 1416-1425, IF = 3.608
  • R. Sitko, B. Zawisza, E. Malicka, Graphene and Derivatives | Sample Handling, in Encyclopedia of Analytical Science (Third Edition), P. Worsfold, C. Poole, A. Townshend, M. Miró (Eds), Elsevier, 2019, pp. 340-343
  • B. Feist, R. Sitko, Fast and sensitive determination of heavy metal ions as batophenanthroline chelates in food and water samples after dispersive micro-solid phase extraction using graphene oxide as sorbent, Microchemical Journal 147 (2019) 30-36, IF = 3.206
  • B. Feist, M. Pilch, J. Nycz, Graphene oxide chemically modified with 5-amino-1,10-phenanthroline as sorbent for separation and preconcentration of trace amount of lead(II), Microchimica Acta 186 (2019) 91, IF = 5.705
  • B. Feist, Comparison of the sorption capacities of 1,10-phenanthroline and 2,2-bipyridyl complexes with cadmium on activated carbon and graphene oxide, Microchemical Journal 145 (2019) 588-595, IF = 2.746
  • D. De Beer, J. Tobin, B. Walczak, M. Van Der Rijst, E. Joubert, Phenolic composition of rooibos changes during simulated fermentation : effect of endogenous enzymes and fermentation temperature on reaction kinetics, Food Research International, 121 (2019) 185-196, IF=4.972
  • N. A. Walters, D. de Beer, A. de Villiers, B. Walczak, E. Joubert, Genotypic variation in phenolic composition of Cyclopia pubescens (honeybush tea) seedling plants, Journal of Food Composition and Analysis, 78 (2019) 129-137, IF=2.78
  • Z. Małyjurek, D. de Beer, E. Joubert, B. Walczak, Working with log-ratios, Analytica Chimica Acta, 1059 (2019) 16-27, IF=5.997
 • 2018
  • A. Baranik, R. Sitko, A. Gagor, B. Zawisza, Alumina/nano-graphite composite as a new nanosorbent for the selective adsorption, preconcentration, and determination of chromium in water samples by EDXRF, Analytical and Bioanalytical Chemistry 410 (2018) 7793-7802, IF = 3.307
  • K. Pytlakowska, M. Matussek, B. Hachula, M. Pilch, K. Kornaus, M. Zubko, W. A. Pisarski, Graphene oxide covalently modified with 2,2′-iminodiacetic acid for preconcentration of Cr(III), Cu(II), Zn(II) and Pb(II) from water samples prior to their determination by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Spectrochimica Acta Part B 147 (2018) 79-86, IF = 3.241
  • A. Baranik, A. Gagor, I. Queralt, E. Margui, R. Sitko, B. Zawisza, Ceria nanoparticles deposited on graphene nanosheets for adsorption of copper(II) and lead(II) ions and of anionic species of arsenic and selenium, Microchimica Acta 185 (2018) 264, IF = 5.705
  • A. Baranik, A. Gagor, I. Queralt, E. Margui, R. Sitko, B. Zawisza, Determination and speciation of ultratrace arsenic and chromium species using aluminum oxide supported on graphene oxide, Talanta 185 (2018) 264-274, IF = 4.162
  • A. Baranik, R. Sitko, A. Gagor, I. Queralt, E. Margui, B. Zawisza, Graphene oxide decorated with cerium(IV) oxide in determination of ultra-trace metal ions and speciation of selenium, Analytical Chemistry 90 (2018) 4150-4159, IF = 6.320
  • P. Janik, B. Zawisza, E. Talik, R. Sitko, Selective adsorption and determination of hexavalent chromium ions using graphene oxide modified with amino-silanes, Microchimica Acta 185 (2018) 117, IF = 5.705
  • E. Lukojko, E. Talik, A. Gagor, R. Sitko, Highly selective determination of ultratrace inorganic arsenic species using novel functionalized miniaturized membranes, Analytica Chimica Acta, 1008 (2018) 57-65, IF = 5.123
  • B. Feist, R. Sitko, Method for the determination of Pb, Cd, Zn, Mn and Fe in rice samples using carbon nanotubes and cationic complexes of batophenanthroline, Food Chemistry 249 (2018) 38–44, IF = 4.529
  • R.G. Brereton, J. Jansen, J. Lopes, F. Marini, A. Pomerantsev, O. Rodionova, J-M. Roger, B. Walczak, R. Tauler, Chemometrics in analytical chemistry-part II: modeling, validation, and applications, Analytical and Bioanalytical Chemistry 410 (2018) 6691-6704, IF=3.307
 • 2017
  • J. Tobin, J. Walach, D. de Beer, P. J. Williams, P. Filzmoser, B. Walczak, Untargeted analysis of chromatographic data for green and fermented rooibos: problem with size effect removal, Journal of Chromatography A, 1525 (2017) 109-115, IF=3.926
  • R. G. Brereton, J. Jansen, J. Lopes, F. Marini, A. Pomerantsev, O. Rodionova, J.M.l Roger, R. Tauler, B. Walczak, A Chemometrics Tutorial (Part 1), Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409 (2017) 5891-5899, IF=3.431
  • J. Walach, P. Filzmoser, K. Hron, B. Walczak, L. Najdekr, Robust biomarker identification in a two-class problem based on pairwise log-ratios, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 171 (2017) 277-285, IF=2.56
  • F. Marini, D. de Beer, N. A. Walters, A. de Villiers, E. Joubert, B. Walczak, Multivariate analysis of variance of designed chromatographic data. A case study involving fermentation of rooibos tea , Journal of Chromatography A, 1489 (2017) 115-125, IF=3.926
  • S. C. Bosman, D. de Beer, T. Beelders, E. L. Willenburg, C. J. Malherbe, B. Walczak, E. Joubert, Simultaneous optimisation of extraction of xanthone and benzophenone alfa-glucosidase inhibitors from Cyclopia genistoides and identification of superior genotypes for propagation, Journal of Functional Food, 33 (2017) 21-31, IF=3.973
 • 2016
  • K. Pytlakowska, Preconcentration of Zn, Cu and Ni ions from coffee infusions via 8-hydroxyquinoline complexes on graphene prior to energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry determination, Applied Spectroscopy, 70 (2016) 1891-1899 IF = 1.875
  • R. Sitko, M. Musielak, B. Zawisza, E. Talik, A. Gagor, Graphene oxide/cellulose membranes in adsorption of divalent metal ions, RSC Advances, 6 (2016) 96595-96605, IF = 3.289
  • K. Kocot, K. Pytlakowska, B. Zawisza, R. Sitko, How to detect metal species preconcentrated by microextraction techniques?, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 82 (2016) 412-424, IF = 7.487
  • K. Pytlakowska, Graphene-based preconcentration system prior to energy dispersive X-ray fluorescence spectrometric determination of Co, Ni, and Cu ions in wine samples, Food Analytical Methods, 9 (2016) 2270-2279, IF = 1.956
  • K. Pytlakowska, V. Kozik, M. Matussek, M. Pilch, B. Hachuła, K. Kocot, Glycine modified graphene oxide as a novel sorbent for preconcentration of chromium, copper and zinc ions from water samples prior to energy dispersive X-ray fluorescence spectrometric determination, RSC Advances, 6 (2016) 42836-42844, IF = 3.289
  • B. Feist, Selective dispersive micro solid-phase extraction using oxidized multiwalled carbon nanotubes modified with 1,10-phenanthroline for preconcentration of lead ions, Food Chemistry, 209 (2016) 37-42, IF = 3.391
  • K. Pytlakowska, Speciation of inorganic chromium in water samples by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 31 (2016) 968-974, IF = 3.466
  • K. Pytlakowska, Dispersive micro solid-phase extraction of heavy metals as their complexes with 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol using graphene oxide nanoparticles, Microchimica Acta, 183 (2016) 91-99, IF = 4.831
  • B. Zawisza, A. Baranik, E. Malicka, E. Talik, R. Sitko, Preconcentration of Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) and Pb(II) with ethylenediamine-modified graphene oxide, Microchimica Acta, 183 (2016) 231-240, IF = 4.831
  • A. Dworak, M. Nykiel, B. Walczak, A. Miazek, D. Szworst-Lupina, B. Zagdanska, M. Kielkiewicz, Maize proteomic responses to separate or overlapping soil drought and two-spoted spider mite stresses, Planta, 244 (2016) 939-960, IF=3.239
 • 2015
  • K. Pytlakowska, Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometric Determination of Phosphate in Water Samples via a 12-Molybdophosphate–Crystal Violet Complex, CLEAN – Soil, Air, Water, 43 (2015) 1475–1480, IF = 1.945
  • R. Sitko, P. Janik, B. Zawisza, E. Talik, E. Margui, I. Queralt, Green approach for ultratrace determination of divalent metal ions and arsenic species using total-reflection X-ray fluorescence spectrometry and mercapto-modified graphene oxide nanosheets as a novel adsorbent, Analytical Chemistry, 87 (2015) 3535-3542, IF = 5.825
  • K. Kocot, R. Leardi, B. Walczak, R. Sitko, Determination and speciation of trace and ultratrace selenium ions by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry using graphene as solid adsorbent in dispersive micro-solid phase extraction, Talanta, 134 (2015) 360-365, IF = 3.511
  • F. Marini, B. Walczak, Particle Swarm Optimization (PSO). A tutorial, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 149 (2015) 153-165, IF=2.321
  • F. Marini, D. de Beer, E. Joubert, B. Walczak, Analysis of variance of designed chromatographic data sets: The analysis of variance-target projection approach, Journal of Chromatography A, 1405 (2015) 94-102, IF=4.169
 • 2014
  • R. Sitko, P. Janik, B. Feist, E. Talik, A. Gagor, Suspended aminosilanized graphene oxide nanosheets for selective preconcentration of lead ions and ultrasensitive determination by electrothermal atomic absorption spectrometry, ACS Applied Materials and Interfaces, 6 (2014) 20144-20153, IF = 5.900
  • K. Pytlakowska, M. Dabioch, R. Sitko, Indirect determination of dissolved silicate in surface water using energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Analyst 139 (2014) 3911-3917, IF = 3.969
  • R. Sitko, B. Zawisza, E. Talik, P. Janik, G. Osoba, B. Feist, E. Malicka, Spherical silica particles decorated with graphene oxide nanosheets as a new sorbent in inorganic trace analysis, Analytica Chimica Acta, 834 (2014) 22-29, IF = 4.387
  • K. Pytlakowska, Energy-dispersive X-ray spectrometry combined with directly suspended droplet microextraction for determination of dissolved silicate in surface water via silicomolybdenum blue complex, Talanta, 128 (2014) 480-485, IF = 3.498
  • B. Feist, R. Sitko, Preconcentration of trace lead via formation of the bis(2,2-bipyridyl) complex and its adsorption on oxidized multiwalled carbon nanotubes, Microchimica Acta, 181 (2014) 1035-1040, IF = 3.434
  • K. Kocot, R. Sitko, Trace and ultratrace determination of heavy metal ions by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry using graphene as solid sorbent in dispersive micro solid-phase extraction, Spectrochimica Acta Part, B 94-95 (2014) 7-13, IF = 3.141
  • E. Margui, B. Zawisza, R. Sitko, Trace and ultratrace analysis of liquid samples by X-ray fluorescence spectrometry, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 53 (2014) 73-83, IF = 6.351
  • B. Feist, B. Mikula, Preconcentration of heavy metals on activated carbon and their determination in fruits by inductively coupled plasma optical emission spectrometry, Food Chemistry, 147 (2014) 302–306, IF = 3.334
  • B. Feist, B. Mikula, Preconcentration of some metal ions with lanthanum-8-hydroxyquinoline co-precipitation system, Food Chemistry, 147 (2014) 225-229, IF = 3.334
  • P. Filzmoser, B. Walczak, What can go wrong at the data normalization step for identification of biomarkers? J. Chromatography A, 1362 (2014) 194-205, IF = 4.258
  • R. Tauler, F. Marini, B. Walczak, L. Buydens, R. G. Brereton, W. Buchberger, P. J. Worsfold, European Analytical Column No. 42, Chemometrics and analytical chemistry, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 406 (2014) 3525-3529, IF = 3.66
  • J. Orzel, M. Daszykowski, M. Kazura, D. Beerb, E. Joubertb, A. E. Schulzec, T. Beeldersc, A. de Villiersd, C. J. Malherbeb, B. Walczak, Modeling of the total antioxidant capacity of rooibos (Aspalathus linearis) tea infusions from chromatographic fingerprintsand identification of potential antioxidant markers , Journal of Chromatography A, 1366 (2014) 101-109, IF = 4.258
 • 2013
  • M. Dabioch, A. Kita, P. Zerzucha, K. Pytlakowska, Assessment of elemental contamination in the bottom sediments from a dam reservoir using a sequential extraction technique and chemometric analysis, Central European Journal of Chemistry, 11 (2013) 1981-1995, IF = 1.167
  • B. Zawisza, R. Sitko, E. Malicka, E. Talik, Graphene oxide as a solid sorbent for the preconcentration of cobalt, nickel, copper, zinc and lead prior to determination by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Analytical Methods, 5 (2013) 6425-6430, IF = 1.855
  • K. Pytlakowska, R. Sitko, Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry combined with dispersive liquid-liquid microextraction for simultaneous determination of zinc and copper in water samples, Analytical Methods, 5 (2013) 6192-6199, IF = 1.855
  • E. Margui, B. Zawisza, R. Skorek, T. Theato, I. Queralt, M. Hidalgo, R. Sitko, Analytical possibilities of different X-ray fluorescence systems for determination of trace elements in aqueous samples pre-concentrated with carbon nanotubes, Spectrochimica Acta Part B, 88 (2013) 192–197, IF = 3.141
  • R. Sitko, B. Zawisza, E. Malicka, Graphene as a new sorbent in analytical chemistry, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 51 (2013) 33-43, IF = 6.351
  • K. Pytlakowska, V. Kozik, M. Dabioch, Complex-forming organic ligands in cloud-point extraction of metal ions – a review, Talanta, 110 (2013) 202-228, IF = 3.794
  • B. Zawisza, R. Sitko, Pre-concentration procedure based on chitosan combined with ionic liquid for the determination of cobalt, nickel, and copper in water samples, Applied Spectroscopy, 67 (2013) 536-541, IF = 1.729
  • K. Kocot, B. Zawisza, E. Margui, I. Queralt, M. Hidalgo, R. Sitko, Dispersive micro solid-phase extraction using multiwalled carbon nanotubes combined with portable total-reflection X-ray fluorescence spectrometry for the determination of trace amounts of Pb and Cd in water samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28 (2013) 736-742, IF = 3.220
  • R. Sitko, E. Turek, B. Zawisza, E. Malicka, E. Talik, J. Heimann, A. Gagor, B. Feist, R. Wrzalik, Adsorption of divalent metal ions from aqueous solutions using graphene oxide, Dalton Transactions, 42 (2013) 5682 – 5689, IF = 3.838
  • M. Dabioch, R. Skorek, A. Kita, P. Janoska, K. Pytlakowska, P. Zerzucha, R. Sitko, A study on adsorption of metals by activated carbon in large-scale (municipal) process of surface water purification, Central European Journal of Chemistry, 11 (2013) 742-753, IF = 0.991
  • B. Zawisza, R. Sitko, Electrochemically assisted sorption on oxidized multiwalled carbon nanotubes for preconcentration of Cr, Mn, Co, Ni, Cu and Zn from water samples, Analyst, 138 (2013) 2470-2476, IF = 4.230
  • B. Zawisza, R. Sitko, Micro-electrodeposition in the presence of ionic liquid for the preconcentration of trace amounts of Fe, Co, Ni and Zn from aqueous samples, Spectrochimica Acta Part B, 82 (2013) 60-64, IF = 2.876
  • R. Sitko, B. Gliwinska, B. Zawisza, B. Feist, Ultrasound-assisted solid-phase extraction using multiwalled carbon nanotubes for determination of cadmium by flame atomic absorption spectrometry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28 (2013) 405-410, IF = 3.220
  • R. Skorek, B. Zawisza, E. Margui, I. Queralt, R. Sitko, Dispersive micro solid-phase extraction using multiwalled carbon nanotubes for simultaneous determination of trace metal ions by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Applied Spectroscopy, 67 (2013) 204-209, IF = 1.729
  • K. Pytlakowska, Determination of iron in milk infant formulas by using Chromazurol S in the presence of dodecyltrimethylammonium bromide and Brij 35, Journal of Analytical Chemistry, 68 (2013) 223-227, IF = 0.747
  • I. Stanimirova, M. Kazura, D. de Beer, E. Joubert, A.E. Schulze, T. Beelders, A. de Villiers, B. Walczak, High-dimensional nested analysis of variance to assess the effect of production season, quality grade and steam pasteurization on the phenolic composition of fermented rooibos herbal tea, Talanta, 115 (2013) 590-599, IF=3.498
  • I. Stanimirova, M. Daszykowski, B. Walczak, Robust Methods in Analysis of Multivariate Food Chemistry Data. In Federico Marini, editors: Chemometrics in Food Chemistry, Vol 28, DHST, Chennai: Elsevier, 2013, pp. 315-340
  • V. Shapaval, B. Walczak, S. Gognies, T. Moretro, H. P. Suso, A. Wold Asli, A. Belarbie A. Kohler, FTIR spectroscopic characterization of differently cultivated food related yeasts, Analyst, 138 (2013) 4129-4138, IF=3.969
  • P. Zerzucha, M. Kazura, D. de Beer, E. Joubert, A.E. Schulze, T. Beelders, A. de Villiers, B. Walczak, A new concept for variance analysis of hyphenated chromatographic data avoiding signal warping, Journal of Chromatography A, 1291 (2013) 64-72, IF=4.612
 • 2012
  • R. Skorek, E. Turek, B. Zawisza, E. Margui, I. Queralt, M. Stempin, P. Kucharski, R. Sitko, Determination of selenium by X-ray fluorescence spectrometry using dispersive solid-phase microextraction with multiwalled carbon nanotubes as solid sorbent, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 27 (2012) 1688-1693, IF = 3.220
  • B. Zawisza, R. Skorek, G. Stankiewicz, R. Sitko, Carbon nanotubes as a solid sorbent for the preconcentration of Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn and Pb prior to wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Talanta, 99 (2012) 918-923, IF = 3.794
  • B. Zawisza, R. Sitko, Preconcentration of trace amounts of zinc and copper from water samples onto polystyrene foils prior to determination by wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Applied Spectroscopy, 66 (2012) 1082-1086, IF = 1.729
  • K. Kocot, B. Zawisza, R. Sitko, Dispersive liquid-liquid microextraction using diethyldithiocarbamate as a chelating agent and the dried-spot technique for the determination of Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se and Pb by energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Spectrochimica Acta Part B, 73 (2012) 79-83, IF = 2.876
  • R. Sitko, B. Zawisza, E. Malicka, Modification of carbon nanotubes for preconcentration, separation and determination of trace-metal ions, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 37 (2012) 22-31, IF = 6.273
  • K. Pytlakowska, A. Kita, P. Janoska, M. Polowniak, V. Kozik, Multi-element analysis of mineral and trace elements in medicine herbs and their infusions, Food Chemistry, 135 (2012) 494-501, IF = 3.458
  • K. Pytlakowska, R. Sitko, Directly suspended droplet microextraction combined with energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry to determine nano levels of phosphate in surface water, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 27 (2012) 460-465, IF = 4.372
  • R. Sitko, B. Zawisza, Quantification in X-Ray Fluorescence Spectrometry, in X-Ray Spectroscopy, S.K. Sharma (Ed.), InTech, 2012, pp. 137-162 (Open access)
  • B. Feist, B. Mikula, K. Pytlakowska, B. Puzio, R. Sitko, Preconcentration via ion associated complexes combined with inductively coupled plasma optical emission spectrometry for determination of heavy metals, Talanta 88 (2012) 391-395, IF = 3.722
  • J. Orzel, M. Daszykowski, I. Grabowski, G. Zaleszczyk, M. Sznajder, B. Walczak, Simultaneous determination of solvent yellow 124 and solvent red 19 using fluorescence spectroscopy and chemometrics, Talanta, 101 (2012) 78-84, IF=3.794
  • P. Zerzucha, B. Walczak, Concept of (dis)similarity in data analysis, Trends in Analytical Chemistry, 38 (2012) 116-128, IF=6.351
  • P. Zerzucha, B. Walczak, Again about PLS and feature selection, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 115 (2012) 9-17, IF=2.291
  • P. Zerzucha, D. Boguszewska, B. Zagdanska, B. Walczak, Non-parametric multivariate analysis of variance in proteomic response of potato to the drought stress, Analytica Chimica Acta, 719 (2012) 1-7, IF=4.387
  • J. Orzel, M. Daszykowski, B. Walczak, Controlling sugar quality on the basis of fluorescence fingerprints using robust calibration, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 110 (2012) 89-93, IF=2.291
  • P. Zerzucha, M. Daszykowski, B. Walczak, Dissimilarity partial least squares applied to non-linear modeling problems, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 110 (2012) 156-162, IF=2.291
 • 2011
  • B. Zawisza, K. Pytlakowska, B. Feist, M. Polowniak, A. Kita, R. Sitko, Determination of rare earth elements by spectroscopic techniques: a review, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 26 (2011) 2373-2390, IF = 4.372
  • B. Zawisza, R. Sitko, Determination of lithium in mineral water samples by X-ray fluorescence spectrometry, Applied Spectroscopy, 10 (2011) 1218-1221, IF = 1.729
  • R. Sitko, K. Kocot, B. Zawisza, B. Feist, K. Pytlakowska, Liquid-phase microextraction as an attractive tool for multielement trace analysis in combination with X-ray fluorescence spectrometry: an example of simultaneous determination of Fe, Co, Zn, Ga, Se and Pb in water samples, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 26 (2011) 1979-1985, IF = 4.372
  • R. Sitko, B. Zawisza, Z. Kowalewska, K. Kocot, M. Polowniak, Fast and simple method for determination of fatty acid methyl esters (FAME) in biodiesel blends using X-ray spectrometry, Talanta, 85 (2011) 2000-2006, IF = 3.722
  • I. Stanimirova, R. Tauler, B. Walczak, A comparison of positive matrix factorization and the weighted multivariate curve resolution method. Application to environmental data, Environmental Science & Technology 45 (2011) 10102-10110, IF=4.825
  • M. Daszykowski, J. Orzel, M.S. Wrobel, H. Czarnik-Matusewicz, B. Walczak, Improvement of classification using robust soft classification rules for near-infrared reflectance spectral data, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 109 (2011) 86-93, IF=2.222
  • F. Marini, B. Walczak, Finding relevant clustering directions in high-dimensional data using Particle Swarm Optimization, Journal of Chemometrics, 25 (2011) 366-374, IF=1.377
  • I. Stanimirova, K. Michalik, Z. Drzazga, P.D. Wentzell, B. Walczak, Interpretation of ANOVA models using PCA to assess the effect of a maternal anticancer treatment on the mineralization of rat bones, Analytica Chimica Acta, 689 (2011) 1-7, IF=4.310
  • I. Stanimirova, C. Boucon, B. Walczak, Relating gas chromatographic profiles to sensory measurements describing the end products of the Maillard reaction, Talanta, 83 (2011) 1239-1246, IF=3.722
  • M. Daszykowski, B. Walczak, Methods for the exploratory analysis of two-dimensional chromatographic signals, Talanta, 83 (2011) 1088-1097, IF=3.722

return to top