Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii

Fizykochemia Związków Metali Przejściowych

Lider zespołu: prof. dr hab. Barbara Machura

Skład zespołu:

prof. dr hab. Jan G. Małecki (Scopus, ORCID)
dr hab. Ewa Malicka, prof. UŚ (Scopus, ORCID)
dr Anna Maroń (Scopus, ORCID)
dr Joanna Palion-Gazda (Scopus, ORCID)
dr Agata Szłapa-Kula (Scopus, ORCID)
dr Anna Świtlicka (Scopus, ORCID)
dr Mateusz Penkala (Scopus, ORCID)
mgr Katarzyna Choroba (Scopus, ORCID)

Strona internetowa: http://www.krystalografia.us.edu.pl


Tematyka badań zespołu:

Projektowanie, synteza, badania strukturalne, elektrochemiczne, magnetyczne i spektroskopowe związków metali przejściowych do zastosowań w optoelektronice, katalizie, magnetyzmie molekularnym lub wykazujących aktywność biologiczną. Analiza korelacji struktura-właściwości-reaktywność. Badania dynamiki ultraszybkich procesów dezaktywacji stanów wzbudzonych.


Projekty:

 • Projekt NCN Opus: DEC-2017/25/B/ST5/0161 „Od nowych kompleksów renu(I) z ligandamitriiminowymi do efektywniejszych materiałów foto- i elektroluminescencyjnych” (Kierownik: Barbara Machura)
 • Projekt NCBiR PBS2/A5/40/2014 „Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki (Kierownik zadnia Otrzymywanie kompleksów renu, platyny i złota – katalizatorów oraz nanomateriałów dla organicznej elektroniki: Barbara Machura)
 • Projekt NCN „Miniatura” DEC-2018/02/X/ST5/01519 „Charakterystyka fizykochemiczna koloidalnych nanokryształów półprzewodnikowych dla potencjalnych zastosowań w katalizie” (Kierownik: Mateusz Penkala)
 • Projekt NAWA (program Bekkera): PPN/BEK/2018/1/00275 “Właściwości stanu podstawowego i wzbudzonego di- i triiminowych ligandów z podstawnikami elektrono-donorowymi i ich karbonylowych kompleksów renu(I).
 • Projekt NAWA (program Bekkera): PPN/BEK/2018/1/00239 „Związki Co(II) wykazujące cechy magnesów molekularnych – modulowanie właściwości magnetycznych poprzez dobór odpowiednich jonów pseudohalogenowych i ligandów imidazolowych”
 • Projekt NCN Miniatura: 2017/01/X/ST5/00026 „Związki platyny(II) z 4-podstawionymi pochodnymi 2,6-bis(tiazol-2yl)pirydyny jako potencjalne luminofory i cytostatyki”  (Kierownik: Anna Maroń)
 • Projekt NCN Sonata UMO-2015/17/D/ST5/01344) „Połączenia koordynacyjne kobaltu(II) jako nowe materiały magnetyczne wykazujące właściwości Single Ion Magnet SIM lub Single Chain Magnet SCM”  (Kierownik: Anna Świtlicka)

Współpraca:

  • Department of Inorganic Chemistry/Molecular Science Institute, University of Valencia, Spain
  • Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences, University of SS Cyril and Methodius, Slovakia
  • National High Magnetic Field Laboratory, Florida State University, United States
  • UCIBIO, Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa, Portugal
  • Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
  • Laboratory of Ultrafast Spectroscopy, Lausanne Center for Ultrafast Science (LACUS), Switzerland
  • Department of Chemistry, G. M. Institute of Technology, Davangere, Karnataka, India (prof. J.G. Małecki)
  • Centre for Nano and Material Sciences, Jain University, Jain Global Campus, Bangalore, Karnataka, India (prof. J.G. Małecki)
  • Department of Biochemistry, School of Sciences-block I, Jain University, Jayanagar 3rd block, Bangalore, Karnataka, India (prof. J.G. Małecki)

Wybrane publikacje:

 • K. Choroba, L. R. Raposo, J. Palion-Gazda, E. Malicka, K. Erfurt, B. Machura, A. R. Fernandes. In vitro antiproliferative effect of vanadium complexes bearing 8-hydroxyquinoline-based ligands – the substituent effect, Dalton Transaction, 49 (2020) 6596-6606 (IF= 4.174)
 • A. M. Maroń, A. Szłapa-Kula, M. Matussek, R. Kruszyński, M. Siwy, H. Janeczek, J. Grzelak, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, B. Machura, Photoluminescence enhancement of Re(I) carbonyl complexes bearing D–A and D–π–A ligands, Dalton Transaction, 49 (2020) 4441-4453 (IF= 4.174)
 • A. M. Maron, K. Choroba, T. Pedzinski, B. Machura, Towards better understanding of photophysics of platinum(II) coordination compounds with anthracene and pyrene substituted 2,6-bis(thiazol-2-yl)pyridines, Dalton Transactions, 49 (2020) 13440-13448 (IF= 4.174)
 • A. Świtlicka, B. Machura, R. Kruszynski, N. Moliner, J.M. Carbonell, J. Cano, F. Lloret, M. Julve , Magneto-structural diversity of Co(II) compounds with 1-benzylimidazole induced by linear pseudohalide coligands, Inorganic Chemistry Frontiers, 7 (2020) 4535-4552 (IF = 5.958)
 • A. Szlapa-Kula, M. Małecka, B. Machura, Insight into structure-property relationships of aryl-substituted 2,2′:6′,2″-terpyridines, Dyes and Pigments, 180 (2020) 108480 (IF= 4.613)
 • B. M. Geetha, J. G. Małecki, M. Alwarsamy, R. S. Keri, V. S. Betageri, S. Budagumpi, Coumarin substituted 4-aryl-1,2,4-triazolium salts and their silver(I) N-heterocyclic carbene complexes: Effects of counterions on the antioxidant and antihaemolytic properties, Journal of Molecular Liquids, 316 (2020) 113809 (IF= 5.065)
 • M. Shanshak, S. Budagumpi, J. G. Małecki, R. S. Keri, Green synthesis of 3,4-disubstituted isoxazol-5(4H)-ones using ZnO@Fe3O4 core-shell nanocatalyst in water, Applied Organometallics Chemistry, 34 (2020) e5544 (IF= 3.14)
 • P. Kowalik, P. Bujak, Z. Wróbel, M. Penkala, K. Kotwica, A. Maroń, A. Pron, From Red to Green Luminescence via Surface Functionalization. Effect of 2-(5-Mercaptothien-2-yl)-8-(thien-2-yl)-5-hexylthieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione Ligands on the Photoluminescence of Alloyed AgInZnS Nanocrystals, Inorganic Chemistry, 59 (2020) 14594-14604 (IF= 4.825)
 • P. Kowalik, M. Penkala, P. Bujak, A. Kmita, M. Gajewska, A. Ostrowski, A. Slodek, A. Pron, From Ag2S to luminescent Ag-In-S nanocrystals via ultrasonic method – in situ synthesis study in an NMR tube, Journal of Materials Chemistry C, 8 (2020) 8942-8952 (IF= 7.059)
 • P. Kowalik, P. Bujak, M. Penkala, K. Kotwica, A. Kmita, M. Gajewska, A. Ostrowski, A. Pron, Synthesis of CuFeS2-xSex–Alloyed Nanocrystals with Localized Surface Plasmon Resonance in the Visible Spectral Range, Journal of Materials Chemistry C, 7 (2019) 6246-6250 (IF= 7.059)
 • K. N. Brinda, G. Achar, J. G. Małecki, S. Budagumpi, D. H. Nagaraju, V. Suvina, G. Balakrishna, Glucose oxidase mimicking half-sandwich nickel(II) complexes of coumarin substituted N-heterocyclic carbenes as novel molecular electrocatalysts for ultrasensitive and selective determination of glucose, Biosensors and Bioelectronics, 134 (2019) 24-28 (IF=8.173)
 • K. Choroba, B. Machura, S. Kula, L. R. Raposo, A. R. Fernandes, R. Kruszynski, K. Erfurt, L. S. Shul’pina, Y. N. Kozlov, G. B. Shul’pin, Copper(ii) complexes with 2,2′:6′,2′′- terpyridine, 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine and 2,6-di(pyrazin-2-yl)pyridine substituted with quinolines: synthesis, structure, antiproliferative activity, and catalytic activity in the oxidation of alkanes and alcohols with peroxides”, Dalton Transaction, 48 (2019) 12656-12673 (IF= 4.174)
 • J. Palion-Gazda, K. Choroba, B. Machura, A. Świtlicka, R. Kruszyński, J. Cano, F. Lloret, M. Julve, Influence of the pyrazine substituent on the structure and magnetic properties of dicyanamide-bridged cobalt(II) complexes, Dalton Transactions, 48 (2019) 17266-17280 (IF=4.099)
 • J. Palion-Gazda, B. Machura, T. Klemens, A. Szlapa-Kula, S. Krompiec, M. Siwy, H. Janeczek, E. Schab-Balcerzak. J. Grzelak, S. Maćkowski, Structure-dependent and environment-responsive optical properties of the trisheterocyclic systems with electron donating amino groups, Dyes and Pigments, 2019, 166 (2019) 283-300 (IF= 3.767)
 • K. Choroba, B. Machura, L. R Raposo, J. G. Małecki, S. Kula, M. Pająk, K. Erfurt, A. Maroń, A. R Fernandes, Platinum(II) complexes showing high cytotoxity toward A2780 ovarian carcinoma cells, Dalton Transactions, 48 (2019) 13081-13093 (IF=4.099)
 • K. Choroba, S. Kula, A. Maroń, B. Machura, J. Małecki, A. Szłapa-Kula, M. Siwy, J. Grzelak, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, Aryl substituted 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridines – excited-state characterization and potential for OLEDs, Dyes and Pigments, 169 (2019) 89-104 (IF=3.767)
 • E. Malicka, M. Karolus, T. Groń, A. Gudwański, A. Ślebarski, J. Goraus, M. Oboz, B. Sawicki, J. Panek, Influence of Crystallite Size on the Magnetic Order in Semiconducting ZnCr2Se4 Nanoparticles, Materials, 12, (2019) 3947 (IF=2.972)
 • I. Gryca, K. Czerwińska, B. Machura, A. Chrobok , L. S. Shul′pina, M. L. Kuznetsov, D. S. Nesterov, Y. N. Kozlov, A. J. L. Pombeiro, I. A. Varyan, G. B. Shul′pin, “High Catalytic Activity of Vanadium Complexes in Alkane Oxidations with Hydrogen Peroxide: An Effect of 8-Hydroxyquinoline Derivatives as Noninnocent Ligands”, Inorganic Chemistry, 57 (2018) 1824-1839 (IF = 4.700)
 • A. Świtlicka, B. Machura, M. Penkala, A. Bieńko, D.C. Bieńko, J. Titiš, C. Rajnák, R. Boča, A. Ozarowski M. Ozerov, Slow Magnetic Relaxation in Cobalt(II) Field-Induced Single-Ion Magnets with Positive Large Anisotropy, Inorganic Chemistry, 2018, 57, 20, 12740-12755 (IF = 4.700)
 • J. Palion-Gazda, B. Machura, R. Kruszynski, T. Grancha, N. Moliner, F. Lloret, M. Julve, pin Crossover in Double Salts Containing Six- and Four-Coordinate Cobalt(II) Ions, Inorganic Chemistry, 56 (2017) 6281-6296 (IF=4.820)
 • K. Czerwińska, M. Golec, M. Skonieczna, J. Palion, D. Zygadło, A. Szłapa, S. Krompiec, B. Machura, A. Szurko, Cytotoxic gold(III) complexes incorporating 2,2′:6′,2″-terpyridine ligand framework – the impact of the substituent in 4′-position of terpy ring, Dalton Transactions, 46 (2017) 3381-3392 (IF = 4.029)
 • K. Czerwińska, B. Machura, S. Kula, S. Krompiec, K. Erfurt, C. Roma-Rodrigues, A. R. Fernandes, L. S. G. B. Shul′pin, N. S. Ikonnikov, G. B. Shul′pin, Copper(II) complexes of functionalized 2,2′:6′,2″-terpyridines and 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine: structure, spectroscopy, cytotoxicity and catalytic activity, Dalton Transactions, 46 (2017) 9591-9604 (IF = 4.029)
 • A. Świtlicka-Olszewska, J. Palion-Gazda, T. Klemens, B. Machura, J. Vallejo, J. Cano, F. Lloret and M. Julve , Single-ion magnet behaviour in mononuclear and two-dimensional dicyanamide-containing cobalt(II) complexes, Dalton Transaction, 45 (2016) 10181-10193 (IF = 4.177)

return to top