Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polimery i Materiały Funkcjonalne

Lider zespołu: prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak

Skład zespołu:

dr hab. Aneta Słodek, prof. UŚ (Scopus, ORCID)
dr inż. Mateusz Korzec (Scopus, ORCID)
dr inż. Sonia Kotowicz (Scopus, ORCID)
dr inż. Marcin Libera (Scopus, ORCID)
dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol (Scopus, ORCID)

Strona internetowa: http://www.zchp.us.edu.pl


Tematyka badań zespołu:

Tematyka badawcza zespołu poświęcona jest syntezie i charakterystyce innowacyjnych materiałów funkcjonalnych o założonych właściwościach dla zastosowań w nowoczesnych technologiach. Prowadzenie badania ukierunkowane są na zdobycie wiedzy dotyczącej poznania zależności pomiędzy budową chemiczną określonych grup związków mało- i wielkocząsteczkowych a właściwościami decydującymi o możliwości ich zastosowania w optoelektronice organicznej a także w medycynie i farmacji. Ustalenie zależności umożliwi na dalszym etapie świadome projektowanie związków organicznych biorąc pod uwagę wymagania materiałowe dla konkretnych zastosowań. Istotnym zadaniem badawczym jest testowanie materiałów wykazujących odpowiednie właściwości w ogniwach fotowoltaicznych, diodach elektroluminescencyjnych, w bioobrazowaniu elementów strukturalnych komórek nowotworowych z uwzględnieniem sprawdzenia ich bioaktywności i toksyczności na wybranych seriach linii komórkowych.


Projekty:

 • Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu OPUS pt. „Nowe konstrukcje polimerowe do budowy ogniw fotowoltaicznych”, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, Czas realizacji: 2017-2020, Wartość finansowania: 1 023 570 zł
 • Projekt finansowany w ramach konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, SPIN-US Sp. z o.o. i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w programie „Inkubator Innowacyjności 2.0″, pt. „Urządzenie pomiarowe do wyznaczania korelacji pomiędzy wydajnością barwnikowych i perowskitowych ogniw fotowoltaicznych a parametrami mechanicznymi imorfologicznymi”, Czas realizacji: 2019 – 2020, Wartość finansowa: 40 600 zł.
 • Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu OPUS (Uniwersytet Śląski jako Konsorcjant) pt. „Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów do perowskitowych ogniw słonecznych”, Czas realizacji: 2019-2022, Wartość finansowa: 1 477 480 zł
 • Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu MINIATURA pt. „Symetryczne pochodne N-etylo/N-decylofenotiazyny połączone mostkiem acetylenowym z motywami karbazylowymi zawierającymi łańcuchy alkilowe o różnej długości – synteza i właściwości fotofizyczne”, kierownik projektu: dr hab. Aneta Słodek, prof. UŚ, Czas realizacji: 2020-2021, Wartość finansowa: 49 500 zł.
 • Projekt finansowany przez NCBiR w ramach konkursu LIDER pt. „Uciąglenie procesu syntezy 1,3-dioksolanów wraz z poszerzeniem zakresu stosowalności docelowych produktów w branży chemicznej”, współwykonawcy: dr inż. Mateusz Korzec, dr inż. Sonia Kotowicz, Czas realizacji: 2021-2024, Wartość finansowa: 1 496 905 zł.
 • Projekt finansowany przez NCBiR pt. „Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki”. Projekt nr PBS2/A5/40/2014 Organomet, zadanie nr 8. Czas realizacji: 2014-2016.
 • Wykonawca prac zleconych w projekcie finansowanym z Funduszy Europejskich nt.: ”Opracowanie technologii wytwarzania nowych materiałów polimerowych o właściwościach umożliwiających ich wykorzystanie do produkcji uszczelek stosowanych w bramach garażowych”. Czas realizacji: 2017-2018.
 • Projekt finansowany w ramach konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, SPIN-US Sp. z o.o. i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w programie „Inkubator Innowacyjności+” pt. „Polimerowe nanowarstwy funkcjonalne i technologia modyfikowania puchu w aspekcie konstruowania odzieży ekstremalnej”, czas realizacji: kwiecień-grudzień 2018.
 • Wykonawca prac zleconych, finansowanych z budżetu Gminy Bobrowniki, pt. „Kompleksowa analiza stanu zbiornika Rogoźnik I wraz z przedstawieniem propozycji rozwiązań naprawczych”, Czas realizacji: luty-listopad 2018

Współpraca:

 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
 • Politechnika w Kownie
 • Zespół Biofizyki Farmaceutycznej Instytutu Fizyki UŚ

Wybrane publikacje:

 • M. Korzec, S. Kotowicz, R. Rzycka-Korzec, E. Schab-Balcerzak, J.G. Małecki, M. Czichy, M. Łapkowski, Novel β-ketoenamines vs. azomethines for organic electronics – characterization of optical and electrochemical properties supported by theoretical studies, Journal of Material Science, 2020, 55, 3812, IF= 3.442, PMNiSW= 100.
 • S. Kotowicz, D. Sęk, S. Kula, A. Fabiańczyk, J.G. Małecki, P. Gnida, S. Maćkowski, M. Siwy, E. Schab-Balcerzak, Photoelectrochemical and thermal characterization of aromatic hydrocarbons substituted with a dicyanovinyl unit, Dyes and Pigments, 2020, 180, 108432, IF= 4.018, PMNiSW= 100.
 • M. Korzec, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Rzycka-Korzec, E. Schab-Balcerzak, J. Polański, Live cell imaging by 3-imino-(2-phenol)-1,8-naphthalimides: The effect of ex vivo hydrolysis, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2020, 118442, IF = 2.931, PMNiSW= 100.
 • D. Zych, A. Slodek, „Sensitizers for DSSC containing triazole motif with acceptor/donor substituents – correlation between theoretical and experimental data in prediction of consistent photophysical parameters” Journal of Molecular structure, 2020, 1207, 127771, IF = 2.120, PMNiSW= 70.
 • A. Slodek, D. Zych, G. Szafraniec-Gorol, P. Gnida, M. Vasylieva, E. Schab-Balcerzak, Materials 2020, 13(10), 2292; IF = 2.972, PMNiSW= 140 .
  6. A.K. Pająk, P. Gnida, S. Kotowicz, J. G. Małecki, M. Libera, K. Bednarczyk, E. Schab-Balcerzak, New Thiophene Imines Acting as Hole Transporting Materials in Photovoltaic Devices, Energy&Fuels, 2020, 34, 10160-10169. IF=3,421, PMNiSW=100.
 • K. Bujak, A. Kozanecka-Szmigel, E. Schab-Balcerzak, J. Konieczkowska, Azobenzene functionalized „T-Type” poly(amide imide)s vs. guest-host systems – a comparative study of structure-property relations, Materials, 2020, 13, 1912. IF=3,057, PMNiSW=140.
 • B. Jóźwiak, G. Dzido, E. Zarębski, A. Kolanowska, R. Jędrysik, J. Dziadosz, M. Libera, S. Boncel, M. Dzida, Remarkable thermal conductivity enhancement in carbon-based lonanofluids: Effect of nanoparticle morphology, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 34, 38113-38123.IF=8,758, PMNiSW=200.
 • K. Bujak, H. Orlikowska, A. Sobolewska, E. Schab-Balcerzak, H. Janeczek, S. Bartkiewicz, J. Konieczkowska, Azobenzene vs azopyridine and matrix molar masses effect on photoinduced phenomena, European Polymer Journal, 115/173–184/2019.
 • A. Slodek, D. Zych, A. Maroń, S. Golba, E. Schab-Balcerzak, H. Janeczek, M. Siwy, S. Maćkowski, Fluorene vs carbazole substituent at quinoline core toward organic electronics, Dyes and Pigments, 166/98–106/2019.
 • M. Korzec, S. Senkała, R. Rzycka-Korzec, S. Kotowicz, E. Schab-Balcerzak, J. Polański, A highly selective and sensitive sensor with imine and phenyl-ethynyl-phenyl units for the visual and fluorescent detection of copper in water, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 382/111893/2019.
 • P. Gnida, A. Pająk, S. Kotowicz, J. G. Małecki, M. Siwy, H. Janeczek, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, Symmetrical and unsymmetrical azomethines with thiophene core: structure-properties investigations, Journal of Materials Science, 54/13491-13508/2019.
 • A. Slodek, D. Zych, S. Golba, S. Zimosz, P. Gnida, E. Schab-Balcerzak, Dyes based on the D/A-acetylene linkerphenothiazine system for developing efficient dye-sensitized solar cells, Journal of Materials Science C, 7/5860-5840/2019.

return to top