Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projektowanie i synteza leków i materiałów

Lider zespołu: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański

Skład zespołu:

dr Piotr Bartczak (Scopus, ORCID)
dr Maciej Kapkowski (Scopus, ORCID)
dr Tomasz Siudyga (Scopus, ORCID)
mgr Daniel Lach (ORCID)
mgr Uladzislau Zhdan (ORCID)

Strona internetowa: http://www.zchorg.us.edu.pl


Tematyka badań zespołu:

 • Projektowanie i synteza nowych materiałów (związków chemicznych) w poszukiwaniu aktywności biologicznej i katalitycznej
 • Synteza funkcjonalnych nanomateriałów kompozytowych ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek metali szlachetnych Au, Pd, Pt, Re, Ru, Rh, Ir osadzonych na nośnikach SiO2, TiO2, ZnO, Ni, Cu, Mo.
 • Preparatyka i badanie aktywności sfunkcjonalizowanych porowatych materiałów węglowych, pian ceramicznych (SiC, Al2O3, ZrO2) oraz niklowych pian metalicznych.
 • Badanie właściwości nanomateriałów w wybranych reakcjach chemicznych bądź procesach przemysłowych: metanizacja CO/CO2, selektywna katalityczna redukcja NOx, kraking amoniaku, utlenianie alkoholi, acetalizacja polioli, sprzęganie Sonogashiry i innych.
 • Badania nad wykorzystaniem syntetyzowanych nanomateriałów w procesach fotokatalitycznego rozkładu NOx.
 • Badanie właściwości fizykochemicznych i charakterystyka powierzchni syntetyzowanych nanomateriałów technikami XPS, XRD, EDXRF, TEM, HRTEM, SEM.
 • Metody chemoinformatyczne projektowania leków, modelowania molekularnego oraz ustalania zależności pomiędzy strukturą a aktywnością syntetyzowanych i projektowanych katalizatorów.

Projekty:

 • Projekt finansowany przez NCBiR w ramach konkursu LIDER, Uciąglenie procesu syntezy 1,3-dioksolanów wraz z poszerzeniem zakresu stosowalności docelowych produktów w branży chemicznej„, : 0137/L-11/2019, Kierownik: dr Maciej Kapkowski, (2021-2024).
 • Projekt badawczy NCN OPUS nr 2018/29/B/ST8/02303 Nowe niestopowe nano-koniugaty metaliczne na nośnikach przestrzennych do procesów katalitycznej metanizacji i redukcji tlenków azotu, Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański, (2019-2023).
 • Projekt finansowany przez NCBiR w ramach konkursu  TANGO Opracowanie metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych oraz opracowanie nowych bardziej efektywnych katalizatorów DeNOx opartych na innowacyjnych materiałach uzyskiwanych nanotechnologicznie, nr.: TANGO1/266384/NCBR/2015, Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański, (2015-2019).
 • Działanie naukowe w ramach konkursu MINIATURA Katalityczna synteza i badanie właściwości fizykochemicznych cyklicznych acetali otrzymywanych z biomasy jako potencjalnych dodatków do paliw” – projekt finansowany przez NCN nr.: DEC-2018/02/X/ST5/00450. Kierownik: dr Maciej Kapkowski, (2018-2019).
 • Projekt finansowany przez NCBiR – ORGANOMET, Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki”. Projekt nr PBS2/A5/40/2014, (2014-2016).

Współpraca:

Aktualna:

Historyczna:

 • Des R. Richardson, Sydney Medical School, The University of Sydney, Sydney Australia, desi.richardson@usyd.edu.au
 • Jean-Francois Mouscadet, Dr Marc Le Bret, Dr Luba Tchertanov, Laboratoire de Biotechnologies et de Pharmocologie génétique Appliquée, Modelisation moléculaire, Cachan Cedex, France
 • William Spillane, Chemistry Department, National University of Ireland, Galway, Ireland, william.spillane@nuigalway.ie
 • Dietrich Gudat, Institut für Anorganische Chemie, Universität Stuttgart, gudat@iac.uni-stuttgart.de

Wybrane publikacje:

2020

 • J. Polanski, D. Lach, M. Kapkowski, P. Bartczak, T. Siudyga, A. Smoliński, Ru and Ni – Privileged Metal Combination for Environmental Nanocatalysis, Catalysts 992 (2020) 1-18. (MNiSW = 100; IF = 3.520)
 • M. Kapkowski, M. Ludynia, M. Rudnicka, M. Dzida, E. Zorębski, M. Musiał, M. Doležal, J. Polanski, Enhancing the CO2 capturing ability in leaf via xenobiotic auxin uptake, Sci. Total Environ., 742 (2020) 141032. (MNiSW = 200; IF = 6.551)
 • T. Siudyga, M. Kapkowski, P. Bartczak, M. Zubko, J. Szade, K. Balin, S. Antoniotti, J. Polanski, Ultra-low temperature carbon (di)oxide hydrogenation catalyzed by hybrid ruthenium-nickel nanocatalysts: towards sustainable methane production, Green Chem., 22 (2020) 5143-5150. (MNiSW = 200; IF = 9.480)
 • T. Siudyga, M. Kapkowski, D. Janas, T. Wasiak, R. Sitko, M. Zubko, J. Szade, K. Balin, J. Klimontko, D. Lach, J. Popiel, A. Smoliński, J. Polanski, Nano-Ru Supported on Ni Nanowires for Low-Temperature Carbon Dioxide Methanation, Catalysts, 513 (2020) 1-14. (MNiSW = 100; IF = 3.520)
 • J. Polanski, R. Duszkiewicz, Property representations and molecular fragmentation of chemical compounds in QSAR modeling, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 206 (2020) 104146 (MNiSW = 100; IF = 2.895)
 • A. Wodołażski, J. Skiba, K. Zarębska, J. Polański, A. Smolinski,  CFD Modeling of the Catalyst Oil Slurry Hydrodynamics in a High Pressure and Temperature as Potential for Biomass Liquefaction, Energies 13 (2020) 5694 (MNiSW = 140; IF = 2.702)
 • M. Korzec, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Rzycka-Korzec, E. Schab-Balcerzak, J. Polański, Live cell imaging by 3-imino-(2-phenol)-1,8-naphthalimides: The effect of ex vivo hydrolysis, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 238 (2020) 118442. (MNiSW = 100; IF = 3.232)
 • P. Nalepa, R. Gawecki, G. Szewczyk, K. Balin, M. Dulski, M. Sajewicz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R.Musioł, J. Polanski, M. Serda, A [60]fullerene nanoconjugate with gemcitabine: synthesis, biophysical properties and biological evaluation for treating pancreatic cancer, Cancer Nanotechnology, 11 (2020) 1-21. (MNiSW = 100; IF = 6.39)
 • Nikolsky V, Kuzyayev I, Dychkovskyi R, Alieksandrov O, Yaris V, Ptitsyn S, Tikhaya L, Howaniec N, Bak A, Siudyga T, Jura B, Cabana E, Szymanek A, Smoliński A. A Study of Heat Exchange Processes within the Channels of Disk Pulse Devices. Energies. 2020; 13(13):3492. (MNiSW = 140; IF = 2.702)

2019

 • A. Bak, V. Kozik, D. Kozakiewicz, K. Gajcy, D. J. Strub, A. Swietlicka, S. Stepankova,A.Imramovsky, J. Polanski, A. Smolinski, J. Jampilek, Novel Benzene-Based Carbamates for AChE/BChE Inhibition: Synthesis and Ligand/Structure-Oriented SAR Study, International Journal of Molecular Sciences, 20 (2019) 1524. (MNiSW = 100; IF = 4.556)
 • R. Gawecki, K. Malarz, M. Rejmund, J. Polanski, A. Mrozek-Wilczkiewicz, Impact of thiosemicarbazones on the accumulation of PpIX and the expression of the associated genes, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 199 (2019) 111585. (MNiSW = 100; IF = 4.383)
 • M. Korzec, S. Senkała, R. Rzycka-Korzec, S. Kotowicz, E. Schab-Balcerzak, J. Polański, A highly selective and sensitive sensor with imine and phenyl-ethynyl-phenyl units for the visual and fluorescent detection of copper in water, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 382 (2019) 111893. (MNiSW = 70; IF = 3.306)
 • J. Polanski, A. Bak, Ligand potency – an essential estimator for drug design: between intuition, misinterpretation and serendipity, Future Medicinal Chemistry, 11 (2019) 1827-1843. (MNiSW = 100; IF = 3.969)
 • J. Polanski, R. Duszkiewicz, A. Pedrys, J. Gasteiger, Scoring ligand efficiency, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 76 (2019) 761-768. (MNiSW = 40; IF = 0.447)
 • A. Mrozek-Wilczkiewicz, K. Malarz, M. Rejmund, J. Polanski, R. Musiol, Anticancer activity of the thiosemicarbazones that are based on di-2-pyridine ketone and quinoline moiety, European Journal of Medicinal Chemistry, 171 (2019) 180-194. (MNiSW = 140; IF = 5.572)
 • M. Kapkowski, A. Niemczyk-Wojdyla, P. Bartczak, M. Pyrkosz Bulska, K. Gajcy, R. Sitko, M. Zubko, J. Szade, J. Klimontko, K. Balin, J. Polanski, A Study of Catalytic Oxidation of a Library of C2 to C4 Alcohols in the Presence of Nanogold, Nanomaterials, 442 (2019) 1-17. (MNiSW = 70; IF = 4.324)
 • J. Polanski, A. Pedrys, R. Duszkiewicz, U. Kucia, Ligand Potency, Efficiency and Drug-likeness: A Story of Intuition, Misinterpretation and Serendipity, Current Protein & Peptide Science 20 (2019) 1069-1076. (MNiSW = 70; IF = 2.520)
 • J. Polanski, A. Pedrys, R. Duszkiewicz, J. Gasteiger, Scoring Ligand Efficiency: Potency, Ligand Efficiency and Product Ligand Efficiency within Big Data Landscape, Letters in Drug Design & Discovery, 16 (2019) 1258-1263. (MNiSW = 20; IF = 1.169)

2018

 • M. Rejmund, A. Mrozek-Wilczkiewicz, K. Malarz, M. Pyrkosz-Bulska, K. Gajcy, M. Sajewicz, R. Musiol, J. Polanski, Piperazinyl fragment improves anticancer activity of Triapine PLOSONE, 13(4), e0188767, 2018 (MNiSW = 100; IF = 2.870)
 • K. Jurkiewicz, M. Kaminski, W. Glajcar, N. Woznica, F. Julienne, P. Bartczak, J. Polanski, J. Lelatko, M. Zubko, A. Burian, „Paracrystalline structure of gold, silver, palladium and platinum nanoparticles” Journal of Applied Crystallography, 51 (2), 411-419, 2018. (MNiSW = 100; IF = 2.570)
 • J. Mularski, B. Czaplinska, W. Cieslik, J.  Beblot, P. Bartczak, R. Sitko, J. Polanski, R.Musiol, Electrolytic copper as cheap and effective catalyst for one-pot triazole synthesis, Scientific Reports, 8, 4496, 2018. (MNiSW = 100; IF = 3.998)
 • D. Szeremeta, M. Knas, E. Długosz, K. Krzykała, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musiol, T. Kowalska, P.G. Ott, M. Sajewicz, A.M. Moricz, „Investigation of antibacterial and cytotoxic potential of phenolics derived from Cistus incanus L. by means of thin-layer chromatography-direct bioautography and cytotoxicity assay”, Journalof Liquid Chromatography & Related Technologies, 41, (6), 349-357, 2018. (MNiSW = 40; IF = 0.992)
 • M. Musial, M. Kuczak, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musiol, E. Zorebski, M. Dzida, Trisubstituted Imidazolium-Based Ionic Liquids as Innovative Heat Transfer Media in Sustainable Energy Systems, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6,(6), 7960-7968, 2018 (MNiSW = 140; IF = 7.632)
 • D. Zych, A. Słodek, S. Krompiec, K. Malarz, A. Mrozek – Wilczkiewicz, R. Musiol, „4 ’-Phenyl-2,2 ’:6 ’,2 ”-terpyridine Derivatives Containing 1-Substituted-2,3-Triazole Ring: Synthesis, Characterization and Anticancer Activity” , Chemistryselect, 3,(24), 7009 – 7017, 2018 (MNiSW = 40; IF = 1.811).
 • M. Dzida, M. Musial, E. Zorebski, S. Jezak, J. Skowronek, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musiol, A. Cyranka, M. Swiatek, „Comparative Study of the High Pressure Thermophysical Properties of 1-Ethyl-3-methylimidazolium and 1,3-Diethylimidazolium Ethyl Sulfates for Use as Sustainable and Efficient Hydraulic Fluids”, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6,(8), 10934-10943, 2018 (MNiSW = 140; IF = 7.632)
 • K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, M. Rejmund, M. Serda, J. Polanski, R. Musiol, The role of oxidative stress in activity of anticancer thiosemicarbazones, Oncotarget,  9,(25) 17689-17710, 2018 (MNiSW = 100; IF = 5.168)
 • B. Das, H. Daver, M. Pyrkosz-Bulska, E. Gumienna-Kontecka, F. Himo, E. Nordlander, „Front Cover: An Unsymmetric Ligand with a N5O2 Donor Set and Its Corresponding Dizinc Complex: A Structural and Functional Phosphoesterase Model”, European Journal of Inorganic Chemistry, 36, 2018 (MNiSW = 70; IF = 2.529)
 • M. Frías, W. Cieślik, A. Fraile, A. Rosado-Abón, A. F. Garrido-Castro, F. Yuste, J. Alemán, Development and Application of Asymmetric Organocatalytic Mukaiyama and Vinylogous-Mukaiyama-Type Reactions, Chemistry-A European Journal, 24, 1–29, 2018 (MNiSW = 140; IF = 4.857)
 • F. Esteban, W. Cieślik, E. M. Arpa, A. Guerrero-Corella, S. Díaz-Tendero, J. Perles, J. A. Fernández-Salas, A. Fraile, J. Alemán, Intramolecular Hydrogen Bond Activation: ThioureaOrganocatalyzed Enantioselective 1,3-Dipolar Cycloaddition of Salicylaldehyde-Derived Azomethine Ylides with Nitroalkenes, ACS Catalysis, 8, 1884-1890, 2018 (MNiSW = 200; IF = 12.35)
 • M. Kapkowski, J. Popiel, T. Siudyga, M. Dzida, E. Zorębski, M. Musial, R. Sitko, J. Szade, K. Balin, J. Klimontko, M. Zubko, J. Polanski, Mono- and bimetallic nano-Re systems doped Os, Mo, Ru, Ir as nanocatalytic platforms for the acetalization of polyalcohols into cyclic acetals and their applications as fuel additives, Applied Catalysis B-Enviromental, 239,154-167,2018 (MNiSW = 200; IF = 16.683)

 

2017

 • J. Polański, T. Siudyga, P. Bartczak, M. Kapkowski, W. Ambrozkiewicz, A. Nobis. R. Sitko, J. Klimontko, J. Szade, J. Lelatko, Oxide passivated Ni-supported Ru nanoparticles in silica: A new catalyst for low – temperature carbon dioxide methanation, Applied Catalysis B-Enviromental, 206, 16-23, 2017 (MNiSW = 200; IF = 16.683)
 • J. Polański, A Tkocz, Between Descriptors and Properties:Understanding the Ligand Efficiency Trends for G Protein-Coupled Receptor and Kinase Structure – Activity Data Sets, Journal of Chemical Information and Modeling, 57,(6), 1321-1329, 2017 (MNiSW = 100; IF = 4.549)
 •  M. Kapkowski, W Ambrozkiewicz, T. Siudyga, R. sitko, J. szade, J. Klimontko, K. Balin, J. Lelątko, J. Polański, Nano silica and molybdenum supported Re, Rh, Ru or Ir nanoparticles for selective solvent-free glicerol conversion to cyclic acetals with propanone and butanone under mild conditions,Applied Catalysis B-Enviromental, 202, 335-345, 2017 (MNiSW = 200; IF = 16.683)
 • B. Czaplińska, A. Maron, J.G. Małecki, G. Szafraniec – Gorol, M. Matussek, K. Malarz, A. Mrozek – Wilczkiewicz, W. Danikiewicz, R. Musioł, A. Słodek, Comprehensive exploration of the optical and biological properties of new quinoline based cellular probes,  Dyes and Pigments, 144, 119-132, 2017 (MNiSW = 100; IF = 4.613)
 • P.K. Ranjith, Y. Sheena Mary, C. Y. Panicker, P.L. Anto, St. Armakovic, S.J. Armakovic, R. Musiol, J. Jampilek, C. Van Alsenoy, New quinolone derivative: Spectroscopic characterization and reactivity study by DFT and MD approaches, Journal of Molecular Structure, 1135, 1-14, 2017 (MNiSW = 70; IF = 2.463)
 • A. Mrozek- Wilczkiewicz, K. Malarz, M. Rams-Baron, M. Serda, D. Bauer, FP Montforts, A. Ratuszna, T. Burley, J. Polański, R. Musioł, Iron Chelators and Exogenic Photosensitizers. Synergy through Oxidative Stress Gene Expression, Journal of Cancer, 8, (11), 1979-1987, 2017 (MNiSW = 20; IF = 3.565)
 • M.J. Ware; M. Krzykawska-Serda; J. Chak-Shing Ho, J. Newton; S. Suki; J. Law; L. Nguyen; V. Keshishian; M. Serda; K. Taylor; S.A. Curley; S.J. Corr, Optimizing non-invasive radiofrequency hyperthermia treatment for improving drug delivery in 4T1 mouse breast cancer model, Scientific Reports,  7, 43961, 2017 (MNiSW = 100; IF = 3.998)
 • N.A. Lapin, M. Krzykawska-Serda, S. Dilliard, Y. Mackeyev, M. Serda, L.J. Wilson, S.A. Curley, S.J. Corr, The effects of non-invasive radiofrequency electric field hyperthermia on biotransport and biodistribution of fluorescent [60] fullerene derivative in a murine orthotopic model of breast adenocarcinoma, J. Controlled Release, 260, 92-99, 2017 (MNiSW = 140; IF = 7.877)
 • J. Polański, A. Tkocz, U. Kucia, Beware of ligand efficiency (LE): understanding LE data in modeling structure-activity and structure-economy relationships, Journal of Cheminformatics, 9(49)2017 (MNiSW = 100; IF = 5.318)
 • J. Szczepaniak, W. Cieslik, A. Romanowicz, R. Musiol A. Krasowska, Blocking and dislocation of Candida albicans Cdr1p transporter by styrylquinolines, International Journal of Antimicrobial Agents,  50 (2017) 171-176 (MNiSW = 100; IF = 4.621)
 • R. Musioł, K. Malarz, J. Mularski, Quinoline Alkaloids Against Neglected Tropical Diseases, Current Organic Chemistry, 21(18) 2017, 1896-1906 (MNiSW = 70; IF = 2.157)
 • R. Musioł, An overview of quinoline as a privileged scaffold in cancer drug discovery, Expert Opinion on Drug Discovery, 12 (6) 2017 583-597 (MNiSW = 100; IF = 3.846)
 • K. Sala, K. Malarz, P.W. Barlow, E.U. Kurczynska, „Distribution of some pectic and arabinogalactan protein epitopes during Solanum lycopersicum (L.) adventitious root development”, BMC Plant Biology, 17 (25) 2017 (MNiSW = 140; IF = 3.497)
 • M. Musiał, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musiol, E. Zorębski,  M. Dzida, „Pyrrolidinium-Based Ionic Liquids as Sustainable Media in HeatTransfer Processes” ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 5, 2017, 11024-1103 (MNiSW = 140; IF = 7.632)
 • P. Mucaji, A. G Atanasov, A. Bak, V. Kozik, K. Sieron, M.Olsen, W. Pan, Y.Liu, S. Hu, J.Lan, N. Haider, R.Musiol, J. Vanco, M. Diederich, S. Ji, J. Zitko, D.  Wang, D. Agbaba, K.Nikolic, S. Oljacic, J. Vucicevic, D. Jezova, A. Tsantili-Kakoulidou, F. Tsopelas, C.  Giaginis, T. Kowalska, M. Sajewicz, J. Silberring, P. Mielczarek, M. Smoluch, I. Jendrzejewska, J.Polanski, J. Jampilek, The Forty-Sixth Euro Congress on Drug Synthesis and Analysis: Snapshot, Molecules,  22(11)2017, 1848
 • J. Polanski, Big Data in Structure-Property Studies-From Definitions to Models, Advances in QSAR Modeling: Applications in Pharmaceutical, Chemical, Food, Agricultural and Environmental Sciences, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 24, 529-552, 2017

   2016

 • J. Polański, U. Kucia, r. Duszkiewicz, A Kurczyk, T. Magdziarz, J. Gasteiger, ” Molecular descriptor data explaien market prices of a large commercial chemical compound library”, Scientific Reports, 6, 28521, 2016
 • J. Polański, J. Bogocz, A. Tkocz, „The analysis of the market success of FDA approvals by probing top 100 bestselling drugs”, Journal of Computer-Aided Molecular Design, 4,1-9, 2016
 • J. Polanski, „Meet our editorial board member”, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 19,97-98, 2016
 • G. Pastuch-Gawoleka; K. Malarz; A. Mrozek-Wilczkiewicz;  M. Serda; B. Czaplinska; R. Musiol; „Small molecule glycoconjugates with anticancer activity”; European Journal Of Medicinal Chemistry;  12, 130-144, 2016
 • K.Z. Laczkowski ; M. Switalska  A. Baranowska-Lazkowska; T. Plech; A. Paneth; K. Misiura; J. Wietrzyk; B. Czaplinska; A. Mrozek-Wilczkiewicz; K. Malarz Katarzyna; R. Musiol; I. Grela; „Thiazole-based nitrogen mustards: Design, synthesis, spectroscopic studies, DFT calculation, molecular docking, and antiproliferative activity against selected human cancer cell lines”; Journal Of Molecular Structure;  1119;139-150, 2016
 • R. Musioł, J. Polański et al. „The Eighth Central European Conference “Chemistry towards Biology”: Snapshot”; Molecules , 21(10), 1381, 2016
 • M. Orlowska; K. Pytlakowska; A. Mrozek-Wilczkiewicz ; R. Musiol; M. Waksmundzka-Hajnos; M. Sajewicz; T: Kowalska;  „A Comparison of Antioxidant, Antibacterial, and Anticancer Activity of the Selected Thyme Species by Means of Hierarchical Clustering and Principal Component Analysis”; Acta chromatographica; 2; 207-221, 2016
 • A. Smolinski , L. Drobek; V. Dombek; A. Bak; „Modeling of experimental data on trace elements and organic compounds content in industrial waste dumps”; Chemosphere  162; 189-198; 2016;
 • A. Bak; V. Kozik; A. Smolinski; J. Jampilek; „Multidimensional (3D/4D-QSAR) probability-guided pharmacophore mapping: investigation of activity profile for a series of drug absorption promoters”; RSC Advances; 6 (80); 2016
 • M. Serda, Yen-Ku Wu, E. D. Barth, H. J. Halpern, and Viresh H. Rawal;”EPR Imaging Spin Probe Trityl Radical OX063: A Method for Its Isolation from Animal Effluent, Redox Chemistry of Its Quinone Methide Oxidation Product, and in Vivo Application in a Mouse”; Chemical Research in Toxicology; 29(12); 2153-2156; 2016
 • S. Kus, S. Srinvasan, D. Kasperczyk, V. Kozik, A. Bak, K. Barbusinski, „Monitoring Corrosion in Continuous Bio-degradation of Sulfur-containing, Volatile Organic Compounds”, NACE International, 7437, 1-15, 2016
 • A. Bak, V. Kozik, P. Dybal, S. Sulowicz, D. Kasperczyk, S. Kus, K. Barbusinki,  „Abatement robustness of volatile organic compounds using compact trickle-bed bioreactor: Biotreatment of styrene, ethanol and dimethyl sulfide mixture in contaminated airstream”, Int. Biodeterior. Biodegradation, 1-13; 2016
 • D. Pentak, V. Kozik, A. Bak, P. Dybal, A. Sochanik, J. Jampilek,  „Preparation and characterization of liposomal therapeutic delivery systems”, Molecules, 21, 1689, 2016

2015

 • M. Kapkowski, T. Siudyga, R. Sitko, J. Lelatko, J. Szade, K. Balin, J. Klimontko, P. Bartczak, J. Polanski, „Catalytic Gas-Phase Glycerol Processing over SiO2-, Cu-, Ni- and Fe- Supported Au Nanoparticles”, PLOS ONE, 10(11); 2015
 • J. Polanski, J. Bogocz, A. Tkocz, „Top 100 bestselling drugs represent an arena struggling for new FDA approvals: drug age as an efficiency indicator”, Drug Discovery Today, 20(11); 1300-1304; 2015
 • A. Kurczyk, D. Warszycki, R. Musioł, R. Kafel, A. J. Bojarski, J.  Polanski, ” Ligand-Based Virtual Screening in a Search for Novel Anti-HIV-1 Chemotypes”, Journal of Chemical Information and Modeling, 55(10);  2168-2177, 2015;
 • J. Polanski, P. Bartczak,W. Ambrozkiewicz, R. Sitko,T. Siudyga, A. Mianowski, J. Szade, K. Balin, J. Lelatko, „Ni-Supported Pd Nanoparticles with Ca Promoter: A New Catalyst for Low-Temperature Ammonia Cracking”, PLOS ONE, 10(8); 2015;
 • M. Rams-Baron, M. Dulski, A. Mrozek-Wilczkiewicz, M. Korzec, W. Cieslik, Wioleta; E. Spaczynska, P. Bartczak, A.  Ratuszna, J. Polanski, R.  Musiol,”Synthesis of New Styrylquinoline Cellular Dyes, Fluorescent Properties, Cellular Localization and Cytotoxic Behavior”,  PLOS ONE; 10(6); 2015
 • A. Mrozek-Wilczkiewicz, E. Spaczynska, K. Malarz, W. Cieslik, M. Rams-Baron, V. Krystof, R. Musiol, ” Design, Synthesis and In Vitro Activity of Anticancer Styrylquinolines. The p53 Independent Mechanism of Action”, PLOS ONE, 10(11); 2015
 • Ulahannan, Rajeev T; Panicker, C. Yohannan; Varghese, Hema Tresa, Musiol Robert Jampilek Josef, Van Alsenoy Christian; War Javeed Ahmad; Srivastava, S. K; „Molecular structure, FT-IR, FT-Raman, NBO, HOMO and LUMO, MEP, NLO and molecular docking study of 2-[(E)-2-(2-bromophenyl)ethenyl]quinoline-6-carboxylic acid”, Spectrochomica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 151; 184-197; 2015
 • V. Kozik; K. Jarzembek, A. Jedrzejowska, A. Bak, J. Polak, M. Bartoszek, K. Pytlakowska, „Investigation of Antioxidant Activity of Pomegranate Juices by Means of Electron Paramagnetic Resonance and UV-Vis Spectroscopy” , Journal of AOAC International, 98 (4); 866-870; 2015
 • A. Smolinski, P. Kuna-Gwozdziewicz, M.J. Laczny, A. Bak, ” Study of the Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Content in Gas Released From Burning Mine Waste Dump”, Acta Chromatographica, 27(2); 239-254; 2015
 • Ulahannan, Rajeev T; Panicker, C. Yohannan; Varghese, Hema Tresa (Musiol, Robert; Jampilek, JosefVan Alsenoy, Christian; War, Javeed Ahmad; Srivastava, S. K, „Molecular structure, FT-IR, FT-Raman, NBO, HOMO and LUMO, MEP, NLO and molecular docking study of 2-[(E)-2-(2-bromophenyl)ethenyl]quinoline-6-carboxylic acid”, Spectrochomica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 150; 190-199; 2015
 • W. Cieslik; M. Serda; R. Musiol, „Microwave-Assisted 1,3-dipolar Cycloadditions to Nitrogen Containing Heterocycles”, Current Organic Chemistry, 19(14); 1410-1427; 2015
 • Ulahannan, Rajeev T; Panicker, C. Yohannan; Varghese, Hema Tresa (Musiol, Robert; Jampilek, JosefVan Alsenoy, Christian; War, Javeed Ahmad; Al-Saadi, Abdulaziz A., „Vibrational spectroscopic and molecular docking study of (2E)-N-(4-chloro-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)-3-phenylprop-2-enamide”,  Spectrochomica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 151; 335-349; 2015
 • M. Orłowska, K. Pytlakowska, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musioł, M. Waksmundzka-Hajnos, M. Sajewicz T. Kowalska, „A comparison of antioxidant, antibacterial, and anticancer activity of the selected thyme species by means of hierarchical clustering and principal component analysis”, Wiadomosci chemiczne, 3; 1-15; 2015
 • W. Cieslik, E. Spaczynska, K Malarz, D Tabak, E. Nevin, J. O’Mahony, A Coffey, A Mrozek-Wilczkiewicz, J. Jampilek, R. Musiol, „Investigation of the Antimycobacterial Activity of 8-hydroxyquinolines”, Medicinal Chemistry, 11; 771-779; 2015
 • J. Lampert, J. Polański, „Nowe technologie on-line w dydaktyce chemii”, Wiadomosci chemiczne, 69; 125-147; 2015

2014

 • West, C. E.; Scarlett, A. G.; Tonkin, A.; O’Carroll-Fitzpatrick, D.; Pureveen, J.; Tegelaar, E.; Gieleciak, R.; Hager, D.; Petersen, K.; Tollefsen, K.-E.; Rowland, S. J., „Diaromatic sulphur-containing 'naphthenic’ acids in process waters”, Water Research,  51,  206-215, 2014
 • Kapkowski, M.; Bartczak, P.; Korzec, M.; Sitko, R.; Szade, J.; Balin, K.; Lelatko, J.; Polanski, J., ” SiO2-, Cu-, and Ni-supported Au nanoparticles for selective glycerol oxidation in the liquid phase”, Journal of Catalysis 319, 2014, 110-118, 2014
 • Korzec, M.; Bartczak, P.; Niemczyk, A.; Szade, J.; Kapkowski, M.; Zenderowska, P.; Balin, K.; Lelatko, J.; Polanski, J.,”Bimetallic nano-Pd/PdO/Cu system as a highly effective catalyst for the Sonogashira reaction” Journal of Catalysis, 313, 1-8, 2014
 • Serda, M.; Kalinowski, D. S.; Rasko, N.; Potuckova, E.; Mrozek-Wilczkiewicz, A.; Musiol, R.; Malecki, J. G.; Sajewicz, M.; Ratuszna, A.; Muchowicz, A.; Golab, J.; Simunek, T.; Richardson, D. R.; Polanski, J., „Exploring the Anti-Cancer Activity of Novel Thiosemicarbazones Generated through the Combination of Retro-Fragments: Dissection of Critical Structure-Activity Relationships”, Plos One 9 (10), 2014
 • Bogocz, J.; Bak, A.; Polanski, J. „No free lunches in nature? An analysis of the regional distribution of the affiliations of Nature publications”, Scientometrics 101 (1), 547-568, 2014
 • Musiol, R.; Mrozek-Wilczkiewicz, A.; Polanski, J., „Synergy Against Fungal Pathogens: Working Together is Better Than Working Alone” , Current Medicinal Chemistry,  21 (7),  870-893, 2014
 • B. Das, H. Daver, M. Pyrkosz-Bulska, E. Persch, S.K. Barman, R. Mukherjee, E. Gumienna-Kontecka, M. Jarenmark, F. Himo, E. Nordlander, „A dinuclear zinc(II) complex of a new unsymmetric ligand with an N5O2 donor set; a structural and functional model for the active site of zinc phosphoesterases”, Journal of Inorganic Biochemistry 132, 6-17, 2014
 • Gumienna-Kontecka E., Pyrkosz-Bulska M., Szebesczyk A., Ostrowska M., „Iron chelating strategies in systemic metal overload, neurodegeneration and cancer”, Current Medicinal Chemistry 21,  3741-3767, 2014
 • Krompiec, S.; Malarz, J.; Pietraszuk, C.; Powala, B.; Rogalski, S.; Malecki, J. G.; Penkala, M.; Filapek, M.; Musiol, R.; Jampilek, J.; Vejsova, M.; Polanski, J.; Paluch, M.; Pawlus, S.; Danikiewicz, W.; Kania, M.; Marcol, B.,” New Strategy for the Synthesis of 3,4,5-trisubstituted Isoxazolines from Allyl Compounds”, Current Organic Chemistry 18 (17), 2280-2296, 2014
 • Mrozek-Wilczkiewicz, A.; Serda, M.; Musiol, R.; Malecki, G.; Szurko, A.; Muchowicz, A.; Golab, J.; Ratuszna, A.; Polanski, J., „Iron Chelators in Photodynamic Therapy Revisited: Synergistic Effect by Novel Highly Active Thiosemicarbazones”, Acs Medicinal Chemistry Letters 5 (4), 336-339, 2014
 • R.T. Ulahannan, Y.C. Panicker, H.T. Varghese, C. van Alsenoy, R. Musioł, J. Jampílek, P.L. Anto, „Vibrational Spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, NBO, HOMO-LUMO, MEP) Investigations and Quantum Chemical Computational Study of 4-Hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-8-carboxylic acid”, Spectrochimica  Acta A, 121, 404-414, 2014
 • Y.C. Panicker, R.T. Ulahannan, H.T. Varghese, C. van Alsenoy, R. Musioł, J. Jampílek, P.L. Anto, „Spectroscopic (FT-IR, FT-Raman) Investigations and Quantum Chemical Calculations of 4-Hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-7-carboxylic acid”; Spectrochimica Acta A, 121, 445-456,  2014
 • Bak, A.; Daszykowski, M.; Kaminski, Z.; Kiec-Kononowicz, K.; Kuder, K.; Fraczyk, J.; Kolesinska, B.; Ciosek, P.; Polanski, J. ” Probing an Artificial Polypeptide Receptor Library Using a Series of Novel Histamine H3 Receptor Ligands”, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening 17 (2), 141-156, 2014
 • Bak, A.; Wyszomirski, M.; Magdziarz, T.; Smolinski, A.; Polanski, J., „Structure-Based Modeling of Dye-Fiber Affinity with SOM-4D-QSAR Paradigm: Application to Set of Anthraquinone Derivatives”, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening 17 (6), 485-502,  2014
 • J. G.Malecki, A. Maron´, I. Gryca, M. Serda, „Characterization of a PdII complex with (E)-8-hydroxyquinoline-2-carbaldehyde O-benzyl oxime” Mendeleev Communications, 24( 1), 26-28, 2014

2013

 • B. Machura, M. Wolff, W. Cieślik, R. Musiol, „Novel oxorhenium(V) complexes of 8-hydroxyquinoline derivatives – Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray crystal structures and DFT calculations”, Polyhedron, 51,263-274, 2013
 • W. Cieslik, M. Serda, A. Kurczyk, R. Musiol,”Microwave assisted synthesis of monoazanaphthalene scaffolds”, Current Organic Chemistry, 17(5), 491–503, 2013
 • Bak A., Magdziarz T., Kurczyk A., Serafin K., Polanski J., „Probing a Chemical Space for Fragmental Topology-Activity Landscapes (FRAGTAL): Application for Diketo Acid and Catechol HIV Integrase Inhibitor Offspring Fragments”, Comb. Chem. High Throughput Screen, 16(4), 274-287, 2013
 • Musiol R., „Quinoline-based HIV integrase inhibitors”, Curr. Pharm. Des., 19, 1835-1849, 2013
 • M. Serda, G. Malecki, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musiol, J. Polanski, „Microwave assisted synthesis, X-ray crystallography and DFT calculations of selected aromatic thiosemicarbazones”, J. Mol. Struct., 1037, 63-72, 2013
 • J.E. Nycz, G.J. Malecki, „Synthesis, spectroscopy and computational studies of selected hydroxyquinoline carboxylic acids and their selected fluoro-, thio-, and dithioanalogues”, J. Mol. Struct., 1032, 159–168, 2013
 • W. Cieslik, R. Musiol, J.E. Nycz, J. Jampilek, M. Vejsova, M. Wolff, B. Machura, J. Polanski, „Contribution to Investigation of Antimicrobial Activity of Styrylquinolines”, Bioorg. Med. Chem., 20, 6960–6968, 2013
 • J.G. Malecki, J. Nycz, „Ruthenium(II) hydridecarbonyl complex with N,N’-bis(2-pyridyl)thiourea as co-ligand”, Polyhedron, 55, 49–56, 2013
 • W. Przychodzen, J.E. Nycz, Y.-J. Nam, D.-U. Lee, „Cytotoxic and Antioxidant Activities of Benzohydroxamic Acid Analogues”, Bull. Korean Chem. Soc., 34, 10, 3098–3100, 2013
 • Biswanath Das, Henrik Daver, Monika Pyrkosz-Bulska, Elke Persch, Suman K. Barman, Rabindranath Mukherjee, Elzbieta Gumienna-Kontecka, Martin Jarenmark, Fahmi Himo, Ebbe Nordlander, „A dinuclear Zinc(II) complex of a new unsymmetric ligand with an N5O2 donor set; a structural and functional model for the active site of zinc phosphotriesterase”, Journal of Inorganic Biochemistry, http://dx.doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2013.08.001, 
 • Mainak Mitra, Reena Singh, Monika Pyrkosz-Bulska, Matti Haukka,  Elzbieta Gumienna-Kontecka, Ebbe Nordlander, „A new bis(µ-phenoxo)bridged dizinc complex with hydrolytic activity”, Z. Anorg. Allg. Chem., 639, (8-9),1534–1542, 2013
 • West CE, Scarlett AG, Tonkin A, O’Carroll-Fitzpatrick D, Pureveen J, Tegelaar E, Gieleciak R, Hager D, Petersen K, Tollefsen KE, Rowland SJ., „Diaromatic sulphur-containing 'naphthenic’ acids in process waters”, Water Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2013.10.058
 • Jones D, Scarlett AG, West CE, Frank RA, Gieleciak R, Hager D, Pureveen J, Tegelaar E, Rowland SJ., „Elemental and spectroscopic characterization of fractions of an acidic extract of oil sands process water”, Chemosphere,  93,( 9), 1655–1664, 2013
 • Knas, M.; Szeremeta, D.; Polanski, J.; et al., „Specific Mobility of Selected Phytochemicals in Thin-Layer Chromatographic Systems and its Possible Relevance to Pharmacokinetics”, Acta Chromatographica, 25  ( 4 ) 765-776, 2013
 • Polanski, Jaroslaw; Sajewicz, Mieczyslaw; Knas, Magdalena; et al., „Polarimetric Detection in HPLC of R(-)-Naproxen: Features and Intrinsic Weakness”, Journal of Chromatographic Science  51 ( 4 ), 349-354, 2013

Patenty:

 • Kapkowski, T. Siudyga, J. Polański, A. Niemczyk-Wojdyła; Sposób regeneracji katalizatorów SCR w pełni lub w części zdezaktywowanych oraz sposób utylizacji zużytych po regeneracji roztworów oczyszczających; Patent Polski nr. P.428501; 2019
 • M. Kapkowski, W. Ambrożkiewicz, T. Siudyga, J. Polański; Sposób otrzymywania cyklicznych acetali w reakcji alkoholi z ketonami; Patent Polski nr. P.415982; 2016
 • M. Kapkowski, T. Siudyga, M. Słota, J. Bogocz, J. Polański; Sposób otrzymywania 1-hydroksyacetonu w reakcji dehydratacji gliceryny; Patent Polski nr. P.412213; 2015
 • M. Kapkowski, M. Słota, J. Bogocz, J. Polański, J. Popiel, K. Czerny; Sposób utylizacji alkoholi dihydroksylowych do kwasu octowego; Patent Polski nr. P.412263; 2015
 • M. Kapkowski, M. Słota, J. Bogocz, J. Polański, J. Popiel, K. Czerny; Sposób utylizacji alkoholi monohydroksylowych do kwasu octowego; Patent Polski nr. P.412262; 2015
 • M. Kapkowski, M. Korzec, P. Bartczak, J. Polański; Sposób utylizacji gliceryny do kwasu octowego, Patent Polski nr. P.407235; 2014.
 • M. Korzec, P. Bartczak, J. Polański, M. Kapkowski; Nanokatalizator Pd/Cu, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie, Patent Polski nr. P.405268; 2013.

Zgłoszenia patentowe:

 • Siudyga, J. Polański, M. Kapkowski, P. Bartczak; Sposób katalitycznej konwersji tlenku lub dwutlenku węgla do metanu oraz złoże katalityczne do realizacji tego sposobu; Polskie zgłoszenie patentowe nr. P.432591; 2020
 • Maciej Kapkowski, Michał Ludynia, Jarosław Polański, Marzena Dzida, Małgorzata Rudnicka, Katarzyna Balin, Martin Doležal, Petr Kastner; Kompozycja poprawiająca penetrację substancji biologicznie aktywnych przez powierzchnie organów roślinnych; Polskie zgłoszenie patentowe nr. P.430248; 2019
 • Kapkowski, M. Ludynia, J. Polański, M. Dzida, M. Rudnicka, K. Balin, M. Doležal, P. Kastner; Směs zlepšující penetraci biologicky aktivních látek povrchem rostlinných orgánů; Czeskie zgłoszenie patentowe nr. PV 2019-614, 2019
 • Kapkowski, T. Siudyga, J. Polański, A. Niemczyk-Wojdyła; Způsob regenerace zcela nebo částečně deaktivovaných katalyzátorů SCR a způsob využití čisticích roztoků použitých při regeneraci; Czeskie zgłoszenie patentowe nr. PV 2019-523, 2019
 • Kapkowski, T. Siudyga, J. Polański, A. Niemczyk-Wojdyła; Spôsob regenerácie úplne alebo čiastočne deaktivovaných katalyzátorov SCR a spôsob využitia čistiacich roztokov použitých pri regenerácii; Słowackie zgłoszenie patentowe nr. PP 50041-2019, 2019
 • M. Kapkowski, W. Ambrożkiewicz, J. Popiel, J. Polański, M. Dzida, E. Zorębski, M. Musiał, T. Siudyga; Sposób otrzymywania cyklicznych acetali lub ich mieszanin oraz ich zastosowanie jako dodatków do paliw; Polskie zgłoszenie patentowe nr. P.423287; 2017
 • J. Polański, P. Bartczak, M. Korzec, M. Kapkowski; Sposób otrzymywania struktur zawierających cząstki o rozmiarach nanometrycznych i/lub submikrometrycznych na różnych nośnikach, Polskie zgłoszenie patentowe nr. P.405270; 2013.

Archiwalna strona zespołu: http://uranos.cto.us.edu.pl/~zchorg/index.htm

return to top