Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spektroskopia i Materiały Luminescencyjne

Lider zespołu: prof. dr hab. Wojciech Pisarski

Skład zespołu:

prof. dr hab. inż. Joanna Pisarska (Scopus, ORCID)
dr Marta Kuwik (Scopus, ORCID)
dr Natalia Pawlik (Scopus, ORCID)
dr Justyna Polak (Scopus, ORCID)
dr Barbara Szpikowska-Sroka (Scopus, ORCID)

Strona internetowa: http://uranos.cto.us.edu.pl/~zchts/


Tematyka badań zespołu:

Tematyka badawcza zespołu jest związana z otrzymywaniem wybranych materiałów optycznych oraz określeniem ich właściwości przy użyciu metod spektroskopowych: FT-IR, Ramana, EPR, absorpcji i luminescencji. Są to w szczególności materiały domieszkowane jonami metali przejściowych i/lub lantanowców stosowane w szeroko pojętej fotonice i optoelektronice, między innymi szkła nieorganiczne dla włókien optycznych, materiały szklano-ceramiczne i luminofory ceramiczne, materiały zawierające nanokryształy fluorkowe otrzymywane metodą zol-żel, materiały wykorzystujące procesy konwersji promieniowania podczerwonego na światło widzialne, materiały laserowe, materiały dla optycznych czujników temperatury.


Projekty:


Publikacje:

2020

 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka and W. A. Pisarski, Energy transfer study on Tb3+/Eu3+ co-activated sol-gel glass-ceramic materials containing MF3 (M = Y, La) nanocrystals for NUV optoelectronic devices. Materials, 13 (2020) 2522
  IF = 2.972
 • M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, A. Baranowska, M. Kuwik, W.A. Pisarski, J. Pisarska, J. Dorosz, D. Dorosz, Sensitization of Ho3+-doped fluoroindate glasses for near and mid-infrared emission. Optical Materials, 101 (2020) 109707
  IF = 2.687

2019

 • B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, M. Bańczyk, W.A. Pisarski, Tb3+/Eu3+ co-doped silica xerogels prepared via low-temperature sol-gel method and their luminescence properties. Materials Letters, 235 (2019) 101–103
  IF = 3.019
 • J. Pisarska, M. Kuwik, A. Górny, J. Dorosz, M. Kochanowicz, J. Zmojda, M. Sitarz, D. Dorosz, W.A. Pisarski, Influence of transition metal ion concentration on near-infrared emission of Ho3+ in barium gallo-germanate glasses. Journal of Alloys and Compounds, 793 (2019) 107-114
  IF = 4.175
 • M. Kochanowicz, J. Żmojda, P. Miluski, A. Baranowska, T. Ragin, J. Dorosz, M. Kuwik, W.A. Pisarski, J. Pisarska, M. Leśniak, D. Dorosz, 2 µm emission in gallo-germanate glasses and glass fibers co-doped with Yb3+/Ho3+ and Yb3+/Tm3+/Ho3+. Journal of Luminescence, 211 (2019) 341-346
  IF = 2.961
 • M. Sołtys, A. Górny, L. Zur, M. Ferrari, G.C. Righini, W.A. Pisarski, J. Pisarska, White light emission through energy transfer processes in barium gallo-germanate glasses co-doped with Dy3+-Ln3+ (Ln =Ce, Tm). Optical Materials, 87 (2019) 63-69
  IF = 2.687
 • M. Kuwik, A. Górny, L. Zur, M. Ferrari, G.C.Righini, W.A. Pisarski, J. Pisarska, Influence of the rare earth ions concentration on luminescence properties of barium gallo-germanate glasses for white lighting. Journal of Luminescence, 211 (2019) 375-381
  IF = 2.961
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, E. Pietrasik, T. Goryczka, M. Dulski, AS. Swinarew, M. Zubko, J. Lelątko, W.A. Pisarski. Reddish-orange Eu3+-doped sol-gel emitters based on LaF3 nanocrystals – Synthesis, structural and photoluminescence investigations. Optical Materials, 89 (2019) 276-282
  IF = 2.687
 • M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, A. Baranowska, M. Leich, A. Schwuchow, M. Jager, M. Kuwik, J. Pisarska, W.A. Pisarki, D. Dorosz. Tm3+/Ho3+ co-doped germanate glass and double-clad optical fiber for broadband emission and lasing above 2 µm. Optical Materials Express, 9 (2019) 1450-1458
  IF = 2.673
 • M. Kuwik, A. Górny, J. Pisarska, W.A. Pisarski. Lead-based glasses doped with Dy3+ ions for W-LEDs. Materials Letters, 254 (2019) 62-64
  IF = 3.019
 • J. Pisarska, M. Kuwik, A. Górny, M. Kochanowicz, J. Zmojda, J. Dorosz, D. Dorosz, M. Sitarz, W.A. Pisarski. Holmium doped barium gallo-germanate glasses for near-infrared luminescence at 2000 nm. Journal of Luminescence 215 (2019) 116525
  IF = 2.961
 • A. Górny, M. Sołtys, J. Pisarska, W.A. Pisarski. Effect of acceptor ions concentration in lead phosphate glassesco-doped with Tb3+ -Ln3+(Ln=Eu, Sm) for LED applications. Journal of Rare Earths 37, 11 (2019) 1145-1151
  IF = 2.846
 • M. Lesniak, J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, A. Baranowska, G. Mach, M. Kuwik, J. Pisarska, W.A. Pisarski, D. Dorosz. Spectroscopic Properties of Erbium-Doped Oxyfluoride Phospho-Tellurite Glass and Transparent Glass-Ceramic Containing BaF2. Nanocrystals, Materials, 12 (2019) 3429
  IF = 2.972
 • R. Szala, J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, J. Dorosz, M. Lesniak, P. Jeleń, B. Starzyk, M. Sitarz, M. Kuwik, J. Pisarska, W.A. Pisarski, Y. Iijima, T. Mori, D. Dorosz. Spectroscopic properties of antimony modified germanate glass doped with Eu3+ ions. Ceramics International, 45 (2019) 24811–24817
  IF = 3.45
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, T. Goryczka, M. Zubko, J. Lelątko, W. A. Pisarski. Structure and luminescent properties of oxyfluoride glass-ceramics with YF3:Eu3+ nanocrystals derived by sol-gel method, Journal of the European Ceramic Society, 39 (2019) 5010–5017
  IF = 4.029
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, T. Goryczka, W. A. Pisarski. Photoluminescence investigation of sol-gel glass-ceramic materials containing SrF2:Eu3+ nanocrystals, Journal of Alloys and Compounds 810 (2019) 151935
  IF = 4.175
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, E. Pietrasik, T. Goryczka, W.A. Pisarski. Photoluminescence and energy transfer in transparent glass-ceramics based on GdF3:RE3ţ (RE Ľ Tb, Eu) nanocrystals. Journal of Rare Earths 37 (2019) 1137-1144
  IF 2.846
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, T. Goryczka, W.A. Pisarski. Sol-Gel Glass-Ceramic Materials Containing CaF2:Eu3+ Fluoride Nanocrystals for Reddish-Orange Photoluminescence. Applications Journal of Rare Earths, 37 (2019) 1137-1144
  IF 2.846
 • M. Kochanowicz, J. Zmojda, A. Baranowska, P. Miluski, M. Lesniak, M. Kuwik, J. Pisarska, W. A. Pisarski, J. Dorosz, D. Dorosz. Near-IR and mid-IR luminescence and energy transfer in fluoroindate glasses co-doped with Er3+/Tm3+. Optical Materials Express 9/12 (2019) 4772
  IF 2.673
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, E. Pietrasik, T. Goryczka, W.A. Pisarski. Reddish-Orange Luminescence from BaF2:Eu3+. Fluoride Nanocrystals Dispersed in Sol-Gel Materials. Materials, 12 (2019) 3735
  IF 2.972
 • A. Górny, M. Sołtys, J. Pisarska, W.A. Pisarski. Germanate glasses co-doped with Ce3+/Ln3+ (Ln = Pr, Tb, Dy) for white light emitting diodes. Optica Applicata, Vol. XLIX, No.3 (2019)
  IF 1.054
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, T. Goryczka, W.A. Pisarski. Fabrication of fluoride nanocrystals and their spectroscopic properties. Optica Applicata, Vol. XLIX, No. 3 (2019)
  IF 1.054
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, T. Goryczka, W.A. Pisarski. Spectroscopic Properties of Eu3+ Ions in Sol–Gel Materials Containing Calcium Fluoride Nanocrystals. Phys. Status Solidi B, (2019) 1900478
  IF 1.454
 • J. Polak, M. Bartoszek, R. Bernat Comprehensive comparison of antioxidant properties of tinctures. Scientific Reports, 9, 6148 (2019)
  IF = 4.011

2018

 • J. Polak, M. Bartoszek. A new equation for converting the parameter EC50 into the total antioxidant capacity TEAC and vice versa. Food Chemistry, 248 (2018) 46–51
  IF = 4.946
 • J. Pisarska, A. Kos, M. Sołtys, A. Górny, E. Pietrasik, W.A. Pisarski Spectroscopy and energy transfer in Tb3+/Sm3+ co-doped lead borate glasses. Journal of Luminescence, 195 (2018) 87-95
  IF = 2.732
 • W. A. Pisarski, J. Janek, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, Influence of excitation wavelengths on up-converted luminescence sensing behavior of Er3+ions in lead-free germanate glass. Journal of Luminescence, 193 (2018) 34-38
  IF = 2.732
 • B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, T. Goryczka, W.A. Pisarski, Effect of the initial reagents concentration on final crystals size and luminescence properties of PbF2:Eu3+ phosphors. Journal of Alloys and Compounds, 730 (2018) 150-160
  IF = 3.779
 • A. Górny, M. Sołtys, J. Pisarska, W.A.Pisarski, Spectroscopy and energy transfer in lead borate glasses doubly doped with Tm3+ and Dy3+ ions. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 192 (2018) 140-145
  IF = 2.880
 • M. Bartoszek, J. Polak, M. Chorążewski, Comparison of antioxidant capacities of different types of tea using the spectroscopy methods and semi-empirical mathematical model. European Food Research and Technology, 244,4 (2018) 595-601
  IF = 1.919
 • L. Zur, A. Kos, A. Górny, M. Sołtys, E. Pietrasik, J. Pisarska, T. Goryczka, and W. A. Pisarski, Influence of acceptor concentration on crystallization behavior and luminescence properties of lead borate glasses co-doped with Dy3+ and Tb3+ ions. Journal of Alloys and Compounds 749 (2018) 561-566
  IF = 3.779
 • P. Lodowski, M. J. Maślankiewicz, M. Jaworska, L. Żur, W. A. Pisarski, Electronic spectra and fluorescence of dithiinodiquinoline compounds. An experimental and theoretical study. Journal of Luminescence, 197 (2018) 7–17
  IF = 2.732
 • M. Sołtys, J. Pisarska, M. Leśniak, M. Sitarz, W. A. Pisarski, Structural and spectroscopic properties of lead phosphate glasses doubly doped with Tb3+ and Eu3+ ions. Journal of Molecular Structure, 1163 (2018) 418-427
  IF = 2.011
 • J. Pisarska, M. Sołtys, J. Janek, A. Górny, E. Pietrasik, T. Goryczka, W. A. Pisarski, Crystallization of lead-based and lead-free oxyfluoride germanate glasses doped with erbium during heat treatment proces. Journal of Non-Crystalline Solids, 501 (2018) 121-125
  IF = 2.488
 • M. Sołtys, A. Górny, J. Pisarska, W. A. Pisarski, Electrical and optical properties of glasses and glass-ceramics. Journal of Non-Crystalline Solids, 498 (2018)352-363
  IF = 2.488
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, E. Pietrasik, T. Goryczka, W.A. Pisarski, Structural and luminescence properties of silica powders and transparent glass-ceramics containing LaF3:Eu3+ nanocrystals. Journal of the American Ceramic Society, 101 (2018) 4654-4668
  IF = 2.956
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, M. Bańczyk, W.A. Pisarski, Multicolor emission in silica sol-gel materials co-doped with Tb3+ and Eu3+ for near-UV photonic devices. SPIE Proceedings, DOI: 10.1117/12.2311638
 • W. A. Pisarski, J. Janek, J. Pisarska, M. Kochanowicz, J. Zmojda, J. Dorosz, M. Sitarz, D. Dorosz, Green up-conversion luminescence of erbium-doped oxyfluoride germanate fiber under continuous-wave laser-diode excitation. Materials Letters, 216 (2018) 131-134
  IF = 2.687
 • J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, A. Baranowska, W.A. Pisarski, J. Pisarska, R. Jadach, M. Sitarz, D. Dorosz, Structural and optical properties of antimony-germanate-borate glass and glass fiber co-doped Eu3+ and Ag nanoparticles. Spectrochimica Acta Part A, 201 (2018) 1-7
  IF = 2.880
 • R. Jadach, J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, J. Pisarska, W.A. Pisarski, M. Sołtys, M. Leśniak, M. Sitarz, D. Dorosz, Investigation of the aluminum oxide content on structural and optical properties of germanium glasses doped with RE ions. Spectrochimica Acta Part A, 201 (2018) 143-152
  IF = 2.880
 • M. Sołtys, A. Górny, J. Pisarska, W.A. Pisarski, Lead borate glasses triply doped with Dy3+/Tb3+/Eu3+ ions for white emission. Optical Materials, 82 (2018) 110-115
  IF = 2.320
 • J. Pisarska, M. Sołtys, A. Górny, M. Kochanowicz, J. Zmojda, J. Dorosz, D. Dorosz, M. Sitarz, W.A. Pisarski, Rare earth-doped barium gallo-germanate glasses and their near-infrared luminescence properties. Spectrochimica Acta Part A, 201 (2018) 362-366
  IF = 2.880
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, E. Pietrasik, T. Goryczka, W.A. Pisarski, Structural and luminescence properties of silica powders and transparent glass-ceramics containing LaF3:Eu3+ anocrystals. Journal of the American Ceramic Society, 101 (2018) 4654-4668
  IF = 2.956

2017

 • M. Kochanowicz, J. Żmojda, P. Miluski, T. Ragin, W.A. Pisarski, J. Pisarska, R.Jadach, M. Sitarz, D. Dorosz, Structural and luminescent properties of germanate glasses and double-clad optical fiber co-doped with Yb3+/Ho3+. Journal of Alloys and Compounds, 727 (2017) 1221-1226
  IF = 3.133
 • J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, A. Baranowska, W. A. Pisarski, J. Pisarska, R. Jadach, M. Sitarz and D. Dorosz. Optical Characterization of Nano- and Microcrystals of EuPO4 Created by One-Step Synthesis of Antimony-Germanate-Silicate Glass Modified by P2O5, Materials 10 (2017) 1059
  IF = 2.654
 • W. A. Pisarski, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski. Erbium-doped lead silicate glass for near-infrared emission and temperature-dependent up-conversion applications. Opto-Electronics Review, 25 (2017) 238–241
  IF = 1.449
 • W. A. Pisarski, J. Janek, J. Pisarska, R. Lisiecki,W. Ryba-Romanowski. Influence of temperature on up-conversion luminescence in Er3+/Yb3+doubly doped lead-free fluorogermanate glasses for optical sensing. Sensors and Actuators B, 253 (2017) 85–91
  IF = 5.401
 • B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, T. Goryczka, E. Pietrasik, M. Bańczyk, W. A. Pisarski. Lead fluoride ß-PbF2 nanocrystals containing Eu3+and Tb3+ ions embedded in sol-gel materials: thermal, structural and optical investigations. Ceramics International, 43 (2017) 8424–8432
  IF = 2.986
 • B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, T. Goryczka, M. Bańczyk, W. A. Pisarski. Influence of activator concentration on green-emitting Tb3+-doped materials derived by sol-gel method. Journal of Luminescence, 188 (2017) 400-408
  IF = 2.686
 • M. Plonska, J. Pisarska, W. A. Pisarski. Pr3+/Yb3+:PLZT ferroelectric ceramics for near-infrared radiation at 1340 nm. Journal of the American Ceramic Society, 100 (2017) 1295–1299
  IF = 2.841
 • W. A. Pisarski, J. Janek, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski. Green and red up-conversion luminescence of Er3+in lead silicate glass under excitation of Yb3+, Proc. of SPIE Vol. 10325 (2017) 1032508-1
 • M. Plonska, W.A. Pisarski, J. Pisarska. Luminescence Properties of Ytterbium Activated PLZT Ceramics, Advances in Science and Technology 98 (2017) 64-69
 • W. A. Pisarski, J.Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, Er3+ /Yb3+ co-doped lead silicate glasses and their optical temperature sensing ability. Optics Express, 2523 (2017) 28501-28509
  IF = 3.307
 • A. Miros, B.Psiuk, B. Szpikowska-Sroka. Aerogel insulation materials for industrial installation: properties and structure of new factory-made products. Sol-Gel Sci Technol, 84 (2017) 496–506
  IF = 1.575
 • J. Janek, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, J. Pisarska, W.A. Pisarski. Up-conversion luminescence of Er3+ ions in lead-free germanate glasses under 800 nm and 980 nm cw diode laser excitation, Optical Materials 74 (2017) 105-108
  IF = 2.238

2016

 • W. A. Pisarski, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski. Er3+/Yb3+ co-doped lead germanate glasses for up-conversion luminescence temperature sensors. Sensors and Actuators A, 252 (2016) 54–58
  IF = 2.499
 • J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, J. Dorosz, J. Pisarska, W. A. Pisarski, D. Dorosz. Investigation of upconversion luminescence in antimony-germanate double-clad two cores optical fiber co-doped withYb3+/Tm3+and Yb3+/Ho3+ ions. Journal of Luminescence, 170 (2016) 795-800
  IF = 2.693
 • J. Pisarska, W. A. Pisarski, D. Dorosz, J. Dorosz, Spectral analysis of Pr3+doped germanate glasses modified by BaO and BaF2. Journal of Luminescence, 171 (2016) 138-142
  IF = 2.693
 • J. Pisarska, M. Kowal, M. Kochanowicz, J. Żmojda, J. Dorosz, D. Dorosz, W.A. Pisarski. Influence of BaF2and activator concentration on broadband near-infrared luminescence of Pr3+ ions in gallo-germanate glasses. Optics Express, 24 (2016) 2427-2435
  IF = 3.148
 • M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, M. Sitarz, J. Pisarska, W.A. Pisarski, D. Dorosz, Analysis of upconversion luminescence in germanate glass and optical fiber codoped with Yb3+/Tb3+.Applied optics, 55 (2016) 2370-2374
  IF = 1.598
 • M. Plonska, W.A. Pisarski. Excitation and emission of Pr3+:PLZT ceramics. Ceramics International, 42 (2016) 17822–17826
  IF = 2.758
 • W. A. Pisarski, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski. Sensitive optical temperature sensor based on up-conversion luminescence spectra of Er3+ions in PbO–Ga2O3–XO2 (X = Ge, Si) glasses. Optical Materials, 59 (2016) 87–90
  IF = 2.183
 • J. Janek, M. Sołtys, L. Zur, E. Pietrasik, J. Pisarska, W. A. Pisarski. Luminescence investigations of rare earth doped lead-free borate glasses modified by MO (M = Ca, Sr, Ba). Materials Chemistry and Physics, 180 (2016) 237-243
  IF = 2.101
 • J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, M. Lesniak, M. Sitarz, W. Pisarski, J. Pisarska, D. Dorosz. Effect of GeO2content on structural and spectroscopic properties of antimony glasses doped with Sm3+ ions. Journal of Molecular Structure, 1126 (2016) 207-212
  IF = 1.780
 • B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, W. A. Pisarski. Influence of Gd3+concentration on luminescence properties of Eu3+ ions in sol-gel materials. Journal of Molecular Structure, 1126 (2016) 259-264
  IF = 1.780
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, M. Sołtys, W. A. Pisarski. Optical properties of silica sol-gel materials singly- and doubly-doped with Eu3+and Gd3+ ions. Journal of Rare Earths, 34 (2016) 786-795
  IF = 2.188
 • L. Zur, J. Janek, M. Sołtys, J. Pisarska, W. A. Pisarski. Effect of BaF2Content on Luminescence of Rare-Earth Ions in Borate and Germanate Glasses. Journal of the American Ceramic Society, 99 (2016) 2009-2016
  IF= 2.787
 • B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, L. Zur, R. Czoik, T. Goryczka, W. A. Pisarski. Effect of fluoride ions on the optical properties of Eu3+:PbF2nanocrystals embedded into sol-gel host materials. Materials Chemistry and Physics, 174 (2016) 138-142
  IF = 2.101
 • L. Żur, J. Janek, M. Sołtys, T.Goryczka, J. Pisarska, W. A. Pisarski. Structural and optical investigations of rare earth doped lead-free germanate glasses modified by MO and MF2(M= Ca, Sr, Ba). Journal of Non-Crystalline Solids, 431 (2016) 145–149
  IF = 1.825
 • M. Bartoszek, J. Polak. A comparison of antioxidative capacities of fruit juices, drinks and nectars, as determined by EPR and UV-vis spectroscopies. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 153 (2016) 546-549. IF= 2.353
 • N. Pawlik, B. Szpikowska-Sroka, A. S. Swinarew, M. Łężniak, W. A. Pisarski. Structural and optical properties of Eu3+/Gd3+ions in silica xerogels and powders obtained by sol–gel method. Journal of Molecular Structure, 1126 (2016) 29-30
  IF= 1.780
 • J. Zmojda, M. Kochanowicz, P. Miluski, A. Lukowiak, W. A. Pisarski, J. Pisarska, M. Marciniak, M. Ferrari, G. Righini, M. Sitarz,, D. Dorosz. Rare-Earth Doped Optical Fibers with Nano-Phase Glass-Ceramic Structures. ICTON 2016
 • M. Kowal, J. Pisarska, M. Kochanowicz, J. Zmojda, J. Dorosz, D. Dorosz, W. A. Pisarski. Rare Earth-Doped Barium Gallo-Germanate Glasses for Broadband Near-Infrared Luminescence. ICTON 2016
 • I. Czopek, J. Pisarska, T. Goryczka, W. A. Pisarski. PbWO4 Micro-/Nanocrystals in Transparent Glass-Ceramics: Synthesis, Structure-Property Relationship and Lanthanide Doping. ICTON 2016
 • M. Sołtys, A. Kos, J. Janek, L. Żur, W. A. Pisarski, J. Pisarska. Energy Transfer Processes between Rare Earth Ions and White Light Emission in Inorganic Glasses. ICTON 2016

2015

 • J. Polak, M. Bartoszek, M. Chorazewski. Antioxidant Capacity: Experimental Determination by EPR Spectroscopy and Mathematical Modeling. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 63 (2015) 6319-6324
  IF = 2.912
 • M. Bartoszek, J. Polak. Application of Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy for Investigating Antioxidant Activity of Selected Herbs. Journal of AOAC International, 98 (2015) 862-865
  IF = 1.385
 • M. Orlowska, T. Kowalska, M. Sajewicz, K. Pytlakowska, M. Bartoszek, J. Polak, M. Waksmundzka-Hajnos. Antioxidant Activity of Selected Thyme (Thymus L.) Species and Study of the Equivalence of Different Measuring Methodologies. Journal of AOAC International, 98 (2015) 876-882
  IF = 1.385
 • J. Polak, M. Bartoszek.The study of antioxidant capacity of varieties of nalewka, a traditional Polish fruit liqueur, using EPR, NMR and UV–vis spectroscopy. Journal of Food Composition and Analysis, 40 (2015) 114-119
  IF = 2.259
 • M. Kochanowicz, D. Dorosz, J. Zmojda, P. Miluski, J. Dorosz, J. Pisarska, W.A. Pisarski. Upconversion emission in antimony–germanate double-clad optical fiber co-doped with Yb3+/Tm3+ ions. Optical Materials, 41 (2015) 108–111
  IF = 2.075
 • B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, A. S. Swinarew, W. A. Pisarski. Luminescence of Eu3+/Gd3+ co-doped silicate sol-gel powders Journal of Luminescence. 166 (2015) 356–360
  IF = 2.367
 • B. Szpikowska-Sroka, A. Guz. A Highly Sensitive Spectrophotometric Determination of Sodium 2-Sulfanylethanesulfonate in Pharmaceutical Preparations. Journal of Analytical Chemistry, 10 (7) (2015) 831–836
 • M. Sołtys, J. Janek, L. Żur, J. Pisarska, W. A. Pisarski. Compositional-dependent europium-doped lead phosphate glasses and their spectroscopic properties. Optical Materials, 40 (2015) 91–96
  IF = 2.075
 • M. Sołtys, L. Żur, J. Pisarska, T. Goryczka, W. A. Pisarski. Selective oxide modifiers M2O3 (M=Al,Ga) as crystallizing agents in Er3+-doped lead phosphate glass host. Ceramics International, 41 (2015) 4334–4339
  IF = 2.086
 • W. A. Pisarski, J. Pisarska, D. Dorosz, J. Dorosz. Rare earths in lead-free oxyfluoride germanate glasses, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 134 (2015) 587–591
  IF = 2.129
 • W. A. Pisarski, L. Żur, M. Kowal, J. Pisarska. Enhancement and quenching photoluminescence effects for rare earth – Doped lead bismuth gallate glasses. Journal of Alloys and Compounds, 651 (2015) 565-570
  IF = 2.999
 • J. Pisarska, W.A. Pisarski, D. Dorosz, J. Dorosz. Spectroscopic properties of Pr3+ and Er3+ ions in lead-free borate glasses modified by BaF2. Optical Materials, 47 (2015) 548-554
  IF = 2.075
 • J. Pisarska, W.A. Pisarski, T. Goryczka, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski. Thermal analysis and near-infrared luminescence of Er3+-doped lead phosphate glasses modified by PbF2. Journal of Luminescence, 160 (2015) 57-63
  IF = 2.367
 • B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, T. Goryczka, W.A. Pisarski. Technological aspects for Tb3+-doped luminescent sol–gel nanomaterials. Ceramics International, 41 (2015) 11670–11679
  IF = 2.605
 • B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, T. Goryczka and W.A. Pisarski. Influence of silicate sol–gel host matrices and catalyst agents on the luminescent properties of Eu3+/Gd3+ under different excitation wavelengths. RSC Adv., 5 (2015) 98773-98782
  IF = 3.84
 • K. Shinozaki, W. Pisarski, M. Affatigato, T. Honma, T. Komatsu. Glass structure and NIR emission of Er3+ at 1.5 µm in oxyfluoride BaF2–Al2O3–B2O3 glasses. Optical Materials, 50 (2015) 238-243
  IF = 1,981
 • M. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, J. Pisarska, W.A. Pisarski, D. Dorosz. NIR to visible upconversion in double – clad optical fiber co-doped with Yb3+/Ho3+. Optical Materials Express, 5 (2015) 1505-1510
  IF = 2.844

2014

 1. A. Kos, I. Czopek, J. Pisarska, W.A. Pisarski, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski. Energy transfer processes from Yb3+ to Ln3+ (Ln=Er or Tm) in heavy metal glasses. Journal of Rare Earths, 32 (2014) 273-276
  IF = 1.363
 2. M. Sołtys, L. Żur, J. Pisarska, W.A. Pisarski. Excitation and luminescence of Dy3+ ions in PbO-P2O5-Ga2O3 glass system. Journal of Rare Earths, 32 (2014) 213-
  IF = 1.363
 3. M. Żądło, B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, W.A. Pisarski. Emission of Eu3+ in sol-gel oxyfluoride glass materials obtained by different preparation methods. Journal of Rare Earths, 32 (2014) 269-272
  IF = 1.363
 4. J. Pisarska, A. Kos, M. Sołtys, L. Żur, W. A. Pisarski. Energy transfer from Tb3+ to Eu3+ in lead borate glass. Journal of Non-Crystalline Solids, 388 (2014) 1-5
  IF = 1.597
 5. J. Pisarska, M. Sołtys, L. Żur, W. A. Pisarski, C. K. Jayasankar. Excitation and luminescence of rare earth-doped lead phosphate glasses. Appl. Phys. B, 116 (2014) 837.
  IF = 1.782
 6. W. A. Pisarski, L. Zur, T. Goryczka, M. Sołtys, J. Pisarska. Structure and spectroscopy of rare earth – doped lead phosphate glasses. Journal of Alloys and Compounds, 587 (2014) 90–98
  IF = 2.390
 7. B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, T. Goryczka, M. Żądło, and W.A. Pisarski. Ultraviolet-to-visible downconversion luminescence in solgel oxyfluoride glass ceramics containing Eu3+:GdF3 nanocrystals. Optics Letters, 39 (2014) 3181-3184
  IF = 3.385
 8. B. Szpikowska-Sroka, M. Żądło, R. Czoik, L. Żur, W. A. Pisarski. Energy transfer from Gd3+ to Eu3+ in silica xerogels. Journal of Luminescence, 154 (2014) 290-293
  IF = 2.144
 9. B. Szpikowska-Sroka, A. Guz, J. Połedniok. A New Sensitive Spectrophotometric Determination of Sodium 2-Mercaptoethanesulfonate Using Leuco Xylene Cyanol FF. Journal of Analytical Chemistry, 69 (10) (2014) 929–934
  IF = 0,812
 10. M. Sołtys, J. Pisarska, L. Żur, T. Goryczka, W. A. Pisarski. Influence of M2O3 (M = Al, Ga) glass modifiers on structure, thermal and spectroscopic properties of rare earth ions in lead phosphate based systems. Proc. of SPIE, 9228 (2014) 92280A
 11. J. Pisarska, W. A. Pisarski, D. Dorosz, J. Dorosz. Optical properties of lead-free oxyfluoride germanate glasses doped with Pr3+. Proc. of SPIE, 9228 (2014) 922809
 12. J. Janek, J. Pisarska, W. A. Pisarski. Rare earth doped lead-free germanate glasses for modern photonics. Photonics Letters of Poland, 6 (2014) 71-73
 13. J. Pisarska, A. Kos, E. Pietrasik, W. A. Pisarski, Energy transfer from Dy3+ to Tb3+ in lead borate glass, Materials Letters 129 (2014) 146-148
  IF = 2.269
 14. L. Żur, M. Sołtys, T. Goryczka, J. Pisarska, W. A. Pisarski. Influence of PbF2 concentration on thermal, structural and spectroscopic properties of Eu3+-doped lead phosphate glasses. Journal of Molecular Structure, 1075 (2014) 605
  IF = 1.602

2013

 1. J. Pisarska, M. Sołtys, L. Żur, W. A. Pisarski. Rare earths in lead phosphate glasses, In: Rare Earths: New Research, Nova Science Publishers Inc, New York 2013
 2. L. Żur, J. Pisarska, W. A. Pisarski. Influence of PbF2 concentration on spectroscopic properties of Eu3+ and Dy3+ ions in lead borate glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, 377 (2013) 114
  IF = 1.716
 3. L. Żur, M. Sołtys, J. Pisarska, W. A. Pisarski. Absorption and luminescence properties of terbium ions in heavy metal glasses. Journal of Alloys and Compounds, 578 (2013) 512
  IF = 2.726
 4. J. Pisarska, I. Czopek, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, T. Goryczka, W. A.Pisarski. PbWO4 formation during controlled crystallization of lead borate glasses. Ceramics International, 39 (2013) 9151–9156
  IF = 1.789
 5. L. Żur, J. Janek, M. Sołtys, J. Pisarska, W.A. Pisarski. Spectroscopic properties of Eu3+, Dy3+ and Tb3+ ions in lead silicate glasses obtained by the conventional high-temperature melt-quenching technique. Physica Scripta, T157 (2013) 014035
  IF = 1.032
 6. B. Szpikowska-Sroka, L. Żur, R. Czoik, T. Goryczka, A. S. Swinarew, M. Żądło, W. A. Pisarski. Long-lived emission from Eu3+:PbF2 nanocrystals distributed into sol–gel silica glass. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 68 (2) (2013) 278-283
  IF = 1.660
 7. J. Połedniok, B. Szpikowska-Sroka. Spectrophotometric Study of Colour Reaction of Vanadium(IV) with Chrome Azurol S in the Presence of Cationic and Non-Ionic Surfactants. Journal of Analytical Chemistry, 68 (1) (2013) 45–49
  IF = 0.747
 8. R. Czoik, L. Żur, B. Szpikowska-Sroka, J. Połedniok, A. S. Swinarew, W. A. Pisarski. Luminescence investigation of Fe (III) – Rhodamine B complexes obtained by solvent extraction. Journal of Luminescence, 139 (2013) 35-39
  IF = 2.102
 9. W. A. Pisarski, J. Pisarska, L. Żur, T. Goryczka. Structural and optical aspects for Eu3+ and Dy3+ ions in heavy metal glasses based on PbO–Ga2O3–XO2 (X = Te, Ge, Si). Optical Materials, 35 (2013) 1051-1056
  IF = 2.023
 10. W. A. Pisarski, L. Żur, M. Sołtys, J. Pisarska. Terbium-terbium interactions in lead phosphate glasses. Journal of Applied Physics, 113 (2013) 143504
  IF= 2.168
 11. B. Szpikowska-Sroka. A Simple and Sensitive Analytical Method for the Determination of Thiamine in Pharmaceutical Preparations. Journal of Analytical Chemistry, 68 (2013) 218-222
  IF=0.616
 12. J. Polak, M. Bartoszek, I. Stanimirova. A study of the antioxidant properties of beers using electron paramagnetic resonance. Food Chemistry, 141(3) (2013) 3042-3049
  IF=3.655
 13. N. Młynarczyk, M. Bartoszek, J. Polak, W.W. Sułkowski. Forms of phosphorus in sediments from the Goczałkowice Reservoir. Applied Geochemistry, 37 (2013) 87–939
  IF=2.176
 14. W. A. Pisarski, J. Pisarska, I. Czopek, T. Goryczka, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, Enhanced and Long-Lived Near-Infrared Luminescence of Er3+ Ions in Lead Borate Glass-Ceramics Containing PbWO4 Nanocrystals. Journal of the American Ceramic Society, 96 (6) (2013) 1685–1687
  IF= 2.107

2012

 1. M. Bartoszek, J. Polak. An EPR study of antioxidant properties of alcoholic beverages. Food Chemistry, 132(4) (2012) 2089–2093,
  IF 3,458
 2. W. A. Pisarski, J. Pisarska, R. Lisiecki, G. Dominiak-Dzik, W. Ryba-Romanowski. Luminescence quenching of Dy3+ ions in lead bismuthate glasses. Chemical Physics Letters, 531 (2012) 114–118
  IF 2.337
 3. M. Bartoszek, N. Młynarczyk, J. Polak, W.W. Sułkowski. Characterization of phosphorus compounds in sediment from a drinking water reservoir. Fresenius Environmental Bulletin, 3 (2012) 621-626
  IF 0.716
 4. J. Pisarska, L. Żur, W.A. Pisarski. Structural and optical characterization of Dy-doped heavy-metal oxide and oxyhalide borate glasses. Physica Status Solidi A, 209 (2012) 1134–1140
  IF 1.463
 5. J. Pisarska, T. Goryczka, L. Żur, W.A. Pisarski. Heavy metal glasses and transparent glass-ceramics: preparation, local structure and optical properties. Optica Applicata, XLII (2012) 381–386
  IF 0.398
 6. L. Żur, J. Pisarska, W.A. Pisarski. Influence of heavy metal oxide and activator concentration on spectroscopic properties of Eu3+, Dy3+ and Tb3+ ions in lead borate glasses. Optica Applicata, XLII (2012) 345–352
  IF 0.398

2011

 1. B. Szpikowska- Sroka, J. Poledniok, Spectrophotometric Determination of L- Ascorbic Acid in Pharmaceuticals. Journal of Analytical Chemistry, 66 (2011) 941-945
  IF = 0.747
 2. W. A. Pisarski, L. Żur, and J. Pisarska. Optical transitions of Eu3+ and Dy3+ ions in lead phosphate glasses. Optics Letters, 36 (2011) 990-992
  IF = 3.059
 3. J. Pisarska, L. Zur, W.A. Pisarski. Optical spectroscopy of Dy3+ ions in heavy metal lead-based glasses and glass-ceramics. Journal of Molecular Structure, 993 (2011) 160-166
  IF = 1.551
 4. J. Pisarska, L. Zur, W.A. Pisarski. Visible luminescence of dysprosium ions in oxyhalide lead borate glasses. Spectrochimica Acta A, 79 (2011) 705-707
  IF = 1.566
 5. J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, G. Dominiak-Dzik, T. Goryczka, L. Grobelny, W.A. Pisarski. Glass preparation and temperature-induced crystallization in multicomponent B2O3-PbX2-PbO-Al2O3-WO3-Dy2O3 (X = F, Cl, Br) system. Journal of Non-Crystalline Solids, 357 (2011) 1228-1231
  IF = 1.252
 6. W. A. Pisarski, J. Pisarska, R. Lisiecki, L. Grobelny, G. Dominiak-Dzik, W. Ryba-Romanowski. Luminescence spectroscopy of rare earth-doped oxychloride lead borate glasses. Journal of Luminescence, 131 (2011) 649-652
  IF = 1.847
 7. W. A. Pisarski, J. Pisarska, M. Maczka, R. Lisiecki, L. Grobelny, T. Goryczka, G. Dominiak-Dzik, W. Ryba-Romanowski. Rare earth-doped lead borate glasses and transparent glass-ceramics: structure-property relationship. Spectrochimica Acta A, 79 (2011) 696-700
  IF = 1.566
 8. W. A. Pisarski, L. Grobelny, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski. Spectroscopic properties of Yb3+ and Er3+ ions in heavy metal glasses. Journal of Alloys and Compounds, 509 (2011) 8088-8092
  IF = 2.135
 9. L. Grobelny, J. Pisarska, W.A. Pisarski. Excitation energy transfer and optical transitions in heavy metal glasses doubly doped with Yb3+ and Er3+. SPIE, 8010 (2011) 80100O1-5
 10. J. Pisarska, L. Zur, W.A. Pisarski. Transparent glass-ceramics containing Eu3+ and Dy3+ ions for visible optoelectronics. SPIE, 8010 (2011) 80100N1-6
 11. W. A. Pisarski, J. Pisarska, L. Grobelny, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski. Near-infrared luminescence and up-conversion processes of lanthanide ions in heavy metal glasses. Proc. SPIE 8001 (2011) 80012L
 12. J. Pisarska, L. Zur, W.A. Pisarski, Rare earth doped lead phosphate glasses for visible luminescence, Proc. SPIE, 8001 (2011) 80012K
 13. L. Grobelny, W.A. Pisarski, J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski. Up-conversion processes of rare earth ions in heavy metal glasses. Journal of Rare Earths, 29 (2011) 1192-1194
  IF = 1.086
 14. L. Zur, J. Pisarska, W.A. Pisarski. Terbium-doped heavy metal glasses for green luminescence. Journal of Rare Earths, 29 (2011) 1198-1200
  IF = 1.086
 15. J. Pisarska, L. Zur, T. Goryczka, W.A. Pisarski. Local structure and luminescent properties of lead phosphate glasses containing rare earth ions. Journal of Rare Earths, 29 (2011) 1157-1160
  IF = 1.086

2010

 1. J. Pisarska, R. Lisiecki, G. Dominiak-Dzik, W. Ryba-Romanowski, T. Goryczka, L. Grobelny, W.A. Pisarski. Influence of PbX2 (X = F, Cl, Br) content and thermal treatment on structure and optical properties of lead borate glasses doped with rare earth ions. Optica Applicata, 40 (2010) 351-358
  IF = 0.459
 2. W. A. Pisarski, L. Grobelny, J. Pisarska, R. Lisiecki, G. Dominiak-Dzik, W. Ryba-Romanowski. Laser spectroscopy of rare earth ions in lead borate glasses and transparent glass-ceramics. Laser Physics, 20 (2010) 649-655
  IF = 0.777
 3. J. Pisarska, W.A. Pisarski, W. Ryba-Romanowski. Laser spectroscopy of Nd3+ and Dy3+ ions in lead borate glasses. Optics and Laser Technology, 42 (2010) 805-809
  IF = 0.892
 4. J. Pisarska, R. Lisiecki, W. Ryba-Romanowski, T. Goryczka, W.A. Pisarski. Unusual luminescence behavior of Dy3+– doped lead borate glass after heat treatment. Chemical Physics Letters, 489 (2010) 198-201
  IF = 2.169
 5. J. Pisarska, W.A. Pisarski „Lanthanide – doped lead borate glasses for optical applications: a review” Chapter 4 in Handbook on Borates: Chemistry, Production and Applications (Ed. M.P. Chung), Series: Materials Science and Technologies, ISBN: 978-1-60741-822-1, Nova Publishers, New York 2010, pp. 107-158
 6. M. Bartoszek, J. Polak, A. Kos, N. Mlynarczyk, W.W. Sulkowski. Spectroscopic study of humic substances isolated from sediment and water. Fresenius Environmental Bulletin, 19 (7) (2010) 1260-1264

return to top