Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Synteza elektroaktywnych materiałów molekularnych dedykowanych organicznej elektronice

Lider zespołu: dr Marek Matussek (Scopus, ORCID)

Skład zespołu:

prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec
mgr Aneta Kurpanik (Scopus, ORCID)

Współpracujący (współwykonawcy projektów OPUS 17 i OPUS 18):

mgr inż. Witold Ignasiak – doktorant, stypendysta projektu OPUS 17
Bogumiła Gołek – studentka, stypendystka projektu OPUS 17
Angelika Mieszczanin – studentka, stypendystka projektu OPUS 17
Aleksandra Fijołek – studentka, stypendystka projektu OPUS 18
Milena Jarosz – studentka, stypendystka projektu OPUS 18
dr hab. Piotr Lodowski, prof. UŚ – wykonawca w OPUS 17 i OPUS 18
dr Sławomir Kula – wykonawca w OPUS 17 i OPUS 18
dr Sławomir Maślanka – wykonawca w OPUS 17
mgr inż. Krzysztof Zemlak – wykonawca w OPUS 17
mgr inż. Bartłomiej Kula – wykonawca w OPUS 17


Tematyka badań zespołu:

 • Synteza nanomateriałów, w tym nanografenów dedykowanych organicznej elektronice
 • Rozwój metod syntezy układów π-elektronowych, w tym między innymi pochodnych perylenu, fluorenu, koronenu, karbazolu, 2,2’-bitiofenu, antracenu
 • Rozwój metod sprzęgania typu Sonogashiry i innych
 • Badanie mechanizmów reakcji organicznych, w szczególności reakcji cykloaddycji [4 + 2]
 • Badanie właściwości termicznych, optycznych i elektrochemicznych otrzymanych nanomateriałów
 • Wykorzystanie metod chemii kwantowej do planowania syntez oraz do analizy relacji struktura a właściwości
 • Testy aplikacyjne wytworzonych nanomateriałów (we współpracy z innymi zespołami naukowymi)

Projekty:

 • No 3 T08A 049 28: „Badania nad syntezą i właściwościami katalitycznymi wybranych związków renu(VII)”. S. Krompiec, K. Leszczyńska-Sejda, Grant promotorski 2005-2007; Instytut Metali Nieżelaznych.
 • No 3 T09A 147 29: „Izomeryzacja układów allilowych: nowe reakcje, nowe układy katalityczne, nowe zastosowania”; realizacja: 2005-2008; Uniwersytet Śląski. Przyznana kwota: 360 000 zł.
 • S. Krompiec (kierownik), Nr N N204 272237, „Nowe zastosowania związków allilowych w syntezie organicznej”; Uniwersytet Śląski, 2009-2012. Przyznana kwota: 360 000 zł
 • S. Krompiec (kierownik), Nr grantu: 2011/01/B/ST5/06309, „Etynylobitiofen: uniwersalny reagent do syntezy nowych układów karbo- i heterocyklicznych, nowych kompleksów metali, oraz nowych
  politiofenów o oczekiwanych właściwościach”, Uniwersytet Śląski, 2011-2014. Przyznana kwota: 360 000 zł
 • I. Grudzka, Nr 2012/05/N/ST5/00733, PRELUDIUM 3, „[(Bitiofenylo)etynylo]areny i heteroareny – nowe materiały molekularne i makromolekularne dla organicznej elektroniki”, 2013-2015. Przyznana kwota: 95 000 zł (S. Krompiec opiekun naukowy projektu i doktoratu)
 • S. Krompiec (kierownik), ORGANOMET, Nr umowy PBS2/A5/40/2014; „Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki”; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowany przez Konsorcjum z udziałem UŚ; 2014-2017. Przyznana kwota: 3 500 000 zł
 • S. Kula, Nr 2015/17/N/ST5/03892, PRELUDIUM 9, „Związki karbonylowe i dikarbonylowe – nowe możliwości w syntezie materiałów dla fotowoltaiki i organicznej elektroniki”, 2016-2018. Przyznana kwota: 100 000 zł, (S. Krompiec opiekun naukowy projektu i doktoratu)
 • G. Szafraniec, Nr 2015/17/N/ST5/02838, PRELUDIUM 9, „Etynylowe kompleksy irydu(III) i platyny(II) – synteza i właściwości fotofizyczne”, 2016. Przyznana kwota: 49 960 zł, (S. Krompiec opiekun naukowy projektu i doktoratu)
 • S. Krompiec (kierownik), Nr 2016/21/B/ST5/00805, OPUS 11, „Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem: nowe reakcje, nowe zastosowania”, 2017-2020. Przyznana kwota: 790 900 zł
 • S. Krompiec (kierownik), Nr 2019/33/B/ST4/00962, OPUS 17, „Od perylenu do funkcjonalizowanych nanografenów o oczekiwanych właściwościach”, 2020-2023. Przyznana kwota: 1 698 000 zł
 • A. Kurpanik, Nr 2019/33/N/ST4/00817, PRELUDIUM 17, „Rozbudowa symetrycznych 3,9-dipodstawionych perylenów via reakcje cykloaddycji – nowe struktury nanografenowe”, 2020-2023. Przyznana kwota: 209 720 zł, (S. Krompiec opiekun naukowy projektu i doktoratu)
 • S. Krompiec (kierownik), Nr 2019/35/B/ST4/00115, do projektu badawczego nr 2019/35/B/ST4/00115, OPUS 18, „Strategia APEX w syntezie funkcjonalizowanych nanografenów z 1,4-diarylo-1,3-butadiynów oraz perylenu i jego pochodnych: nowe domino Diels-Alder cykloaddycja-cykloaromatyzacja”, 2020-2023. Przyznana kwota: 1 438 000 zł
 • J. Łucka, Grant Rektora UŚ dla najlepszych studentów: „Synteza i badanie właściwości nowych pochodnych perylenu otrzymywanych na drodze reakcji cykloaddycji Dielsa-Aldera”, 2020. Opiekun naukowy: S. Krompiec.

Współpraca:

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (prof. Bogdan Marciniec, prof. Cezary Pietraszuk)
 • Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie (prof. Witold Danikiewicz)
 • Politechnika Śląska w Gliwicach (prof. Mieczysław Łapkowski, prof. Anna Chrobok)
 • Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (prof. Marian Paluch)
 • Instytut Nowych Technologii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (prof. Stanisław Cudziło)
 • Zakład przemysłowo-handlowy Syntal-Chemicals w Gliwicach
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (dr inż. Grzegorz Benke, dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda)

Wybrane publikacje:

 • S. Krompiec, M. Pigulla, N. Kuźnik, M. Krompiec, B. Marciniec, D. Chadyniak, J. Kasperczyk, Highly selective isomerization of N-allylamides catalysed by ruthenium and rhodium complexes, J. Mol. Catal. A (Chem.), 2005, 225, 91–101. IF = 2.348
 • S. Krompiec, M. Pigulla, M. Krompiec, B. Marciniec, D. Chadyniak, Highly selective isomerization of N-allylamines catalysed by ruthenium and rhodium complexes, J. Mol. Catal. A (Chem.), 2005, 237, 17–25. IF = 2.348
 • S. Krompiec, N. Kuźnik, M. Urbala, J. Rzepa, Isomerization of Alkyl Allyl and Allyl Silyl ethers catalysed by ruthenium complexes, J. Mol. Catal. A (Chem.), 2006, 248, 198–209. IF = 2.511
 • S. Krompiec, N. Kuźnik, M. Krompiec, R. Penczek, J. Mrzigod, A. Tórz, The role of the functional group in double bond migration in allylic systems catalysed by ruthenium hydride complexes, J. Mol. Catal. A: (Chem.), 2006, 253, 132–146. IF = 2.511
 • Z. Grobelny, A. Stolarzewicz, B. Morejko, W. Pisarski, A. Maercker, A. Skibiński, S. Krompiec, J. Rzepa, C-O and Not C-C Bond Cleavage Starts the Polymerization of -Butyrolactone with Potassium Anions of Alkalide, Macromolecules, 2006, 39, 6832–6837. IF = 3.004
 • N. Kuźnik, S. Krompiec, Transition metal complexes as catalysts of double-bond migration in O-allyl systems, Coord. Chem. Rev., 2007, 251, 222–233. IF = 9.061
 • S. Krompiec, R. Penczek, N. Kuźnik, J. G. Małecki, M. Matlengiewicz, A selective and convenient ruthenium mediated method for the synthesis of mixed acetals and orthoesters, Tetrahedron Lett., 2007, 48, 137–140. IF = 1.448
 • S. Krompiec, M. Krompiec, H. Ignasiak, M. Łapkowski, S. Baj, New catalytic systems for coupling of dihalogenopyridines and 5,5”-dibromo-2,2’:6’,2”-terpyridine with 5-bromo-2-trialkylstannylpyridines and 2-trialkylstannylthiophenes, Catal. Commun., 8, 2007, 1457–1462. IF = 2.429
 • K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, S. Krompiec, S. Michalik, M. Krompiec, Synthesis of perrhenic acid using ion exchange method, Hydrometallurgy, 89, 2007, 289–296. IF = 1.560
 • S. Krompiec, M. Krompiec, R. Penczek, H. Ignasiak, Double bond migration in N-allylic systems catalysed by transition metals complexes, Coord. Chem. Rev., 2008, 252, 1818–1841. IF = 11.074
 • M. Krompiec, S. Krompiec, H. Ignasiak, M. Łapkowski, P. Kuś, Ł. Stanek, R. Penczek, S. Lis, K. Staniński, M. Sajewicz, K. Gębarowska, Synthesis and electropolymerization of 3,5-dithienylpyridines, their complexes and N-methylpyridinium cations, Synth. Met., 2008, 158, 831–838. IF = 2.107
 • S. Krompiec, R. Penczek, M. Penkala, M. Krompiec, J. Rzepa, M. Matlengiewicz, J. Jaworska, S. Baj, A selective convenient ruthenium-mediated synthesis of mixed acetals, J. Mol. Catal. (A): Chem., 2008, 290, 15–22. IF = 2.814
 • K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, S. Krompiec, Synthesis of Perrhenic Acid Using Solvent Extraction, Hydrometallurgy, 2008, 95, 325–332. IF = 2.077
 • S. Krompiec, P. Bujak, W. Szczepankiewicz, Convenient synthesis of isoxazolines via tandem isomerization of allyl compounds to vinylic derivatives and the 1,3- dipolar cycloaddition of nitrile oxides to vinylic compounds, Tetrahedron Lett., 2008, 49, 6071–6074. IF = 2.740
 • S. Krompiec, R. Penczek, M. Krompiec, T. Pluta, H. Ignasiak, A. Kita, S. Michalik,
  M. Matlengiewicz and M. Filapek, Transition Metals for Conjugation
  of Polyunsaturated Acids and their Esters, Current Org. Chem., 2009, 13, 896–916. IF = 3.006
 • S. Krompiec, R. Penczek, P. Bujak, E. Kubik, J. Malarz, M. Penkala, M. Krompiec, N. Kuźnik, H. Maciejewski, A new method for the synthesis of mixed orthoesters from O-allyl acetals, Tetrahedron Lett., 2009, 50, 1193–1195. IF = 2.957
 • P. Bujak, S. Krompiec, J. Malarz, M. Krompiec, M. Filapek, W. Danikiewicz, M. Kania, K. Gębarowska, I. Grudzka, Synthesis of 5-aminoisoxazolines from N-allyl compounds and nitryle oxides via tandem isomerization – 1,3-dipolar cycloaddition, Tetrahedron, 2010, 66, 5972–5981.
  IF = 3.147
 • S. Lis, M. Kaczmarek, K. Staninski, S. Krompiec, N. Kuźnik, Kinetic and spectral studies of EHPG systems using chemi- and electrochemiluminescence methods, Journal of Rare Earths, 2010, 28, 868–873. IF = 1.197
 • S. Krompiec, M. Penkala, E. Kowalska, R. Penczek, P. Bujak, W. Danikiewicz, G. Spólnik, A. Kita,
  I. Grudzka, Synthesis of unsymmetrical alkyl acetals via addition of primary alcohols to allyl ethers mediated by ruthenium complexes, Monatsch. Chem., 2011, 142, 1241–1247. IF = 1.611
 • S. Cudziło, W. Trzciński, M. Nita, S. Michalik, S. Krompiec, R. Kruszyński, J. Kusz, Preparation, Crystal Structure and Explosive Properties of Copper(II) Perchlorate Complex with 4-Amino-1,2,4-Triazole and Water, Propellants Explos. Pyrotech., 2011, 36, 151–159. IF = 1.393
 • S. Cudziło, M. Nita, A. Chołuj, M. Szala, W. Danikiewicz, G. Spólnik, S. Krompiec, S. Michalik, M. Krompiec, A. Świtlicka, Synthesis, Structure, and Explosive Properties of a New Trinitrate Derivative of an Unexpected Condensation Product of Nitromethane with Glyoxal, Propellants Explos. Pyrotech., 2012, 37, 261–266. IF = 1.420
 • M. Krompiec, S. Krompiec, I. Grudzka, M. Filapek, Ł. Skórka, T. Flak, M. Łapkowski, A cross-linked conjugated metallopolymer comprised of bisaxially coordinated ruthenium tetra t-butyl phthalocyanine connected by quaterthiophene linkers, Electrochim. Acta, 2011, 56, 6824–6830.
  IF = 4.276
 • M. Krompiec, I. Grudzka, M. Filapek, Łukasz Skórka, S. Krompiec, M. Łapkowski, M. Kania, W. Danikiewicz, An electrochromic diquat-quaterthiophene alternating copolymer: a polythiophene with viologen-like moiety in the main chain, Electrochim. Acta, 2011, 56, 8108–8114. IF = 4.276
 • S. Krompiec, P. Bujak, J. Malarz, M. Krompiec, Ł. Skórka, W. Danikiewicz, P. Kusz, An isomerization – 1,3-dipolar cycloaddition tandem reaction towards the synthesis of 3-aryl-4-methyl-5-O-substituted isoxazolines from O-allyl compounds, Tetrahedron, 2012, 68, 6018–6031. IF = 3.130
 • S. Krompiec, M. Penkala, K. Szczubiałka, E. Kowalska, Transition Metal Compounds and Complexes as Catalysts in Synthesis of Acetals and Orthoesters Theoretical‚ Mechanistic and Practical Aspects, Coord. Chem. Rev., 2012, 256, 2057–2095. IF = 11.667
 • J. G. Małecki. A. Maroń, S. Krompiec, M. Penkala, Synthesis, molecular, spectroscopic and catalytic characterization of ruthenium(II) complexes with pyridine-2-carboxylic acid derivatives ligands, Polyhedron, 2012, 48, 21–30. IF = 2.052
 • J. G. Małecki, A. Maroń, S. Krompiec, M. Penkala, B. Marcol, Synthesis, molecular, spectroscopic and catalytic characterization of ruthenium(II) complexes with imidazole carboxylic acid derivative ligands, Polyhedron, 2013, 49, 190–199. IF = 2.126
 • M. Urbala, S. Krompiec, M. Penkala, W. Danikiewicz, Solvent-free Ru-catalysed isomerization of allyloxyalcohols: Methods for highly selective synthesis of 1-propenyloxyalcohols, Appl. Catal. A- Gen., 2013, 451, 101–111. IF = 4.053
 • S. Krompiec, M. Filapek, I. Grudzka, S. Kula, A. Słodek, Ł. Skórka, W. Danikiewicz, P. Ledwoń, M. Łapkowski, An ambipolar behavior of novel ethynyl-bridged polythiophenes – A comprehensive study, Synth. Met., 2013, 165, 7–16. IF = 2.439
 • D. Branowska, B. Chaciak, O. Siuchta, E. Olender, P. Ledwoń, M. Łapkowski, E. Poronik, W. Wysocki, Z. Karczmarzyk, Ł. Skórka, M. Filapek, S. Krompiec, Z. Urbańczyk-Lipkowska, P. Kalicki, Synthesis, photophysics and electrochemistry of novel, nitrogen-containing heterocyclic derivatives, New J. Chem., 2013, 37, 1982–1988. IF = 3.322
 • P. Data, P. Zassowski, M. Łapkowski, W. Domagała, S. Krompiec, T. Flak, M. Penkala, A. Swist, J. Soloducho, W. Danikiewicz, Electrochemical and spectroelectrochemical comparison of alternated monomers and their copolymers based on carbazole and thiophene, Electrochim. Acta, 2014, 122, 118–129. IF = 4.867
 • A. Słodek, M. Filapek, G. Szafraniec, I. Grudzka, W. A. Pisarski, J. G. Małecki, L. Żur, M. Grela, W. Danikiewicz, S. Krompiec, Synthesis, Electrochemistry, Crystal Structures and Optical Properties of Novel Quinoline Derivatives with 2,2′-Bithiophene Motif, Eur. J. Org. Chem., 2014, 24, 5256–5264. IF = 3.240
 • S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, J. G. Małecki, M. Penkala, M. Filapek, R. Musioł, J. Jampílek, M. Vejsová, J. Polański, M. Paluch, S. Pawlus, W. Danikiewicz, M. Kania, B. Marcol, New strategy for the synthesis of 3,4,5-trisubstituted isoxazolines from allyl compounds, Current Org. Chem., 2014, 18, 2280–2296. IF = 2.256
 • S. Krompiec, M. Filapek, I. Grudzka-Flak, A. Słodek, S. Kula, J. G. Małecki, J. Malarz, G. Szafraniec-Gorol, M. Penkala, E. Schab-Balcerzak, M. Paluch, M. Mierzwa, M. Matussek, A. Szłapa, M. Pająk, D. Błach, B. Marcol, W. Danikiewicz, B. Boharewicz, A. Iwan, Multifaceted strategy for the synthesis of diverse 2,2’-bithiophene derivatives, Molecules, 2015, 20, 4565–4593. IF = 2.790
 • G. Szafraniec-Gorol, A. Słodek, M. Filapek, B. Boharewicz, A. Iwan, M. Jaworska, L. Żur, M. Sołtys, J. Pisarska, I. Grudzka-Flak, S. Czajkowska, M. Sojka, W. Danikiewicz, S. Krompiec, Novel iridium(III) complexes based on 2-(2,2’-bithien-5-yl)-quinoline. Synthesis, photophysical, photochemical and DFT studies, Mater. Chem. Phys., 2015, 162, 498–508. IF = 2.284
 • S. Kula, A. Szłapa, J. G. Małecki, A. Maroń, M. Matussek, E. Schab-Balcerzak, M. Siwy, M. Domański, M. Sojka, W. Danikiewicz, S. Krompiec, M. Filapek, Synthesis and photophysical properties of novel multisubstituted benzene and naphthalene derivatives with high 2D-p-conjugation, Opt. Mater., 2015, 47, 118–128. IF = 2.411
 • T. Klemens, A. Świtlicka-Olszewska, B. Machura, M. Grucela, E. Schab-Balcerzak, K. Smolarek, S. Maćkowski, A. Szłapa, S. Kula, S. Krompiec, P. Lodowski, A. Chrobok, Rhenium(I) terpyridine complexes-synthesis, photophysical properties and application in organic light emitting device, Dalton Trans, 2016, 45, 1746–1762. IF = 4.045
 • Ł. Skórka, M. Filapek, L. Żur, J. G. Małecki, W. Pisarski, M. Olejnik, W. Danikiewicz, S. Krompiec, Highly Phosphorescent Cyclometalated Iridium(III) Complexes for Optoelectronic Applications: Fine Tuning of the Emission Wavelength through Ancillary Ligands, J. Phys. Chem., 2016, 120, 7284–7294. IF = 4.705
 • A. Maroń, A. Szłapa, T. Klemens, S. Kula, B. Machura, S. Krompiec, J. G. Małecki, A. Świtlicka-Olszewska, K. Erfurt, A. Chrobok, Tuning the photophysical properties of 4′-substituted terpyridines – An experimental and theoretical study, Org. Biomol. Chem., 2016, 14, 3793–3808. IF = 3.749
 • A. Słodek, M. Matussek, M. Filapek, G. Szafraniec-Gorol, A. Szłapa, I. Grudzka-Flak, M. Szczurek, J. G. Małecki, A. Maroń, E. Schab-Balcerzak, E. M. Nowak, J. Sanetra, M. Olejnik, W. Danikiewicz, S. Krompiec, Small Donor–Acceptor Molecules Based on a Quinoline–Fluorene System with Promising Photovoltaic Properties, Eur. J. Org. Chem., 2016, 14, 2500–2508. IF = 3.001
 • A. Słodek, M. Filapek, E. Schab-Balcerzak, M. Grucela, S. Kotowicz, H. Janeczek, K. Smolarek, S. Maćkowski, J. G. Małecki, A. Jędrzejowska, G. Szafraniec-Gorol, A. Chrobok, B. Marcol, S. Krompiec, M. Matussek, Highly Luminescence Anthracene Derivatives as Promising Materials for OLED applications, Eur. J. Org. Chem., 2016, 23, 4020–4031. IF = 3.001
 • B. Machura, T. Klemens, A. Świtlicka, M. Grucela, H. Janeczek, E. Schab-Balcerzak, A. Szłapa, S. Kula, S. Krompiec, K. Smolarek, D. Kowalska, S. Mackowski, K. Erfurt, P. Lodowski, Synthesis, Photophysical Properties and Application in Organic Light Emitting Devices of Rhenium(I) Carbonyls incorporating Functionalized 2,2′:6′,2″-terpyridines, RSC Adv., 2016, 6, 56335–56352. IF = 3.108
 • A. Maroń, A. Szłapa, K. Czerwińska, J. Malecki, S. Krompiec, B. Machura, Solid-state and solution photoluminescence of platinum(II) complexes with 4′-substituted terpirydine ligands – structural, spectroscopic and electrochemical studies, CrystEngComm, 2016, 18, 5528–5536. IF = 3.553
 • G. Szafraniec-Gorol, A. Słodek, E. Schab-Balcerzak, M. Grucela, M. Siwy, M. Filapek, M. Matussek, D. Zych, S. Maćkowski, D. Buczyńska, J. Grzelak, K. Erfurt, A. Chrobok, S. Krompiec, Cyclometalated NCN platinum(II) acetylide complexes. Synthesis, photophysics and OLEDs fabrication, Opt. Mater., 2016, 62, 543–552. IF = 2.360
 • P. Zassowski, S. Golba, Ł. Skórka, G. Szafraniec-Gorol, M. Matussek, D. Zych, W. Danikiewicz, S. Krompiec, M. Łapkowski, A. Słodek, W. Domagała, Spectroelectrochemistry of alternating ambipolar copolymers of 4,4′- and 2,2′-bipyridine isomers and quaterthiophene, Electrochim. Acta, 2017, 231, 437–452. IF = 4.798
 • K. Czerwińska, M. Golec, M. Skonieczna, J. Palion-Gazda, D. Zygadło, A. Szłapa-Kula, S. Krompiec, B. Machura, A. Szurko, Cytotoxic gold(III) complexes incorporating 2,2′:6′,2″-terpyridine ligand framework – the impact of the substituent in 4′-position of terpy ring, Dalton Trans., 2017, 46, 3381–3392. IF = 4.161
 • K. Czerwińska, B. Machura, S. Kula, S. Krompiec, K. Erfurt, C. Roma-Rodrigues, A. R. Fernandes, L. S. Shul’pina, N. S. Ikonnikove, G. B. Shul’pin, Copper(II) complexes of functionalized 2,2’:6’,2’’-terpyridines and 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine: structure, spectroscopy, cytotoxicity and catalytic activity, Dalton Trans., 2017, 46, 9591–9604. IF = 4.161
 • A. Maroń, S. Kula , A. Szłapa-Kula, A. Świtlicka, B. Machura, S. Krompiec, J. G. Małecki, R. Kruszyński, A. Chrobok, E. Schab-Balcerzak, S. Kotowicz, M. Siwy, K. Smolarek, S. Maćkowski, H. Janeczek, M. Libera, „2,2′:6′,2′′-Terpyridine Analogues: Structural, Electrochemical, and Photophysical Properties of 2,6-Di(thiazol-2-yl)pyridine Derivatives, Eur. J. Org. Chem., 2017, 2730–2745. IF = 2.882
 • D. Zych, M. Pająk, A. Słodek, S. Krompiec, G. Spólnik, W. Danikiewicz, Mono- and diruthenium, symmetrical and unsymmetrical complexes bridged by pyrene derivative: experimental and theoretical studies, Eur. J. Inorg. Chem., 2017, 33, 3868–3877. IF = 2.478
 • D. Zych, A. Kurpanik, A. Slodek, A. Maroń, M. Pajak, G. Szafraniec-Gorol, M. Matussek, S. Krompiec, E. Schab-Balcerzak, S. Kotowicz, M. Siwy, K. Smolarek, S. Maćkowski, W. Danikiewicz, New NCN-coordinating ligands based on pyrene structure with potential application in organic electronics, Chem. Eur. J., 2017, 23, 15746–15758. IF = 5.317
 • D. Zych, A. Słodek, M. Matussek, M. Filapek, G. Szafraniec-Gorol, S. Maślanka, S. Krompiec, S. Kotowicz, E. Schab-Balcerzak, K. Smolarek, S. Maćkowski, M. Olejnik, W. Danikiewicz, „4′-Phenyl-2,2′:6′,2”-terpyridine derivatives – synthesis, potential application and the influence of acetylene linker on their photophysical properties, Dyes Pigments, 2017, 146, 331–343. IF = 3.871
 • D. Zych, A. Słodek, M. Matussek, M. Filapek, G. Szafraniec-Gorol, S. Krompiec, E. Schab-Balcerzak, S. Kotowicz, K. Bednarczyk, M. Libera, K. Smolarek, S. Maćkowski, W. Danikiewicz, Highly luminescence 4′-(4-ethynylphenyl)-2,2′:6′,2”-terpyridine derivatives as potential materials for application in organic light emitting diodes, ChemistrySelect, 2017, 2, 8221–8233. IF = 1.52
 • T. Klemens, K. Czerwińska, A. Szłapa-Kula, S. Kula, A. Świtlicka, S. Kotowicz, M. Siwy, K. Bednarczyk, S. Krompiec, K. Smolarek, S. Maćkowski, W. Danikiewicz, E. Schab-Balcerzak, B. Machura, Synthesis, spectroscopic, electrochemical and computational studies of rhenium(I) tricarbonyl complexes based on bidentate-coordinated 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine derivatives, Dalton Trans., 2017, 46, 9605–9620. IF = 4.029
 • A. Maroń, K. Czerwińska, J. G. Małecki, B. Machura, A. Szłapa-Kula, S. Krompiec, Chloride Platinum(II) Coordination Compounds with 4′-Substituted Terpirydine Ligands as Donor-Acceptor-Donor Systems – Structural, Electrochemical and Luminescence Studies, ChemistrySelect, 2017, 2, 1071–1078. IF = 1.52
 • B. Hachuła, A. Polasz, M. Książek, J. Kusz, V. Kozik, M. Matussek, W. Pisarski, Insight into hydrogen bonding of terephthalamides with amino acids: Synthesis, structural and spectroscopic investigations, Tetrahedron, 2017, 73, 2901–2912. IF = 2.424
 • K. Pytlakowska, V. Kozik, M. Matussek, M. Pilch, B. Hachuła, K. Kocot, Glycine modified graphene oxide as a novel sorbent for preconcentration of chromium, copper, and zinc ions from water samples prior to energy dispersive X-ray fluorescence spectrometric determination, RSC Adv., 2016, 6, 42836–42844. IF = 3.033
 • A. Szłapa-Kula, S. Kula, M. Filapek, A. Fabiańczyk, K. Bujak, M. Siwy, S. Kotowicz, H. Janeczek, K. Smolarek, S. Maćkowski, S. Krompiec, E. Schab-Balcerzak, Synthesis, electrochemistry and optical properties with electroluminescence ability of new multisubstituted naphthalene derivatives with thiophene and carbazole motif, J. Luminesc., 2018, 196, 244–255. IF = 2.820
 • D. Zych, A. Słodek, S. Golba, S. Krompiec, Cyclometalated ruthenium, osmium and iridium complexes bridged by NCN-pyrene-NCN derivative – synthesis and comparison of optical, thermal and electrochemical properties, Eur. J. Inorg. Chem., 2018, 14, 1581–1588. IF = 2.538
 • A. Słodek, A. Maroń, M. Pająk, M. Matussek, I. Grudzka-Flak, J. G. Małecki, A. Świtlicka, S. Krompiec, W. Danikiewicz, M. Grela, I. Gryca, M. Penkala, Luminescent substituted fluoranthenes-synthesis, structure, electrochemical and optical properties; Chem. Eur. J., 2018, 24, 9622–9631.
  IF = 5.027
 • M. Cygan, M. Szemień, S. Krompiec, Statistical screening analysis of the chemical composition and kinetic study of phenol-formaldehyde resins synthesized in the presence of polyamines as co-catalyst, PLoS ONE, 2018, 13. IF = 2.875
 • D. Zych, A. Słodek, S. Krompiec, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musioł, 4′‐Phenyl‐2,2′:6′,2′′‐terpyridine Derivatives Containing 1‐Substituted‐2,3‐Triazole Ring: Synthesis, Characterization and Anticancer Activity, ChemistrySelect, 2018, 3, 7009–7017. IF = 1.70
 • M. Matussek, M. Filapek, P. Gancarz, S. Krompiec, J. G. Małecki, S. Kotowicz, M. Siwy, S. Maćkowski, A. Chrobok, E. Schab-Balcerzak, A. Słodek, Synthesis and photophysical properties of new perylene bisimide derivatives for application as emitting materials, Dyes Pigments, 2018, 159, 590–599. IF = 4.044
 • K. Pytlakowska, M. Matussek, B. Hachuła, M. Pilch, K. Kornaus, M. Zubko, W. A. Pisarski, Graphene oxide covalently modified with 2,2′-iminodiacetic acid for preconcentration of Cr(III), Cu(II), Zn(II) and Pb(II) from water samples prior to their determination by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry, Spectrochim. Acta B, 2018, 147, 79–86. IF = 3.160
 • A. Maroń, K. Czerwińska, B. Machura, L. Raposo, C. Roma-Rodrigues, A. R. Fernandes, J. G. Małecki, A. Szłapa-Kula, S. Kula, S. Krompiec, Spectroscopy, electrochemistry and antiproliferative properties of Au(III), Pt(II) and Cu(II) complexes bearing modified 2,2’:6’,2’’-terpyridine ligands; Dalton Trans., 2018, 47, 6444–6463. IF = 4.058
 • T. Klemens, A. Świtlicka, A. Szłapa-Kula, S. Krompiec, P. Lodowski, A. Chrobok, M. Godlewska, S. Kotowicz, M. Siwy, K. Bednarczyk, M. Libera, S. Maćkowski, T. Pędziński, E. Schab-Balcerzak, B. Machura, Experimental and computational exploration of photophysical and electroluminescent properties of modified 2,2′:6′,2″-terpyridine, 2,6-di(thiazol-2-yl)pyridine and 2,6-di(pyrazin-2-yl)pyridine ligands and their Re(I) complexes, Appl. Organomet. Chem., 2018, 32, e4611. IF = 2.741
 • G. Szafraniec-Gorol, A. Słodek, D. Zych, M. Filapek, W. Ignasiak, A. Maroń, K. Leszczyńska-Sejda, A. Chrobok, S. Krompiec, Luminescent NˆCˆN cyclometalated iridium(III) acetylide complexes with fluorene and carbazole motifs, J. Luminesc., 2019, 211, 446–456. IF = 3.020
 • S. Kula, A. Szłapa-Kula, S. Krompiec, P. Gancarz, M. Filapek, An electrochromic behavior of novel polythiophenes obtained from unsymmetrical monomers- a comprehensive study, Synthetic Metals, 2019, 247, 202–211. IF = 2.900
 • J. Palion-Gazda, B. Machura, T. Klemens, A. Szłapa-Kula, S. Krompiec, M. Siwy, H. Janeczek, E. Schab-Balcerzak, J. Grzelak, S. Maćkowski, Structure-dependent and environment-responsive optical properties of the trisheterocyclic systems with electron donating amino groups, Dyes Pigments, 2019, 166, 283–300. IF = 4.044
 • T. Klemens, A. Świtlicka, B. Machura, S. Kula, S. Krompiec, K. Łaba, M. Korzec, M. Siwy, H. Janeczek, E. Schab-Balcerzak, M. Szalkowski, J. Grzelak, S. Maćkowski, A family of solution processable ligands and their Re(I) complexes towards light emitting applications, Dyes Pigments, 2019, 163, 86–101. IF = 4.044
 • A. Kurpanik, M. Matussek, G. Szafraniec-Gorol, M. Filapek, P. Lodowski, B. Marcol-Szumilas, W. Ignasiak, J. G. Małecki, B. Machura, M. Małecka, W. Danikiewicz, S. Pawlus, S.Krompiec, APEX strategy represented by Diels-Alder cycloadditions – new opportunities for the syntheses of functionalised PAHs, Chem. Eur. J., 2020, 26, 12150–12157. IF = 5.027
 • A. Jedrzejowska, M. Matussek, K. L. Ngai, K. Grzybowska, K. Jurkiewicz, M. Paluch, New paradigm of dielectric relaxation of sizable and rigid molecular glass formers, Phys. Rev. E, 2020, 101, 010603(R). IF = 2.296
 • A. M. Maroń, A. Szłapa-Kula, M. Matussek, R. Kruszynski, M. Siwy, H. Janeczek, J. Grzelak, S. Maćkowski, E. Schab-Balcerzak, B. Machura, Photoluminescence enhancement of Re(i) carbonyl complexes bearing D–A and D–π–A ligands, Dalton Trans., 2020, 49, 4441–4453. IF = 4.052
 • A. Kurpanik, M. Matussek, P. Lodowski, G. Szafraniec-Gorol, M. Krompiec, S. Krompiec, Diels-Alder cycloaddition to bay region of perylene and its derivatives as an attractive APEX strategy for PAHs’ core expansion: theoretical and practical aspects, Molecules, 2020, 25, 5373. IF = 3.267.
 • S. Kula, A. Szlapa-Kula, S. Krompiec, E. Schab-Balcerzak, A. Chrobok, P. Gancarz, M. Filapek, New possibilities of 2-pyranone derivatives – Thermal, optical and electrochemical properties, Materials Science and Engineering B, 2021, 263, 114820. IF = 4.706

Patenty:

 • S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski
  „Sposób otrzymywania preparatu zawierającego 5-litio-2,2’-bitiofen”, zgłoszenie patentowe nr P.399815, (05.07.2012). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 21 października 2014. Nr patentu 219430.
 • S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski
  „Sposób otrzymywania preparatu zawierającego 5-jodo-2,2’-bitiofen”, zgłoszenie patentowe, nr P.399816, (05.07.2012). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 21 października 2014. Nr patentu 219440.
 • S. Krompiec, M. Krompiec, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, K. Zemlak, Z. Jezierski
  „Sposób otrzymywania 5-alkinylo-2,2’-bitiofenów na drodze reakcji sprzęgania preparatu zawierającego 5-jodo-2,2’-bitiofen z terminalnymi acetylenami”, zgłoszenie patentowe nr P.399817, (05.07.2012). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 21 października 2014. Nr patentu 219439.
 • S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, T. Flak, I. Grudzka, „Nowa pochodna acetylenu oraz sposób jej otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.402458, (17.01.2013). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 18 grudnia 2014. Nr patentu 220130.
 • S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, M. Penkala, E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, B. Marcol, S. Kula, I. Grudzka, P. Bujak
  „Izoksazoliny trójpodstawione oraz sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.401600. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 04.08.2016. Nr patentu 224926.
 • S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, M. Penkala, E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, B. Marcol, S. Kula, I. Grudzka, P. Bujak, „Izoksazoliny 3,4,5-tripodstawione oraz sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.401601. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 09.06.2016. Nr patentu 224381.
 • S. Krompiec, J. Malarz, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, M. Filapek, M. Penkala, E. Kowalska, J. Polański, A. Słodek, B. Marcol, S. Kula, I. Grudzka, P. Bujak, „Izoksazoliny tripodstawione w pozycjach 3, 4 i 5 oraz sposób ich otrzymywania”, nr P.401602. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 20.06.2016. Nr patentu 224382.
 • S. Krompiec, B. Marcol, J. Janowicz, P. Obrat, J. Malarz, M. Penkala, G. Szafraniec, K. Zemlak, Z. Jezierski, „Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych”, zgłoszenie patentowe nr P.406410, Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 01.12.2015. Nr patentu 223450.
 • S. Krompiec, B. Marcol, J. Janowicz, P. Obrat, J. Malarz, A. Szłapa, „Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych”, zgłoszenie patentowe nr P.406411, Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 09 grudzień 2015. Nr patentu 223440.
 • S. Krompiec, B. Marcol, J. Janowicz, P. Obrat, J. Malarz, N. Kuźnik, „Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych”, zgłoszenie patentowe nr P.406412, Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 02.12.2015. Nr patentu 223430.
 • S. Krompiec, B. Marcol, J. Janowicz, P. Obrat, J. Malarz, A. Szłapa, „Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych”, zgłoszenie patentowe nr P.406413, Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 02.12.2015. Nr patentu 223420.
 • S. Krompiec, M. Filapek, K. Janicka, D. Błach, S. Kula, M. Paluch, S. Pawlus, „3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione izoksazole oraz sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.403324. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 24 stycznia 2017. Nr patentu 226374.
 • S. Krompiec, I. Grudzka, D. Zych, „Sposób otrzymywania 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu”, zgłoszenie patentowe nr P.404279. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 02.12.2015. Nr patentu 223098.
 • S. Krompiec, B. Marcol, M. Penkala, D. Błach, M. Filapek, I. Nosek, „Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych, bis(1-propenylowych) oraz allilowo-(1-propenylowych)”, zgłoszenie patentowe nr P.410918. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 03.11.2017. Nr patentu 228701.
 • S. Krompiec, B. Marcol, M. Penkala, D. Błach, M. Filapek, I. Nosek
  „Sposób otrzymywania związków 1-propenylowych lub bis(1-propenylowych) lub allilowo-(1-propenylowych)”, zgłoszenie patentowe nr P.410919. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 03.11.2017. Nr patentu 228659.
 • S. Krompiec, A. Szłapa, S. Kula, M. Matussek, M. Filapek, D. Zych, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, B. Marcol, „Sposób otrzymywania 1,2-bis(fluorenowych) pochodnych acetylenu”, zgłoszenie patentowe nr P.411099. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 02 listopad 2017. Nr patentu 230876.
 • S. Krompiec, A. Szłapa, S. Kula, M. Filapek, D. Zych, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, B. Marcol „Sposób otrzymywania 1,2-bis(N-alkilokarbazol-3-ylo)acetylenów”, zgłoszenie patentowe nr P.411100 (29.01.2015). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 02 listopad 2017. Nr patentu 228388.
 • K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, J. Malarz, M. Ciszewski, M. Drzazga, G. Machelska, K. Witman, S. Krompiec, A. Szłapa-Kula, S. Kula, „Sposób wytwarzania bezwodnego renianu(VII) miedzi (II)”, zgłoszenie patentowe nr P.419868. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 13.12.2017. Nr Patentu 228989.
 • K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Ciszewski, M. Drzazga, J. Malarz, G. Machelska, K. Witman, S. Krompiec, M.Matussek, A. Słodek, „Sposób wytwarzania bezwodnego renianu(VII) rubidu”, zgłoszenie patentowe nr P.419861. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 11.12.2017. Nr Patentu 228982.
 • K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, J. Malarz, M. Ciszewski, M. Drzazga, G. Machelska, K. Witman, S. Krompiec, D. Zych, M. Filapek, „Sposób wytwarzania bezwodnego renianu(VII) chromu (III)”, zgłoszenie patentowe nr P.419862. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 11.12.2017. Nr Patentu 228983.
 • K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, J. Malarz, M. Ciszewski, M. Drzazga, G. Machelska, K. Witman, S. Krompiec, A. Słodek, G. Szafraniec-Gorol, „Sposób wytwarzania bezwodnego renianu(VII) glinu”, zgłoszenie patentowe nr P.419864. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 12.12.2017. Nr Patentu 228985.
 • K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Ciszewski, M. Drzazga, J. Malarz, G. Machelska, K. Witman, S. Krompiec, M. Filapek, M. Penkala, „Sposób wytwarzania bezwodnego renianu(VII) cezu”, zgłoszenie patentowe nr P.419867. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 13.12.2017. Nr Patentu 228988.
 • D. Zych, M. Matussek, S. Krompiec, K. Pożoga, A. Kurpanik, „Pochodne antracenu w postaci 9-alkoksy-10-bromoantracenów oraz sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.419491 (17.11.2016). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 19.09.2019. Nr Patentu 234138.
 • S. Krompiec, B. Marcol, D. Zych, A. Kurpanik, K. Leszczyńska-Sejda, „Sposób otrzymywanie związków 1-propenylowych typu QCH=CHCH3, zwłaszcza wysokowrzących”, zgłoszenie patentowe nr P.421736, (29.05.2017). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 14.12.2018. Nr patentu 231874.
 • S. Krompiec, J. Malarz, M. Filapek, M. Paluch, S. Pawlus, C. Pietraszuk, B. Powała, S. Rogalski, B. Marcol, M. Penkala, S. Kula, „Sposób otrzymywania 3,4,5-tripodstawionych izoksazolin”, zgłoszenie patentowe nr P.402909 (26.02.2013). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 17.12.2018. Nr patentu 232036.
 • S. Krompiec, B. Marcol, M. Penkala, M. Filapek, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, C. Pietraszuk, Sz. Rogalski, „Sposób otrzymywanie niskowrzących eterów i sulfidów 1-propenylowych lub bis(1-propenylowych)”, zgłoszenie patentowe nr P.414005 (15.09.2015). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 14.06.2018.
 • G. Benke, K. Leszczyńska-Sejda, S. Krompiec, A. Szłapa, S. Kula, M. Matussek, M. Ciszewski, J. Malarz, G. Machelska, K. Witman, P. Żak, C. Pietraszuk, „Sposób odzysku palladu z przepracowanych katalizatorów”, zgłoszenie patentowe nr P.417336 (31.05.2016). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 07.06.2018. Nr patentu 230186.
 • M. Pająk, A. Kurpanik, D. Zych, S. Krompiec, M. Matussek, B. Marcol, M. Filapek, „Sposób otrzymywania 1′, 2′-bis(metoksykarbonylo)-1,12- benzoperylenu lub 1′,2′-bis(etoksykarbonylo)-1,12- benzoperylenu”, zgłoszenie patentowe nr P. 424414 (30 styczeń 2018). Nr patentu 234525, 2019.
 • D. Zych, M. Matussek, S. Krompiec, K. Pożoga, A. Kurpanik, „Pochodne antracenu w postaci 9-alkoksy-10-bromoantracenów oraz sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.419491. Nr patentu 234138, 2019.
 • C. Pietraszuk, S. Ostrowska, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Matussek, S. Krompiec, W. Urbaniak, „Sposób otrzymywania biaryli”, zgłoszenie patentowe nr P.412926. Nr patentu 230224, 2019.
 • C. Pietraszuk, S. Ostrowska, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Matussek, S. Krompiec, W. Urbaniak, „Sposób otrzymywania 1,2-diaryloacetylenów”, zgłoszenie patentowe nr P.412927. Numer patentu 230225, 2019.
 • C. Pietraszuk, S. Ostrowska, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Matussek, S. Krompiec, W. Urbaniak, „Dimeryczny kompleks palladu (II) oraz sposób jego wytwarzania”, zgłoszenie patentowe nr P.412928. Numer patentu 232874, 2019.
 • C. Pietraszuk, S. Ostrowska, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Matussek, S. Krompiec, W. Urbaniak, „Dimeryczny kompleks palladu (II) oraz sposób jego wytwarzania”, zgłoszenie patentowe nr P.412929. Numer patentu 232875, 2019.
 • S. Krompiec, S. Kula, M. Filapek, A. Szłapa, D. Matuszczyk, P. Wesołowska, Z. Mitręga, J. Szlagor, E. Wójcik „Sposób otrzymywania 2,2′-bis(3,4-etylenodioksytiofenu)”, zgłoszenie patentowe nr P.416237. Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 13.04.2018. Nr patentu 229833.
 • D. Zych, S. Krompiec, A. Kurpanik, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, J. Malarz, „Nowe pochodne 4-alkoksy-2-bromopirydyny i sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.420714, (02.03.2017). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 23.04.2020.
 • D. Zych, S. Krompiec, A. Kurpanik, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, J. Malarz, „Nowe pochodne 4-alkoksy-2-bromopirydyny i sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.420715 (02.03.2017). Decyzja o przyznaniu patentu przez Urząd Patentowy z dnia 23.04.2020.
 • D. Zych, M. Matussek, S. Krompiec, K. Pożoga, A. Kurpanik, „Pochodne antracenu w postaci 9-alkoksy-10-bromoantracenów oraz sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.419490 (17.11.2016). Decyzja o przyznaniu patentu: 25.11.2020.

Zgłoszenia patentowe:

 • D. Zych, A. Słodek, S. Krompiec, K. Malarz, A. Mrozek-Wilczkiewicz, R. Musioł, „Pochodne 2,2′:6′,2″- terpirydyny, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie do wytwarzania leków przeznaczonych do leczenia nowotworów” zgłoszenie patentowe nr P.423491 (17.11.2017).
 • S. Krompiec, G. Szafraniec-Gorol, P. Lodowski, M. Matussek, B. Marcol-Szumilas, W. Ignasiak, „1,2-diarylobenzo[ghi]peryleny oraz sposób ich otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P. 427053 (13.09.2018).
 • S. Krompiec, B. Marcol, D. Zych, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, J. Malarz, „Jednoetapowy sposób otrzymywanie izoksazolin 3,4,5-tripodstawionych ze związków allilowych, , zgłoszenie patentowe nr P.420669, (27.02.2017)
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, B. Marcol-Szumilas, B. Gołek, „Sposób otrzymywania nafto[1,2,3,4-ghi]peryleno-4,5,10,11-tetrakarboksylanu tetrabenzylowego”, zgłoszenie patentowe nr P.430583 (13.07.2019).
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, B. Marcol-Szumilas, A. Grabowska, B. Gołek, „1,2-Difenylobenzo[1,2-j]koronen oraz sposób jego otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.430584 (13.07.2019).
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, B. Marcol-Szumilas, B. Gołek, „Sposób otrzymywania antraceno[1,2,3,4-ghi]peryleno-7,8,13,14-tetrakarboksylanu tetra benzylowego”, zgłoszenie patentowe nr P.430585 (13.07.2019).
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, B. Marcol-Szumilas, B. Gołek, „Sposób otrzymywania fenantro[1,2,3,4-ghi]peryleno-6,7,12,13-tetrakarboksylanu tetra benzylowego”, zgłoszenie patentowe nr P.430587 (13.07.2019).
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, W. Ignasiak, M. Matussek, B. Gołek, A., Grabowska, „1,2-Bis(9,9-dibutylofluoren-2-ylo)benzo[1,2-j]koronen oraz sposób jego otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.430588 (13.07.2019).
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, G. Szafraniec-Gorol, M. Matussek, B. Gołek, A. Grabowska, „1,2-Bis(N-2-etyloheksyloftaloimido-4-ylo)benzo[1,2-j]koronen oraz sposób jego otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.430589 (13.07.2019).
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, J. Łucka, „Sposób otrzymywania nafto[1,2,3,4-ghi]perylenu”, zgłoszenie patentowe nr P.430590 (13.07.2019).
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, B. Marcol-Szumilas, J. Łucka, „Sposób otrzymywania nafto- lub antraceno- lub fenantro[1,2,3,4-ghi]perylenów”, zgłoszenie patentowe nr P.430591 (13.07.2019).
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, B. Marcol-Szumilas, A. Grabowska, „Sposób otrzymywania nafto- lub antraceno- lub fenantro[1,2,3,4-ghi]perylenu”, zgłoszenie patentowe nr P.430592 (13.07.2019).
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, B. Marcol-Szumilas, J. Łucka, „Sposób otrzymywania nafto- lub antraceno- lub fenantro[1,2,3,4-ghi]perylenu”, zgłoszenie patentowe nr P.430593 (13.07.2019).
 • G. Szafraniec-Gorol, M. Matussek, S. Krompiec, I. Jendrzejewska, B. Marcol-Szumilas, W. Ignasiak, A. Gudwański, „Sposób otrzymywania 1,2-diarylobenzo[ghi]perylenów”, zgłoszenie patentowe nr P.431010 (30.08.2019).
 • G. Szafraniec-Gorol, S. Krompiec, W. Ignasiak, „Pi-rozszerzona pochodna perylenu oraz sposób jej otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.431011 (30.08.2019).
 • G. Szafraniec-Gorol, S. Krompiec, M. Matussek, L. Orszulak, „Pi-rozszerzona pochodna perylenu oraz sposób jej otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.431015 (30.08.2019).
 • S. Krompiec, G. Szafraniec-Gorol „3,4-bis[(N-2-etyloheksylo)ftaloimid-4-ylo]-(N-2-etyloheksylo)maleimido[3,4-m]koronen oraz sposób jego otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.433105 (02.03.2020).
 • S. Krompiec, W. Ignasiak, M. Matussek „4,7-dijodo-1,10-fenantrolina oraz sposób jej otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.433179 (09.03.2020).
 • A. Kurpanik, S. Krompiec, „1,2-di(metoksykarbonylo)benzo[1,2-j]koronen oraz sposób jego otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.43328 (18.03.2020).
 • S. Krompiec, G. Szafraniec-Gorol, M. Matussek, W. Ignasiak, M. Filapek, „2,3-difenylo-N,N’-bis(2-etyloheksylo)benzo[ghi]perylenodiimid oraz sposób jego otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P. 433403 (31.03.2020).
 • S. Krompiec, G. Szafraniec-Gorol, M. Matussek, W. Ignasiak, P. Lodowski, „2,3-bis[7-(N-karbazolilo)-9,9-dibutylofluoren-2-ylo]-N,N’-bis(2-etyloheksylo)benzo[ghi]perylenodiimid oraz sposób jego otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.433405 (31.03.2020).
 • S. Krompiec, G. Szafraniec-Gorol, M. Matussek, W. Ignasiak, P. Lodowski, „2,3-bis[N-(2-etyloheksylo)ftaloimido-4-ilo]-N,N’-bis(2-etyloheksylo)benzo[ghi]perylenodiimid oraz sposób jego otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.433407 (31.03.2020).
 • S. Krompiec, G. Szafraniec-Gorol, M. Matussek, W. Ignasiak, M. Filapek, „2,3-difenylo-N,N’-bis(2,6-diizopropylofenylo)benzo[ghi]perylenodiimid oraz sposób jego otrzymywania”, zgłoszenie patentowe nr P.433408 (31.03.2020).

Pozostałe osiągnięcia naukowe (oraz kształcenie młodej kadry naukowej):

 • Srebrny medal na IWIS (International Warsaw Invention Show), 2020, Warszawa; dla zespołu pod kierownictwem S. Krompca w składzie: mgr Aneta Kurpanik, lic. Bogumiła Gołek, lic.Agata Grabowska, mgr Justyna Łucka, mgr inż. Witold Ignasiak, mgr Beata Marcol-Szumilas, dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol oraz dr Marek Matussek, za cykl opatentowanych wynalazków dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy pochodnych perylenu oraz koronenu na drodze reakcji cykloaddycji Dielsa-Aldera arynów do wnęki perylenu i jego pochodnych.
  Link do prezentacji: https://www.youtube.com/watch?v=qM4Nq_J7bis
 • A. Kurpanik, B. Gołek, A. Grabowska, W. Ignasiak, J. Łucka, S. Krompiec, B. Marcol-Szumilas, M. Matussek, G. Szafraniec-Gorol, wyróżnienie w X konkursie „Student-Wynalazca” za cykl wynalazków dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy pochodnych perylenu oraz koronenu na drodze reakcji cykloaddycji dielsa-aldera arynów do wnęki perylenu i jego pochodnych, 2020.
 • Nagroda Ministra Obrony Narodowej II stopnia, w konkursie na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2013. Nagrodzony projekt i twórcy: projekt rozwojowy, nr O R00 0011 06, „Opracowanie bezpiecznych inicjujących materiałów wybuchowych do małowrażliwej amunicji”, Wojskowa Akademia Techniczna, realizacja: 2009 – 2011; kierownik projektu: prof. S. Cudziło z WAT, Warszawa; S. Krompiec – współtwórca.
 • Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: 4 stypendia START dla doktorantów i współpracowników S. Krompca (N. Kuźnika, 2006; R. Penczka, 2009;  M. Krompca,  2009 i 2010).
 • Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (opiekun lub promotor S. Krompiec): stypendia dla studentów/studentek indywidualnych, doktorantów i doktorów: 12
 • Michała Gala – Zwycięzca 61 Olimpiady Chemicznej; złoty medalista 48 Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej. S. Krompiec – opiekun naukowy.
 • Stanisław Krompiec – Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005).

return to top