Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Akredytacje

W Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego realizowane są studia stacjonarne na dwóch poziomach kształcenia (studia I-go stopnia – studia licencjackie lub inżynierskie oraz studia II-go stopnia – tzw. studia magisterskie uzupełniające). Kształcenie studentów z zakresu chemi prowadzone jest na dwóch kierunkach: ChemiaTechnologia Chemiczna.

O wysokiej jakości kształcenia w Instytucie Chemii UŚ świadczą nadane prowadzonym studiom akredytacje. Kierunek chemia posiada następujące akredytacje:

1. Akredytacja studiów I stopnia, przyznana przez Państwową Komisję Akredytacyjną na okres 5 lat
(Uchwała nr 485/2008 Prezydium PKA z dnia 3 lipca 2008 r.)

2. Akredytacja studiów I i II stopnia, przyznana przez Uczelnianą Komisję Akredytacyjną dnia 25 czerwca 2010 na okres 5 lat.

3. Międzynarodowa akredytacja dla studiów I stopnia (Eurobachelor), przyznana przez European Chemistry Thematic Network i Uczelnianą Komisję Akredytacyjną dnia 14 kwietnia 2011 r.

4. Międzynarodowa akredytacja dla studiów II stopnia (Euromaster), przyznana przez European Chemistry Thematic Network i Uczelnianą Komisję Akredytacyjną dnia 14 kwietnia 2011 r.

return to top