Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt Chemia i Staże

Rozpoczęcie realizacji projektu „CiS – Chemia i Staże”

projekt dla studentów

 

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczął 1 maja 2016 roku, realizację nowego projektu pt. „CiS – Chemia i Staże” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizacja projektu została zaplanowana do 31 grudnia 2017 roku, a jego głównym celem jest umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia oraz podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych łącznie 60 studentów i studentek studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Chemia, co ma stanowić odpowiedź na potrzeby społeczno – gospodarcze i oczekiwania przyszłych pracodawców oraz rynku pracy. Zadanie te zostaną osiągnięte przez realizację trzymiesięcznych staży studenckich, krajowych i zagranicznych.

 

Programy staży przygotowane będą we współpracy z pracodawcami, co ma umożliwić jak najlepsze ich dostosowanie do potrzeb i oczekiwań rynku oraz pozwolić studentom i studentkom na zdobycie kluczowych umiejętności, kompetencji i wiedzy przydatnych na dalszym etapie kariery.

Pierwszą edycję staży zaplanowaliśmy już na miesiące letnie  2016 roku, a dokładny harmonogram będzie pojawiał się na bieżąco. Zachęcamy do polubienia fanpage na Facebooku, poświęconego projektowi. Na nim na bieżąco pojawiać się będą informacje związane z realizacją projektu i zaplanowanymi formami wsparcia.

 

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy również do kontaktu z Biurem Projektu, które mieści się w budynku przy ul. Bankowej 14, pok. 144 mail: aleksandra.balik@us.edu.pl.

Najważniejsze informacje dotyczące projektu:

 

Okres realizacji: 01.05.2016 – 31.12.2017

 

Cel projektu: głównym celem jest zdobycie praktycznego doświadczenia orz podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych i innych 60 studentów i studentek studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Chemia, odpowiadających potrzebom społeczno – gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców.

 

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych, samoorganizacynych oraz z zakresu przedsiębiorczości 60 studentów i studentek studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Chemia.

 

Wartość projektu:                                         720 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:                       699 176,00 zł

return to top