Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt Kreatywny odkrywca

Projekt pt. „Kreatywny odkrywca”

realizowany w porozumieniu z miastem Katowice, gminą Pszczyna,  gminą Ornontowice oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Tychach

 

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczął 1 sierpnia 2018 roku realizację nowego projektu pt. Kreatywny odkrywca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczennic i uczniów klas IV – VIII następujących szkół podstawowych:

  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Tychach
  • Szkoły Podstawowej nr 67 w Katowicach
  • Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie
  • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice

oraz podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych rodziców

Wśród zaplanowanych form wsparcia znalazły się zatem

  • Warsztaty ogólnorozwojowe,
  • Projekty badawcze rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze,
  • Warsztaty rozwijające kompetencje ICT i kreatywność,
  • Zajęcia dla rodziców służące rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych

 

Biuro Projektu mieści się w Katowicach, w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, przy
ul. Bankowej 14, pok. 159.

Koordynator projektu: Katarzyna Kowalska-Szojda (tel. 32 359 1460, e-mail: katarzyna.kowalska-szojda@us.edu.pl)

Asystent koordynatora projektu: Monika Żarska (e-mail: monika.zarska@us.edu.pl)

 

Najważniejsze informacje dotyczące projektu:

 

Okres realizacji: 01.08.2018 – 30.06.2021

Planowane efekty: w wyniku realizacji Projektu planowane jest podniesienie kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych (matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy w grupie) 240 uczniów i uczennic odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych w tym

warsztatów i wykładów ogólnorozwojowych, metamatematyczno-przyrodniczych i ICT dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat oraz podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych
40 rodziców uczniów ww. szkół.

 

Wartość projektu:                            499 885,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:       484 888,45 zł

return to top