Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt PIK

Projekt: PIK – Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia

na studiach doktoranckich na kierunku chemia

 

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczął 1 lipca 2018 roku realizację nowego projektu pt. „PIK – Program Nowych Interdyscyplinarnych Elementów Kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.2 Studia doktoranckie

 

Celem głównym projektu oraz planowanymi efektami  jest poprawa jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich na kierunku chemia  oraz podniesienie kompetencji związanych z pracą w interdyscyplinarnym i międzynarodowym środowisku badawczym 8 uczestników i uczestniczek studiów doktoranckich, poprzez opracowanie i realizację programu nowych interdyscyplinarnych elementów kształcenia [PIK] oraz dodatkowe działania związane z programem stypendialnym i umiędzynarodowieniem studiów

 

Biuro Projektu mieści się w Katowicach, w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, przy ul. Bankowej 14

 

Koordynator projektu: dr hab. Ewa Malicka, e-mail: ewa.malicka@us.edu.pl

 

Okres realizacji:                          01.07.2018 – 30.06.2023

Wartość projektu:                         1 071 516,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:    1 039 370,52 zł

 

Wśród zaplanowanych form wsparcia znalazły się:

  • dodatkowe stypendia motywacyjne
  • zajęcia kształtujące kompetencje miękkie. tj.: warsztaty: z myślenia kreatywnego i krytycznego; komunikacji; trening interpersonalny; zarządzanie sobą w czasie.
  • szkolenia specjalistyczne
  • możliwość dodatkowej opieki naukowej
  • zajęcia z wykładowcami z zagranicy
  • staże naukowe w zagranicznych ośrodkach naukowych
  • udział w konferencjach zagranicznych

return to top