Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
prof Wacław Gudowski

prof. Wacław Gudowski

Energetyka jądrowa, duża i mała, w mikście energetycznym przyjaznym ludziom i środowisku

Świat, Europa i Polska stoją przed bardzo trudnym zadaniem transformacji energetycznej polegającej na stopniowym i nieuniknionym przejściu na bezemisyjne źródła energii. Musimy ograniczyć emisję dwutlenku węgla, innych gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10) zgodnie z zaleceniami nauki i zdrowego rozsądku. Transformacja energetyczna, nazywana w zbyt uproszczony sposób „dekarbonizacją” powinna i musi przebiegać w sposób CAŁOŚCIOWY wytwarzanie energii elektrycznej, ciepłownictwo przemysłowe/sieciowe i transport powinny mieć wspólną strategię transformacji! Optymalny miks energetyczny – OZE + „atom” jest możliwy do wypracowania. Ponadto system oparty na wodorze może stać się wspólnym mianownikiem długoterminowej strategii transformacji energetycznej. Program energetyki jądrowej, tej dużej i małej opartej na SMR-ach jest bardzo ważnym składnikiem transformacji całego polskiego systemu energetycznego.

Biogram

Profesor Wacław Gudowski – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (magister inżynier elektrotechniki ze specjalnością techniczna fizyka jądrowa). Profesor fizyki neutronowej i fizyki reaktorów w Królewskim Instytucie Technologicznym – KTH, Sztokholm, Szwecja. Profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, Świerk. Doradca Orlen Synthos Green Energy ds Energetyki. Członek Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Inzynieryjnych – IVA.

Były dyrektor Dyrektor Centrum Technologii Jądrowej (CEKERT) w Królewskim Instytucie Technologicznym, Sztokholm 2006-2011 Zastępca Dyrekora w International Science and Technology Center (ISTC) w Moskwie, centrum analiz, badań i monitorowania nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.
Autor ponad 100 szeroko cytowanych publikacji w dziedzinie reaktorów jądrowych, transmutacji odpadów radioaktywnych i rozpraszania neutronów.
Od połowy lat 70-ych prowadził badania w dziedzinie konstrukcji i zastosowań reaktorów wysokotemperaturowych oraz w bardzo innowacyjnej na tamte czasy dziedzinie zastosowania sztucznej inteligencj (AI) do sterowania reaktorami wyskotemperaturowymi.
Jeden z pionierów światowych badań nad podkrytycznymi systemami sterowanymi akceleratorem (ADS) dla transmutacji odpadów radioaktywnych i ekpert w dziedzinie reaktorów IV generacji. Pracuje nad rozwojem Małych Modularnych Reaktorów (SMR). Ekspert w dziedzinie nierozprzestrzeniania i demontażu broni masowego rażenia.
W 1997 pracownik naukowy w Los Alamos National Laboratory i ekspert Departamentu Energii USA. W 2003 i 2005 – międzynarodowy ekspert Parlamentu Francuskiego w dziedzinie energetyki jądrowej i odpadów jądrowych.

return to top