Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Studenci od pierwszego roku studiów kierunków fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, mikro- i nanotechnologia mają możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzonymi w Instytucie Fizyki badaniami naukowymi.

 

Oferujemy – od drugiego semestru studiów – udział w pracach wybranych Zespołów Badawczych działających w Instytucie.

Dla pięciu studentów z najlepszymi wynikami w poprzednim semestrze, biorących udział w pracach Zespołów, Dyrekcja Instytutu oferuje możliwość sfinansowania udziału w prowadzonych pracach badawczych w formie umów o dzieło (brutto 1200 PLN/ miesiąc).

Maksymalna długość stażu to 3 miesiące w semestrze zimowym i 4 miesiące w semestrze letnim. Staż może się rozpocząć nie później niż 1 grudnia w semestrze zimowym oraz nie później niż 1 maja w semestrze letnim. Udział w takim płatnym stażu nie ogranicza możliwości starania się o stypendia naukowe dostępne w Uniwersytecie Śląskim.

Na stronie Zespoły Badawcze przeczytasz o badaniach jakie prowadzą nasi naukowcy. Jeśli coś Cię zainteresuje, zgłoś się do kierownika zespołu.

Gdy wybierzesz już temat stażu i otrzymasz zgodę opiekuna, wyślij zgłoszenie drogą mailową na adres: sebastian.pawlus@us.edu.pl i do wglądu do proponowanego opiekuna do dnia 20 września w semestrze zimowym oraz do dnia 28/29 lutego w semestrze letnim.

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Application form (pdf)

 

Zachęcamy do udziału w stażach,
Dyrekcja Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Zuzanna Wnuk w Zespole Fizyki Ferroików.

Zuzanna Wnuk w trakcie pracy w zespole badawczym. Fot. dr hab. Iwona Lazar, prof. UŚ.

Podczas mojego stażu w zespole badawczym Fizyki Ferroików miałam niepowtarzalną okazję uczestniczyć w zaawansowanych badaniach optycznych, dielektrycznych i piezoelektrycznych kryształów o strukturze perowskitu. Naszym głównym celem było zrozumienie i zaobserwowanie przejść fazowych w tych materiałach, co objawiało się m.in. znaczącym wzrostem przenikalności elektrycznej w pobliżu określonej temperatury. Było to kluczowe dla zrozumienia właściwości tych kryształów i ich potencjalnych zastosowań w nowoczesnych technologiach.

Jako dwukrotna laureatka konkursu naukowego, w ciągu sześciu miesięcy stażu nie tylko pogłębiłam swoją wiedzę teoretyczną w dziedzinie fizyki ciała stałego, ale również rozwinęłam umiejętności praktyczne. Praca w laboratorium nauczyła mnie precyzyjnego planowania eksperymentów, obsługi specjalistycznej aparatury oraz analizy wyników badań. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z doświadczonymi naukowcami mogłam również poznać najnowsze trendy i kierunki badań w tej dziedzinie.

Podczas stażu zdobyłam również umiejętności pracy zespołowej, co okazało się niezwykle ważne w kontekście realizacji skomplikowanych projektów badawczych. Współpracowałam z innymi członkami zespołu, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i ucząc się od bardziej doświadczonych kolegów. Dzięki temu nauczyłam się efektywnie komunikować wyniki swoich badań oraz formułować hipotezy naukowe.

Całe to doświadczenie było dla mnie niezwykle inspirujące. Praca nad zrozumieniem skomplikowanych zjawisk fizycznych oraz możliwość współpracy z wybitnymi naukowcami sprawiły, że zdecydowałam się kontynuować swoją karierę naukową. Staż ten nie tylko pogłębił moją pasję do fizyki, ale także zmotywował mnie do dalszego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Opiekun/ka stażu: dr hab Iwana Lazar, prof. UŚ

Paweł Kocybała w Zespole Fizyki Jądrowej.

Paweł Kocybała w Laboratorium Niskich Aktywności. Fot. dr Agata Walencik-Łata

O możliwości wzięcia udziału w stażu dowiedziałem się podczas zajęć. Interesowały mnie tematy związane z fizyką jądrową, więc postanowiłem dołączyć do zespołu badającego naturalną promieniotwórczość w środowisku. W ramach stażu zajmowałem się pomiarem prób środowiskowych (skał z podziemnych lokalizacji) pod kątem obecności izotopów gamma promieniotwórczych. Zapoznałem się z techniką spektrometrii promieniowania gamma z użyciem detektora germanowego wysokiej czystości (HPGe) i dedykowanym oprogramowaniem. Na podstawie pomiaru prób, analizując dane dotyczące liczby zliczeń fotonów gamma o konkretnych energiach, zidentyfikowałem izotopy w nich występujące, a następnie określiłem stężenie aktywności izotopów 226Ra, 228Ra(228Ac) oraz 40K. W ramach stażu miałem także możliwość uczestnictwa w badaniach terenowych w jednej z kopalń.

Opiekun/ka stażu: dr Agata Walencik-Łata.

Olga Zawarczyńska w Zespole Fizyki Ferroików.

studentka pracująca w laboratorium fizyki ferroików
Olga Zawarczyńska w trakcie pracy w zespole badawczym. Fot. dr hab. Iwona Lazar, prof. UŚ.

Wygrana w konkursie na staż w zespole badawczym w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w 2022r. była dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Staż umożliwił mi poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z dziedzin z zakresu moich zainteresowań, tj. biologii oraz fizyki. Dzięki pracy ze sprzętem badawczym mogłam zgłębić informacje przede wszystkim na temat fizycznych zjawisk zachodzących podczas badań, budowy oraz sposobu działania skaningowego mikroskopu elektronowego i mikroanalizatora rentgenowskiego. Badania prowadzone w trakcie stażu były związane przede wszystkim z tkankami ssaków, ale nie zabrakło również zajęć z naturalnymi strukturami krystalicznymi. Badania nad próbkami, udostępnionymi dzięki Galen- Ortopedia Sp. z o. o., pobudziły moją ciekawość do bardziej szczegółowego zapoznania się z budową i składem chemicznym fragmentów kości. Kompetencje pozyskane podczas stażu bardzo pomogły mi w pisaniu pracy inżynierskiej, a aktualnie magisterskiej oraz pozytywnie wpłynęły na treść wystąpień na konferencjach naukowych.

Staż to jednak nie tylko badania, to także ludzie przekazujący swoją wiedzę, dzielący się swoim doświadczeniem i poświęcający swój czas. W trakcie pobytu w Instytucie Fizyki miałam przyjemność poznać wielu życzliwych naukowców, którzy stwarzali serdeczną i przyjazną atmosferę sprzyjającą twórczej pracy naukowej. Aktualnie jestem studentką ostatniego roku studiów drugiego stopnia fizyki medycznej, jak i pracownicą działu nauki, innowacji i rozwoju w Galen- Ortopedia Sp. z o. o. Mogę z czystym sumieniem polecić udział w stażach naukowych młodym osobom chcącym rozwijać swoje zainteresowania oraz poszerzać wiedzę i umiejętności. Powodzenia Koledzy!

Opiekun/ka stażu: dr hab. Iwona Lazar, prof. UŚ.

return to top