Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

W chwili obecnej, gdy następuje gwałtowny postęp techniki napędzany rozwojem nauki, zmianie ulega rola instytucji zajmujących się badaniami naukowymi i kształceniem w zakresie nauk ścisłych. W szczególności, coraz częściej prace badawcze prowadzone są na styku różnych dyscyplin nauki: fizyki, chemii, informatyki i inżynierii materiałowej oraz na pograniczu tzw. badań podstawowych oraz aplikacyjnych. Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego będący częścią Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, ulokowany w chorzowskim kampusie Uniwersytetu Śląskiego wychodzi na przeciw tym zmianom, co sprawia, że jest instytucją rozpoznawalną tak w Polsce jak i na Świecie. Należy podkreślić, że o tej rozpoznawalności Instytutu w świecie nauki w dużej mierze decyduje właściwy dobór tematów badawczych realizowanych przez jego pracowników. Są to m.in. fizyka teoretyczna cząstek elementarnych i doświadczalna fizyka jądrowa, fizyka materii skondensowanej, biofizyka i fizyka medyczna, modelowanie i otrzymywanie substancji farmakologicznych oraz tworzenie nowatorskich leków amorficznych, komputerowe modelowanie własności materii miękkiej, fizykochemia reakcji syntezy i polimeryzacji wysokociśnieniowej czy fizyczne aspekty kwantowych metod przetwarzania informacji. Wszystkie prace badawcze prowadzone są w kilkunastu Zespołach Badawczych, w skład których wchodzą zarówno pracownicy Wydziału jak i doktoranci i studenci oraz przez indywidualnych badaczy.

return to top