Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Jądro atomowe, promieniotwórczość naturalna i jednostki promieniowania

19.02.2021 - 13:06, aktualizacja 20.02.2021 - 10:26
Redakcja: Marcin Łaciak

Wykład poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z ochrona radiologiczną, zarówno z aspektami prawnymi jak i fizycznymi. Słuchacze zostaną zaznajomieni w przystępny sposób z budową atomu, naturalnym rozpadem promieniotwórczym, podstawowymi pojęciami i jednostkami stosowanymi w ochronie radiologicznej, dobroczynnym/negatywnym wpływem promieniowania jonizującego na żywy organizm, procesami fizycznymi związanymi z promieniowaniem jonizującym a kończąc na skutkach biologicznych będących efektem planowanego i przypadkowego przyjęcia określonej dawki promieniowania jonizującego.

Wykładowcą będzie dr hab. Arkadiusz Bubak z IF UŚ

return to top