Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Seminarium: The Oklo natural reactor in Gabon: 50 years from the discovery – Jerzy W. Mietelski

30.11.2022 - 14:04, aktualizacja 30.11.2022 - 14:05
Redakcja: Marcin Łaciak

Jerzy W. Mietelski

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego  Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Streszczenie

Latem 1972 roku rutynowa próbka heksafluorku uranu analizowana w Pierrelatte (Francja) wykazała niewielkie zubożenie U-235. Podjęte badania wkrótce doprowadziły do odkrycia naturalnego reaktora jądrowego, który działał w złożu uranu w Oklo (Gabon) około 2 miliardy lat temu. Dalsze badania prowadzone na szeroką skalę zaowocowały znalezieniem kolejnych 16 reaktorów w dwóch lokalizacjach w Gabonie w promieniu 30 km. Oprócz znalezienia wielu szczegółów ich działania, badania te były wyjątkową okazją do uzyskania wiedzy na temat zachowania się odpadów jądrowych w trakcie tak długiej skali czasowej ich przechowywania. Badania te przyniosły również weryfikację niektórych modeli dotyczących możliwych zmian w czasie podstawowych stałych fizycznych. Podczas seminarium zaprezentowany będzie zarys przeglądu tych wszystkich aspektów badań reaktora w Oklo.

Abstract

In summer of 1972 the routine sample of uranium hexafluoride analyzed in Pierrelatte (France) revealed small depletion of U-235. Undertaken investigation soon lead to discovery of natural nuclear reactor which operated in uranium deposit in Oklo (Gabon) about 2 billion years ago. The further wide scale studies resulted in finding next 16 reactors in two locations in Gabon within 30 km distance. Besides finding many details of their operation, this studies were unique opportunity for getting knowledge of the nuclear wastes behavior in course of  such long time scale of storing. This studies brought also a verification of some models regarding a possible changes in time of fundamental physical constants. A general overview of all above  will be presented during the seminar.

termin: wtorek, 06.12.2022, godz. 10:30
miejsce: SMCEBI, sala P/1/13

return to top